Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce –"— Zapis prezentacji:

1 95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce 8.02.1919 – 8.02.2014
Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku

2 Geneza 1919 – opiekun sądowy 1929 – kurator dla nieletnich 1965 – kurator dla dorosłych 2001 – kuratorska służba sądowa

3 Sejm - Warszawa 27 lipca 2001 Delegacja kuratorów sądowych przed Sejmem po uchwaleniu ustawy o kuratorach sądowych

4 Kuratorska Służba Sądowa w strukturze wymiaru sprawiedliwości w Polsce
KONSTYTUCJA (art. 10) Władza ustawodawcza Władza Sądownicza Władza wykonawcza Sejm Senat Trybunały Sądy Prezydent RP Rada Ministrów T. Konstytucyjny T. Stanu Sąd Najwyższy Sądy Powszechne Sądy Wojskowe Sądy Administracyjne Kuratorska Służba Sądowa Wojsk. Sądy Garnizonowe Wojsk. Sądy Okręgowe Sądy Rejonowe Sądy Okręgowe Sądy Apelacyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny

5 Kuratorska Służba Sądowa w Polsce
518 zespołów 5207,5 etatów kuratorów, w tym kadra zarządcza: 93 kuratorów okręgowych (i zastępców) Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych: 1977 zawodowych społecznych Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych: 3137,5 zawodowych społecznych 395,66 urzędników (238 w pełnym wymiarze czasu pracy)

6

7 Misja służby kuratorskiej
Pomoc w rehabilitacji społecznej skazanych i nieletnich Motywowanie i wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci Ochrona dobra małoletnich dzieci Redukcja społecznej patologii i przestępczości Ochrona społeczeństwa

8 Charakter zadań kuratorów
Określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym diagnostycznym profilaktycznym kontrolnym związane z wykonaniem orzeczeń sądu.

9 Zadania kuratorów Kuratorzy rodzinni Kuratorzy dla dorosłych
Postępowanie przed wydaniem orzeczenia Postępowanie wykonawcze Postępowanie przed wydaniem orzeczenia Postępowanie wykonawcze Dozory Wywiady środowiskowe Nadzory Wywiady środowiskowe Kara ograniczenia wolności Nadzory tymczasowe Odbieranie dzieci i udział w kontaktach Kontrola okresu próby Udzielanie pomocy z FPP Inne zadania Dozór elektroniczny Wywiady środowiskowe Wywiady środowiskowe

10 Kuratorzy dla dorosłych
Dozór nad skazanym lub sprawcą przestępstwa Kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne (do 1 m-ca do 12 miesięcy, wyjątkowo na czas przekraczający 24 miesięcy). Kontrola wykonywania obowiązków nałożonych na skazanych Nadzór nad odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Wywiady środowiskowe Udzielanie pomocy z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.

11 Standardy obciążenia – wymiar zadań
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego Rodzaje spraw Kuratorzy dorosłych Liczba spraw Kuratorzy rodzinni Dozory / nadzory własne od 20 do 35 od 15 do 25 Dozory / nadzory powierzone od 30 do 60 od 20 do 40 Inne sprawy do 50 Łącznie do 120, w tym 50 własnych do 100, w tym 50 własnych

12 Obciążenie pracą kuratora zawodowego dla dorosłych
Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na

13 Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów
Dozory wykonywane przez kuratorów dla dorosłych zawodowych i społecznych Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na

14 Struktura obciążenia kuratora zawodowego dla dorosłych (średnia na 1 etat/miesięcznie)

15 Obciążenie pracą kuratora zawodowego rodzinnego
Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na

16 Nadzory wykonywane przez kuratorów rodzinnych zawodowych i społecznych
Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na

17 Struktura obciążenia kuratora zawodowego rodzinnego (średnia na 1 etat/miesięcznie)

18 Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych w latach 2003 - 2011

19 Na 1 etat kuratora zawodowego
Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych - wpływ i zakończenie spraw w latach Ogółem Na 1 etat kuratora zawodowego

