Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2 Agenda ZATRZYMANIE DEGRADACJI INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ ZATRZYMANIE DEGRADACJI INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ CELE REFORMY CELE REFORMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKRES REFORMY ZAKRES REFORMY NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM PODZIAŁ KOMPETENCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I PROFESJONALIZACJA PODZIAŁ KOMPETENCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I PROFESJONALIZACJA REFORMA GOSPODARKI WODNEJ OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

3 CELE REFORMY GOSPODARKI WODNEJ 3

4 Cele reformy UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce Jednoznaczny PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełna TRANSPOZYCJA przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

5 ZAKRES REFORMY GOSPODARKI WODNEJ 5

6 Zakres projektowanej regulacji I - STRUKTURA rozdzielenie kompetencji organów administracji publicznej w zakresie: funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

7 Zakres projektowanej regulacji II - FINANSOWANIE 7 finansowanie gospodarki wodnej ze środków publicznych oraz: utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną (generowanie przychodów) wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną Zarząd Dorzecza Wisły Zarząd Dorzecza Odry

8 Zakres projektowanej regulacji III - KOMPETENCJE 8 utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych Wprowadzenie podziału wód publicznych: wody rządowe wody samorządowe wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły

9 Zakres projektowanej regulacji IV – TRANSPOZYCJA PRAWA UE 9 Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 10

11 Proponowana struktura organizacyjna MINISTER Podsekretarz Stanu Departament Gospodarki Wodnej Urząd Gospodarowania Wodami Szczecin Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły Rada Dorzecza Wisły Rada Dorzecza Odry Urząd Gospodarowania Wodami Gdańsk Urząd Gospodarowania Wodami Warszawa Urząd Gospodarowania Wodami Poznań Urząd Gospodarowania Wodami Wrocław/ Gliwice Urząd Gospodarowania Wodami Kraków/ Gliwice Urzędy Gospodarowania Dorzecza Odry Urzędy Gospodarowania Dorzecza Wisły oddział DORZECZE ODRY DORZECZE WISŁY oddział

12 Centrum operacyjne RZDO Szczecin Centrum operacyjne RZDO Poznań Centrum operacyjne RZDO Gliwice Centrum operacyjne ZDW/ Warszawa Nowoczesny system zarządzania - zarządzanie operacyjne i kryzysowe Główne założenia: 1.Utworzenie lokalnych centrów operacyjnych 2.Jednolity system monitoringu 3.Pełny monitoring stanów wielkości hydrologicznych obszaru dorzecza oraz stanu obiektów i urządzeń 4.Centra operacyjne będą wyposażone w ISOK oraz pozostałe dokumenty planistyczne i modele hydrauliczne Centrum zarzadzania Ministerstwa Środowiska Centrum operacyjne ZDO/Wrocław Centrum Operacyjne ZDW/Gdańsk Centrum Operacyjne ZDW/Kraków

13 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 13

14 Nowoczesny system zarządzania - zadania centrum operacyjnego 14 Mobilne grupy remontowe dostępne 24h Rejestr zdarzeń i incydentów w systemie Kierowanie służbami technicznymi w sytuacjach tego wymagających Monitoring stanu urządzeń hydrotechnicznych Nowoczesny system zarządzania wykorzystujący nowoczesne techniki pomiarowe, transmisję danych, gromadzenie i przetwarzanie danych Administracja drogi wodnej górnej i środkowej Odry Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych Kierowanie służbami Zarządów Dorzecza Współpraca z Centrami Zarządzania Kryzysowego Sporządzanie analizy i oceny sytuacji powodziowej Procedury działania Komunikacja CAŁODOBOWY NADZÓRNATYCHMIASTOWA REAKCJA NA AWARIĘ ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ Uruchomione centrum operacyjne w RZGW Wrocław

15 Zastosowanie najnowszych zdobyczy techniki i informatyki, koncentracja informacji: informacja o stanie urządzeń hydrotechnicznych (on-line) monitoring poziomów i przepływów (on-line) informacja o poziomach, retencji, napływie, odpływie ze zbiorników (on – line) optymalne wykorzystanie modeli hydraulicznych Nowoczesny system zarządzania Kluczem do bezpieczeństwa powodziowego są trafne prognozy i pełna wiedza o sytuacji on-line.

