Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce 8.02.1919 – 8.02.2014 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce 8.02.1919 – 8.02.2014 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku."— Zapis prezentacji:

1 95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce 8.02.1919 – 8.02.2014 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku

2 Geneza 1919 – opiekun sądowy 1929 – kurator dla nieletnich 1965 – kurator dla dorosłych 2001 – kuratorska służba sądowa

3 Sejm - Warszawa 27 lipca 2001 Delegacja kuratorów sądowych przed Sejmem po uchwaleniu ustawy o kuratorach sądowych

4 Sądy Apelacyjne KONSTYTUCJA (art. 10) Władza ustawodawczaWładza wykonawcza SejmSenatTrybunały Prezydent RPRada Ministrów T. KonstytucyjnyT. Stanu Sąd Najwyższy Sądy WojskoweSądy Administracyjne Sądy Rejonowe Sądy Okręgowe Wojsk. Sądy Garnizonowe Wojsk. Sądy Okręgowe Wojewódzki Sąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny Kuratorska Służba Sądowa Kuratorska Służba Sądowa w strukturze wymiaru sprawiedliwości w Polsce Sądy Powszechne Sądy Władza Sądownicza

5 Kuratorska Służba Sądowa w Polsce 518zespołów 518 zespołów 5207,5etatów kuratorów, 5207,5 etatów kuratorów, w tym kadra zarządcza: 93kuratorów okręgowych (i zastępców) 93 kuratorów okręgowych (i zastępców) Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych: 1977 zawodowych 13242 1977 zawodowych + 13242 społecznych Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych: 3137,517943 3137,5 zawodowych + 17943 społecznych 395,66 urzędników (238 w pełnym wymiarze czasu pracy)

6

7 Misja służby kuratorskiej Pomoc w rehabilitacji społecznej skazanych i nieletnich Motywowanie i wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci Ochrona dobra małoletnich dzieci Redukcja społecznej patologii i przestępczości Ochrona społeczeństwa

8 Charakter zadań kuratorów Określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym diagnostycznym profilaktycznym kontrolnym związane z wykonaniem orzeczeń sądu.

9 ZADANIA KURATORÓW Kuratorzy rodzinni Kuratorzy dla dorosłych Postępowanie przed wydaniem orzeczenia Postępowanie wykonawcze Wywiady środowiskowe Nadzory Odbieranie dzieci i udział w kontaktach Wywiady środowiskowe Dozory Kara ograniczenia wolności Kontrola okresu próby Wywiady środowiskowe Nadzory tymczasowe Inne zadania Udzielanie pomocy z FPP Dozór elektroniczny Postępowanie przed wydaniem orzeczenia

10 Kuratorzy dla dorosłych Dozór nad skazanym lub sprawcą przestępstwa Kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne (do 1 m-ca do 12 miesięcy, wyjątkowo na czas przekraczający 24 miesięcy). Kontrola wykonywania obowiązków nałożonych na skazanych Nadzór nad odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Wywiady środowiskowe Udzielanie pomocy z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.

11 Standardy obciążenia – wymiar zadań Rodzaje spraw Kuratorzy dorosłych Liczba spraw Kuratorzy rodzinni Liczba spraw Dozory / nadzory własne od 20 do 35od 15 do 25 Dozory / nadzory powierzone od 30 do 60od 20 do 40 Inne sprawydo 50 Łącznie do 120, w tym 50 własnych do 100, w tym 50 własnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

12 Obciążenie pracą kuratora zawodowego dla dorosłych Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na 31.12.2011

13 Dozory wykonywane przez kuratorów dla dorosłych zawodowych i społecznych Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na 31.12.2011

14 Struktura obciążenia kuratora zawodowego dla dorosłych (średnia na 1 etat/miesięcznie)

15 Obciążenie pracą kuratora zawodowego rodzinnego Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na 31.12.2011

16 Nadzory wykonywane przez kuratorów rodzinnych zawodowych i społecznych Maksymalne wg rozporządzenia MS w sprawie standardów Wg stanu na 31.12.2011

17 Struktura obciążenia kuratora zawodowego rodzinnego Struktura obciążenia kuratora zawodowego rodzinnego (średnia na 1 etat/miesięcznie)

18 Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych w latach 2003 - 2011

19 Kuratorzy dla dorosłych w sądach rejonowych - wpływ i zakończenie spraw w latach 2008-2011 Ogółem Na 1 etat kuratora zawodowego

