Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA"— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2 Agenda REFORMA GOSPODARKI WODNEJ CELE REFORMY ZAKRES REFORMY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM ZATRZYMANIE DEGRADACJI INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I PROFESJONALIZACJA

3 CELE REFORMY GOSPODARKI WODNEJ

4 Cele reformy Jednoznaczny
PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełna TRANSPOZYCJA przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

5 ZAKRES REFORMY GOSPODARKI WODNEJ

6 Zakres projektowanej regulacji
I - STRUKTURA rozdzielenie kompetencji organów administracji publicznej w zakresie: funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

7 Zakres projektowanej regulacji
II - FINANSOWANIE finansowanie gospodarki wodnej ze środków publicznych oraz: utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną (generowanie przychodów) wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną

8 Zakres projektowanej regulacji
III - KOMPETENCJE Wprowadzenie podziału wód publicznych: wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego „wody samorządowe” „wody rządowe” Zarząd Dorzecza Odry utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Wisły utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych

9 Zakres projektowanej regulacji
IV – TRANSPOZYCJA PRAWA UE Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

11 Proponowana struktura organizacyjna
DORZECZE ODRY DORZECZE WISŁY Proponowana struktura organizacyjna MINISTER Podsekretarz Stanu Departament Gospodarki Wodnej Urząd Gospodarowania Wodami Szczecin Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły Rada Dorzecza Wisły Rada Dorzecza Odry Urząd Gospodarowania Wodami Gdańsk Urząd Gospodarowania Wodami Warszawa Urząd Gospodarowania Wodami Poznań Urząd Gospodarowania Wodami Wrocław/ Gliwice Urząd Gospodarowania Wodami Kraków/ Gliwice Urzędy Gospodarowania Dorzecza Odry Urzędy Gospodarowania Dorzecza Wisły oddział oddział oddział oddział oddział oddział

12 Nowoczesny system zarządzania - zarządzanie operacyjne i kryzysowe
Centrum operacyjne RZDO Szczecin Centrum operacyjne RZDO Poznań Centrum operacyjne RZDO Gliwice Centrum operacyjne ZDO/Wrocław Główne założenia: Utworzenie lokalnych centrów operacyjnych Jednolity system monitoringu Pełny monitoring stanów wielkości hydrologicznych obszaru dorzecza oraz stanu obiektów i urządzeń Centra operacyjne będą wyposażone w ISOK oraz pozostałe dokumenty planistyczne i modele hydrauliczne Centrum zarzadzania Ministerstwa Środowiska Centrum operacyjne ZDW/ Warszawa Centrum Operacyjne ZDW/Gdańsk Centrum Operacyjne ZDW/Kraków

13 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

14 Nowoczesny system zarządzania - zadania centrum operacyjnego
CAŁODOBOWY NADZÓR Monitoring stanu urządzeń hydrotechnicznych Nowoczesny system zarządzania wykorzystujący nowoczesne techniki pomiarowe, transmisję danych, gromadzenie i przetwarzanie danych Administracja drogi wodnej górnej i środkowej Odry NATYCHMIASTOWA REAKCJA NA AWARIĘ Mobilne grupy remontowe dostępne 24h Rejestr zdarzeń i incydentów w systemie Kierowanie służbami technicznymi w sytuacjach tego wymagających ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych Kierowanie służbami Zarządów Dorzecza Współpraca z Centrami Zarządzania Kryzysowego Sporządzanie analizy i oceny sytuacji powodziowej Procedury działania Komunikacja Uruchomione centrum operacyjne w RZGW Wrocław

15 Nowoczesny system zarządzania
Zastosowanie najnowszych zdobyczy techniki i informatyki, koncentracja informacji: informacja o stanie urządzeń hydrotechnicznych (on-line) monitoring poziomów i przepływów (on-line) informacja o poziomach, retencji, napływie, odpływie ze zbiorników (on – line) optymalne wykorzystanie modeli hydraulicznych Kluczem do bezpieczeństwa powodziowego są trafne prognozy i pełna wiedza o sytuacji on-line.

