Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1"— Zapis prezentacji:

1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1
WITAMY W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1 w ORZESZU

2 NASZE PRZEDSZKOLE Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne; dzieci mają do dyspozycji 5 sal zabaw i ogród przedszkolny; funkcjonuje gabinet logopedyczny oraz gabinet do zajęć specjalistycznych.

3 DO CZEO DĄŻYMY W SWEJ PRACY Z DZIEĆMI ...
NASZA WIZJA „Naszym celem jest stworzenie przedszkola zapewniającego dzieciom rozwój ku samodzielności i aktywności. Poprzez wspólne działania ustawicznie doskonalących się nauczycieli i współpracujących z nimi rodzicami wychowamy przyszłych odbiorców sztuki i kultury a poprzez propozycje programowe i metodyczne odkryjemy dziecięce talenty wokalne, taneczne, plastyczne i aktorskie”.

4 Rozwój ku samodzielności i aktywności dzieci odbywa się poprzez realizację programu Klucz do Uczenia się – już wszystkie grupy realizują ten program a przedszkole poprzez udział w kolejnych projektach unijnych i dzięki rodzicom ma już prawie wszystkie moduły KDU – jest to nasz wspólny sukces!.

5 NASZE PRZEDSZKOLE JAKO PIERWSZE NA ŚLĄSKU WPROWADZIŁO KDU DO PRACY Z DZIEĆMI – JESTEŚMY Z TEGO DUMNI !!! ponieważ to wspaniały program wychowania przedszkolnego Klucz do Uczenia się to program oparty na historyczno – kulturowej teorii Lwa Wygotskiego, wybitnego rosyjskiego psychologa; od 2009 roku, kiedy zaczęliśmy pracować KdU lawinowo wzrosła liczba przedszkoli, które korzystają z tego nowatorskiego programu; Dyrektor przedszkola – jako trener KdU, szkoli innych nauczycieli a poprzez udział w różnych konferencjach upowszechnia wiedzę o programie i o Naszym przedszkolu; w ramach godzin dydaktycznych prowadzi także zajęcia z dziećmi modułami KdU; Nauczycielki wszystkich grup realizują podstawę programową „kluczem”; W ZESZŁYM ROKU SZKOLNYM MIELIŚMY ZASZCZYT GOŚCIĆ GALINĘ DOYLA I NIKOLAYA VERAKSĘ – AUTORÓW PROGRAMU; obserwowali oni zajęcia prowadzone z dziećmi przez panią Karinę Jaszczyk

6 Galina Doylia i Nikolay Veraksa po zajęciach ocenili poziom pracy w naszym przedszkolu jako bardzo wysoki a pani Karina Jaszczyk to ich zdaniem „diament pedagogiczny” - takie opinie są w naszej pracy ogromnym sukcesem. Na zdjęciu grupowym Galina (w środku) i Nikolay siedzą w towarzystwie Burmistrza Andrzeja Szafrańca i pozostałych gości z Moskwy – pracowników naukowych moskiewskiego instytutu. Pozostałe osoby na zdjęciu grupowym to pani Jaszczyk i trenerzy KdU

7 I W MOSKWIE I W ORZESZU DZIECI SĄ NAJWAŻNIEJSZE – dyrektor jako trener KdU zwiedziła kilka moskiewskich przedszkoli, pracujących tym programem oraz gościła w Instytucie Pedagogiczno – Psychologicznych Problemów Dzieciństwa. Niezapomniane chwile spędzone w moskiewskich przedszkolach, wśród dzieci z różnych grup etnicznych … i ciekawe rozmowy w moskiewskim instytucie ...

8 W pracy z dziećmi duży naciska kładziemy na wychowanie rodzinne i patriotyczne.
Już od 6 lat organizujemy dla wszystkich orzeskich przedszkolaków: 1. Przegląd Tańców i Piosenek Regionalnych 2. Spartakiadę przedszkolaków z Hektorem Są to duże przedsięwzięcia, w których uczestniczy ponad 200 dzieci oraz zaproszeni goście, w tym władze naszego miasta. W środowisku ich poziom jest oceniany bardzo wysoko.