20 Sprawy i wywiady kuratorów dla dorosłych Sprawy i wywiady kuratorów dla dorosłych w latach 2003 - 2011

21 Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na 1 etat kuratora dla dorosłych w latach 2003 - 2011

22 Kuratorzy rodzinni Nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, nad nieletnimi i nad osobami zobowiązanymi do leczenia od alkoholu Udział w kontaktach dziecka z rodzicem w rozłączeniu Przymusowe odebranie dziecka (uprowadzenie dziecka, zatrzymanie dziecka, w trybie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę) Wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich, rodzinnych, opiekuńczych

23 Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych w latach 2003 - 2011

24 Kuratorzy rodzinni w sądach rejonowych - wpływ i zakończenie spraw w latach 2008-2011 Ogółem Na 1 etat kuratora zawodowego

25 Sprawy i wywiady kuratorów rodzinnych w latach 2003 - 2011

26 Średnia miesięczna liczba spraw i wywiadów na 1 etat kuratora rodzinnego w latach 2003 - 2011

27 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2009 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2009 Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

28 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2010 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2010 Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

29 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2011 Braki kadry urzędniczej w zespołach kuratorskiej służby sądowej - 2011 Średnia liczba kuratorów przypadająca na 1 etat urzędniczy w zespole kuratorskim

30 Sprawy ogółem Dozór Kara ogr. wolności Kontrola okresu próby i inne sprawy Wywiady POLSKA 4439532751239799370837320088 Warszawa 1516482444375254513392 Warszawa Pr 110327276244813089520 Białystok 702555139385749404 Gdańsk 17928112103989272914333 Katowice 26401165765489433617655 Kraków 1666510344339429279349 Łódź 18041112572433435113242 Poznań 24014142465651411716745 Rzeszów 6215397316645783940 Szczecin 155568149477326079167 Wrocław 1380586281987319010238 Sprawy prowadzone przez kuratorów dla dorosłych w głównych okręgach sądowych w Polsce (31.12.2011)

31 Kuratorzy dla dorosłych (2011) Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego

32 Kuratorzy dla dorosłych (31.12.2011) Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie 120

33 Kuratorzy rodzinni (2011) Kuratorzy rodzinni (2011) Średni wpływ i zakończenie spraw na 1 kuratora zawodowego

34 Kuratorzy rodzinni (31.12.2011) Średnia liczba spraw na 1 kuratora zawodowego miesięcznie 100

35 Kuratorzy w sądach rejonowych - 2011 Realizacja licznych i różnorodnych zadań wymaga odpowiednio licznego personelu zawodowego i wolontariuszy.

36 Kuratorzy społeczni a zalecenia Rady Europy RE nr R (92) 12 Zalecenie nr R (92) 16 Komitetu Ministrów skierowane do państw członkowskich w sprawie europejskich reguł dotyczących sankcji i środków alternatywnych (Przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 19.10.1992 r.) Reg. 45 - Użyte zostaną wszystkie stosowne zasoby istniejące w społeczeństwie. Cel ten będzie realizowany także przez maksymalne wykorzystanie udziału organizacji i osób prywatnych należących do danej społeczności Reg. 53 – Na czas pełnienia swoich obowiązków osoby prywatne należące do danej społeczności będą ubezpieczone od wypadku, obrażeń i oc. Osoby te otrzymają zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w związku z ich pracą

37 KOSZTY (?) Koszty osobowe Wynagrodzenia kuratorów zawodowych – 387.963.000 zł* Ryczałty (zwrot kosztów) kuratorów społecznych – ok. 150.000.000 zł Wynagrodzenia urzędników – ?.000 zł Koszty pozaosobowe - ? Utrzymanie biur: sprzęt biurowy, materiały biurowe, energia, itp., które są wkomponowane w działanie sądu Bez tych informacji nie jest możliwe oszacowanie czy praca kuratorów jest efektywna czy nie? Nie można ustalić jaki jest koszt prowadzenia jednej sprawy / wykonania wywiadu przez kuratora? Nie można porównać kosztów oddziaływań kuratorskich z kosztami np. osadzania w zakładzie karnym, ani porównać z kosztami służb innych krajów wykonujących zadania podobne do zadań kuratorów. * Źródło: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/budzet/

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "95 lat Kuratorów Sądowych w Polsce 8.02.1919 – 8.02.2014 Opracowanie: kurator specjalista dr Tadeusz Jedynak Sąd Okręgowy w Słupsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google