16 Centrum Operacyjne a WCZK – projekt struktury A Założenie reformy (propozycja A): Wojewoda w obszarze zarzadzania kryzysowego – ma uprawnienia do wydawania decyzji nakazujących wcześniejsze zrzuty ze zbiorników Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego IMGW Dyrektor Regionalnego Urzędu Gospodarowania Wodami Dyrektor Zarządu Dorzecza Źródła danych Centrum Zarządzania Kryzysowego Decyzja nakazująca wcześniejsze zrzuty Wojewoda -Informacja o sytuacji w regionie dorzecza -Zalecenia dla decyzji o zrzutach wyprzedzających na zbiornikach - Prognozy meteorologiczne

17 Centrum Operacyjne a WCZK – projekt struktury B Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego IMGW Dyrektor Zarządu Dorzecza Centrum Operacyjne Regionalnego Zarządu Dorzecza Źródła danych Centrum Zarządzania Kryzysowego Decyzja nakazująca wcześniejsze zrzuty -Informacja o sytuacji w regionie dorzecza -Materiały planistyczne (mapy zagrożenia powodziowego, ISOK) od RUGW - Prognozy meteorologiczne Założenie reformy (propozycja B): Państwowa osoba prawna w obszarze zarzadzania kryzysowego – ma uprawnienia do wydawania decyzji nakazujących wcześniejsze zrzuty ze zbiorników Dyrektor Zarządu Dorzecza Centrum zarzadzania Ministerstwa Środowiska Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Dorzecza Sytuacje nadzwyczajne Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Dorzecza

18 Warunkiem jest jednoznaczność przesłanek do podejmowania decyzji (IMGW) oraz zdefiniowana liczba zbiorników Kluczem do bezpieczeństwa powodziowego są trafne prognozy (IMGW) i pełna wiedza o sytuacji on-line (Centrum Operacyjne). Dyrektor Zarządu Dorzecza posiada informację o sytuacji w całym dorzeczu (centrum operacyjne); jest wsparciem dla ministra w zarządzaniu kryzysowym Nowoczesny system zarządzania ryzykiem powodziowym - wnioski

19 ZATRZYMANIE DEGRADACJI INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ 19

20 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej 20 jest wynikiem zaniedbań będących następstwem ograniczonych środków finansowych na realizację zadań utrzymaniowych Mieszkańcy zagrożonych powodzią obszarów, z poczuciem wykluczenia doświadczają skutków lokalnych podtopień i strat z nimi związanych nawet kilka razy w roku Stan infrastruktury hydrotechnicznej pogarsza się od dziesięcioleci

21 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej 21 Największym problemem gospodarki wodnej jest praktyczny brak finansowania utrzymania. Bezpieczeństwo powodziowe to nie tylko wielkie inwestycje, ale też odtworzenie i utrzymanie istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Obowiązująca forma organizacyjno – prawna urzędu niedostosowana do wymogów stawianych RZGW utrudnia efektywne zarządzanie majątkiem Potrzebna jest reforma umożliwiająca pozyskiwanie źródeł finansowania na zadania utrzymaniowe

22 Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej 22 Program odbudowy infrastruktury hydrotechnicznej: inwentaryzacja najważniejszych potrzeb Opracowanie programu naprawczego istniejącej zabudowy hydrotechnicznej – wycena i rozłożenie w czasie realizacji robót naprawczych Przygotowanie dokumentacji projektowej Pozyskanie źródła finansowania

23 PODZIAŁ KOMPETENCJI I PROFESJONALIZACJA 23

24 Podział kompetencji i profesjonalizacja 24 Jednoznaczny PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej zapewnienie właściwej prognozy obustronny przepływ informacji właściwa organizacja służb doprecyzowanie procedur działania w sytuacjach kryzysowych Właściwa współpraca między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową :

25 WNIOSKI 25 Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa: Reforma wsparciem dla bezpieczeństwa powodziowego: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma drogą ku profesjonalizacji 1.Wykorzystanie nowoczesnych technologii 2.Skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 1.Profesjonalizacja pracowników 2.Efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi 1.Zatrzymanie degradacji infrastruktury hydrotechnicznej 2.Wdrożenie programu naprawczego 1.Finansowanie utrzymania majątku 2.Prowadzenie procesów inwestycyjnych 1.Gospodarowania wodami 2.Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google