9 ŚLĄSK – NASZYM REGIONEM a edukacja regionalna ważnym elementem wychowywania w szacunku do tradycji i kultury Górnego Śląska

10 WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA I ODKRYWAMY TALENTY...

11 OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM
1.Zdobyły 1-sze i 3-cie miejsce w literacko – plastycznym konkursie „Orzesze – moje miasto”. Były więc najlepsze w całym Orzeszu i to jest ogromny sukces dzieci i nauczycielek; 2.Dzieci z kółka wokalno – tanecznego brały udział w eliminacjach do Ślaskiego Śpiewania, zorganizowanego przez zespół "Śląsk" w Suszcu. Mimo że nie zakwalifikowały się do dalszych etapów to ogromnym sukcesem był ich występ na dużej scenie, przed nieznaną publicznością. Mamy nadzieję że i w tym roku szkolnym będziemy mieli się czym pochwalić.

12 TWORZYMY WŁAŚCIWĄ PRZESTRZEŃ EDUKACYJNĄ – organizujemy spotkania z Filharmonią Ślaską, spotkania teatralne i wiele innych ciekawych imprez ...(na 1-szym zdjęciu dzieci na Śląskim Śpiewaniu w Suszcu)

13 O dobro każdego dziecka i wysoki poziom pracy przedszkola dbają nauczycielki - w naszym przedszkolu działa Teatrzyk Nauczyciela (zdjęcia 2 i 3)

14 RODZINA DZIECKA – aktywnym uczestnikiem przedszkolnego życia: rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych, uroczystościach, działają w Teatrzyku Rodzica i pomagają w prowadzeniu ciekawych zajęć.

15 GŁÓWNY KIERUNEK PRACY Z DZIEĆMI W ROKU SZKOLNYM 2013/14
Muzyka jest dobra na wszystko Cel główny: Kształtowanie aktywności i wrażliwości muzycznej dziecka poprzez różnorodne formy dziecięcej aktywności. ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH RODZICÓW, BY AKTYWNIE WŁĄCZYLI SIĘ DO PRACY PRZEDSZKOLA POPRZEZ, MIĘDZY INNYMI, PODANIE PROPOZYCJI DO REALIZACJI GŁÓWNEGO KIERUNKU ORAZ POMOC W ICH REALIZACJI Mamy nadzieję, że tegoroczne osiągnięcia naszego przedszkola będą równie wielkie jak w roku poprzednim.

16 NOWE PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Podczas pierwszego spotkania członków Rady Rodziców, wyłonionych w głosowaniach tajnych w grupach, które odbyło się 12 września 2013r. wybrano nowe Prezydium: 1. Przewodniczącą pozostała pani Anita Koszewska, 2. Wiceprzewodniczącym został pan Robert Kaleta, 3. Skarbnikiem została pani Agnieszka Zwolak

17 NASZE WSPÓLNE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA
1. NIE DZIAŁA STRONA INTERNETOWA – szukamy osoby do jej obsługi; 2. Trwa akcja POSZUKIWANIA SPONSRÓW na zakup nowej zjeżdżalni na plac zabaw (stara musi być rozebrana z uwagi na zły stan techniczny) – prosimy o podawanie „namiarów” na firmy, które poprzez wpłaty na RR umożliwią nam zgromadzenie wystarczających środków na zakup. 3. ZACHĘCAMY DO WSZELKIEGO AKTYWNEGO WŁĄCZANIA SIĘ W ŻYCIE PRZEDSZKOLA, BY NASZYM DZIECIOM ROK MINĄŁ WESOŁO, CIEKAWIE I BEZPIECZNIE

18 NASI ABSOLWENCI NIE ZAPOMINAJĄ O NAS – dziękujemy im za to, bo jest to dowód na to, że nas dobrze wspominają .. Rodzicu pamiętaj: Edukacja przedszkolna to ważny etap w życiu dziecka – etap najważniejszy - bo od niego zależy dalsza jego droga . My pamiętamy o tym codziennie, pracując z Waszymi dziećmi.


Pobierz ppt "Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM nr 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google