20 Sprawy i wywiady kuratorów dla dorosłych w latach 2003 - 2011

21 Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na 1 etat kuratora dla dorosłych w latach 2003 - 2011

22 Kuratorzy rodzinni Nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, nad nieletnimi i nad osobami zobowiązanymi do leczenia od alkoholu Udział w kontaktach dziecka z rodzicem w rozłączeniu Przymusowe odebranie dziecka (uprowadzenie dziecka, zatrzymanie dziecka, w trybie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę) Wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich, rodzinnych, opiekuńczych

23 Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych w latach 2003 - 2011

24 Na 1 etat kuratora zawodowego
Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych - wpływ i zakończenie spraw w latach Ogółem Na 1 etat kuratora zawodowego

25 Sprawy i wywiady kuratorów rodzinnych w latach 2003 - 2011

26 Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na 1 etat kuratora rodzinnego w latach 2003 - 2011

27 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

28 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

29 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

30 Kontrola okresu próby i inne sprawy
Sprawy prowadzone przez kuratorów dla dorosłych w głównych okręgach sądowych w Polsce ( ) Sprawy ogółem Dozór Kara ogr. wolności Kontrola okresu próby i inne sprawy Wywiady Polska 443953 275123 97993 70837 320088 Warszawa 15164 8244 4375 2545 13392 Warszawa Pr 11032 7276 2448 1308 9520 Białystok 7025 5513 938 574 9404 Gdańsk 17928 11210 3989 2729 14333 Katowice 26401 16576 5489 4336 17655 Kraków 16665 10344 3394 2927 9349 Łódź 18041 11257 2433 4351 13242 Poznań 24014 14246 5651 4117 16745 Rzeszów 6215 3973 1664 578 3940 Szczecin 15556 8149 4773 2607 9167 Wrocław 13805 8628 1987 3190 10238

31 Kuratorzy dla dorosłych (2011) Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego

32 Kuratorzy dla dorosłych (31.12.2011)
Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie 120

33 Kuratorzy rodzinni (2011) Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego

34 Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie
Kuratorzy rodzinni ( ) Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie 100

35 Kuratorzy w sądach rejonowych - 2011
Realizacja licznych i różnorodnych zadań wymaga odpowiednio licznego personelu zawodowego i wolontariuszy.

36 Kuratorzy społeczni a zalecenia Rady Europy RE nr R (92) 12
Zalecenie nr R (92) 16 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich w sprawie europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych (Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia r.) Reg Użyte zostaną wszystkie stosowne zasoby istniejące w społeczeństwie. Cel ten będzie realizowany także przez maksymalne wykorzystanie udziału organizacji i osób prywatnych należących do danej społeczności Reg. 53 – Na czas pełnienia swoich obowiązków osoby prywatne należące do danej społeczności będą ubezpieczone od wypadku, obrażeń i oc. Osoby te otrzymają zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w związku z ich pracą

37 KOSZTY (?) Koszty osobowe Koszty pozaosobowe - ?
Wynagrodzenia kuratorów zawodowych – zł* Ryczałty (zwrot kosztów) kuratorów społecznych – ok zł Wynagrodzenia urzędników – ?.000 zł Koszty pozaosobowe ? Utrzymanie biur: sprzęt biurowy, materiały biurowe, energia, itp., które są wkomponowane w działanie sądu Bez tych informacji nie jest możliwe oszacowanie czy praca kuratorów jest efektywna czy nie? Nie można ustalić jaki jest koszt prowadzenia jednej sprawy / wykonania wywiadu przez kuratora? Nie można porównać kosztów oddziaływań kuratorskich z kosztami np. osadzania w zakładzie karnym, ani porównać z kosztami służb innych krajów wykonujących zadania podobne do zadań kuratorów. * Źródło:

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google