16 Centrum Operacyjne a WCZK – projekt struktury A
Założenie reformy (propozycja A): Wojewoda w obszarze zarzadzania kryzysowego – ma uprawnienia do wydawania decyzji nakazujących wcześniejsze zrzuty ze zbiorników Źródła danych Centrum Zarządzania Kryzysowego Decyzja nakazująca wcześniejsze zrzuty IMGW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewoda - Prognozy meteorologiczne Dyrektor Regionalnego Urzędu Gospodarowania Wodami Dyrektor Zarządu Dorzecza Informacja o sytuacji w regionie dorzecza Zalecenia dla decyzji o zrzutach wyprzedzających na zbiornikach

17 Centrum Operacyjne a WCZK – projekt struktury B
Założenie reformy (propozycja B): Państwowa osoba prawna w obszarze zarzadzania kryzysowego – ma uprawnienia do wydawania decyzji nakazujących wcześniejsze zrzuty ze zbiorników Źródła danych Centrum Zarządzania Kryzysowego Decyzja nakazująca wcześniejsze zrzuty IMGW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Sytuacje nadzwyczajne Dyrektor Zarządu Dorzecza - Prognozy meteorologiczne Centrum zarzadzania Ministerstwa Środowiska Centrum Operacyjne Regionalnego Zarządu Dorzecza Dyrektor Zarządu Dorzecza Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Dorzecza Informacja o sytuacji w regionie dorzecza Materiały planistyczne (mapy zagrożenia powodziowego, ISOK) od RUGW Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Dorzecza

18 Nowoczesny system zarządzania ryzykiem powodziowym - wnioski
Kluczem do bezpieczeństwa powodziowego są trafne prognozy (IMGW) i pełna wiedza o sytuacji on-line (Centrum Operacyjne). Dyrektor Zarządu Dorzecza posiada informację o sytuacji w całym dorzeczu (centrum operacyjne); jest wsparciem dla ministra w zarządzaniu kryzysowym Warunkiem jest jednoznaczność przesłanek do podejmowania decyzji (IMGW) oraz zdefiniowana liczba zbiorników

19 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej

20 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej
Stan infrastruktury hydrotechnicznej pogarsza się od dziesięcioleci jest wynikiem zaniedbań będących następstwem ograniczonych środków finansowych na realizację zadań utrzymaniowych Mieszkańcy zagrożonych powodzią obszarów, z poczuciem wykluczenia doświadczają skutków lokalnych podtopień i strat z nimi związanych nawet kilka razy w roku

21 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej
Największym problemem gospodarki wodnej jest praktyczny brak finansowania utrzymania. Obowiązująca forma organizacyjno – prawna urzędu niedostosowana do wymogów stawianych RZGW utrudnia efektywne zarządzanie majątkiem Bezpieczeństwo powodziowe to nie tylko wielkie inwestycje, ale też odtworzenie i utrzymanie istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Potrzebna jest reforma umożliwiająca pozyskiwanie źródeł finansowania na zadania utrzymaniowe

22 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej
Program odbudowy infrastruktury hydrotechnicznej: inwentaryzacja najważniejszych potrzeb Opracowanie programu naprawczego istniejącej zabudowy hydrotechnicznej – wycena i rozłożenie w czasie realizacji robót naprawczych Przygotowanie dokumentacji projektowej Pozyskanie źródła finansowania

23 Podział kompetencji i profesjonalizacja

24 Podział kompetencji i profesjonalizacja
Jednoznaczny PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Właściwa współpraca między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową: zapewnienie właściwej prognozy obustronny przepływ informacji właściwa organizacja służb doprecyzowanie procedur działania w sytuacjach kryzysowych

25 WNIOSKI Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa:
Reforma wsparciem dla bezpieczeństwa powodziowego: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma drogą ku profesjonalizacji Wykorzystanie nowoczesnych technologii Skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Profesjonalizacja pracowników Efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej Wdrożenie programu naprawczego Finansowanie utrzymania majątku Prowadzenie procesów inwestycyjnych Gospodarowania wodami Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

26 Dziękuję za uwagę ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Końcowy_Adres Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google