Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna Edukacja Szkolna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna Edukacja Szkolna"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesna Edukacja Szkolna
I półrocze

2 Statystyka Liczba uczniów – 99 Klasyfikowanych – 99
Bez ocen niedostatecznych (IV – VI) – 45 Klasy I –III – ocena opisowa Kl. IV- VI: Średnia ocen: 4,4, Frekwencja: 92% Zachowanie kl. IV – VI wzorowych – 13 bardzo dobrych – 18 dobrych – 12 poprawnych - 2

3 Uczniowie wyróżnieni Klasa I – 6 Klasa II – 12 Klasa III – 7
Klasa IV – 5 Klasa V – 7 Klasa VI - 5

4 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Zajęcia wyrównawcze – 12 godz. Zespół korekcyjno – kompensacyjny – 1 godz. Zajęcia socjoterapeutyczne – 1 godz. Rewalidacja – 4 godz. Zajęcia logopedyczne – 6 godz. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w kierunku: matematycznym polonistycznym językowym przyrodniczym

5 Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania- koła
regionalne teatralne filmowe kulinarne przyrodnicze BRD Samorządna szkoła Zajęcia sportowo – rekreacyjne – 3 godz. SKS – 1 godz. Świetlica opiekuńczo wychowawcza – 8 godz. Warsztaty „Odkrywam – tworzę” – 1 godz.

6 Metody i sposoby pracy – indywidualizacja kształcenia
Swobodny tekst - wpływa na kształtowanie umiejętności: pisania, czytania, publicznych wystąpień, prezentowania swojego punktu widzenia. Pisemko szkolne - stanowi zbiór swobodnych tekstów pisanych i drukowanych przez uczniów. Gazetkę redagują dzieci, nauczyciel jedynie wspiera podejmowane działania. Księga życia – zbiór swobodnych tekstów, wypracowań, zadań, prac plastycznych, które dziecko wybiera i wkleja jako dowody swojej pracy.

7 Praca wokół kompleksów zainteresowań – jego cechą jest charakter badawczy, przy czym działania badawcze ukierunkowane są celowo tak, by znaleźć odpowiedzi na pytania doty­czące tematu, postawionego przez dzieci.

8

9 Planowanie pracy – dzieci wprowadzane są
w tematykę tygodniowej pracy zgodną z nauczycielskim planem dydaktycznym. Otrzymują np. formularz planu pracy, na którym planują zadania. Pod koniec tygodnia rozliczają się i oceniają ze zrealizowanych zadań.

10 Korespondencja międzyszkolna - list ułożony przez dzieci, ponadto wysyła się korespondentom np. albumy tematyczne, prace plastyczne, widokówki, ciekawostki o klasie, szkole, mieście czy regionie. Korespondencję prowadzi kl. VI w języku angielskim ze szkołą w Meksyku oraz kl. III ze szkołą w Szonowie. Doświadczenia poszukujące – dziecko poszukuje odpowiedzi na postawione pytania. Indywidualne lub zespołowo porządkuje, segreguje, zebrane informacje np. w formie notatek, sprawozdań, opisów, gazetek, ilustracji fotografii, naturalnych zbiorów.

11

12 Swobodna ekspresja Artystyczna: malarstwo, taniec, muzyka , poezja, swobodny tekst, korespondencja, gazetka, żywy teatr Praktyczna - hodowle, uprawy, badanie zjawisk, majsterkowanie. które zaciekawiły dziecko. Fiszki autokorektywne – dziecko uczy się samodzielności, autokorekty, samooceny, kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Kartoteki z fiszkami: ortograficzna, gramatyczna, matematyczna, językowa.

13

14 Sprawności – rozwijają zainteresowania, uczą podejmowania decyzji, odpowiedzialności, wdrażają do samodzielnej pracy. Odpowiedzialności - wielu odpowiedzialnych za różne sprawy. Gazetka o charakterze wychowawczym – dzieci wpisują swoje propozycje, spostrzeżenia. Każda wypowiedź musi być podpisana nazwiskiem.

15 Realizacja programu Nowoczesna Edukacja Szkolna odbywa się poprzez interdyscyplinarną realizację zadań zintegrowanych wokół działań wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych. W ramach warsztatów „Odkrywam – tworzę” Na dwa miesiące przygotowany jest temat wiodący, który realizowany jest w różnych aspektach.

16 PLAN PRACY wrzesień - październik 2013 r. - „Na wybiegu”
Cel edukacyjny: kształtowanie umiejętności stosowania głównych zasad matematycznych (mierzenie, skala) w sytuacjach codziennych, posługiwania się danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji. listopad – grudzień 2013 r. – „Koniec roku z Tuwimem” Cel edukacyjny: rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem różnych środków wyrazu styczeń – luty – „Różni a jednak tacy sami” Cel edukacyjny: Podkreślenie wartości różnorodności kulturowej i wzmocnienie postawy otwartości i życzliwości wobec innych ludzi.

17

18

19

20

21 Profilaktyka Marszobieg „Razem bezpieczniej” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – z udziałem Powiatowej Komendy Policji w Prudniku. Warsztaty profilaktyczne dla klas II – VI nt. „Jeżeli nie szata zdobi człowieka, to co jest jego wartością?” Cyberprzemoc i jej skutki – z udziałem Powiatowej Komendy Policji w Prudniku.

22

23

24 „Aktywna przerwa” – dla uczniów kl. I.
„Dzień lekkiego tornistra”. Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla klas IV – VI. „Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów – dla kl. I – III. „Dzień prostego kręgosłupa” – pod patronatem KO w Opolu. Pouczająca lekcja poglądowa o grzybach przeprowadzona przez Panią Beatę Gąsiorowska. Akcje: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Woda zdrowia doda”.

25

26

27

28 Osiągnięcia Sportowe:
Miejsko – gminne indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców kl. IV – VI: Kategoria dziewcząt na dystansie1000 m:  - I miejsce  M. Konieczna (kl. VI)  - IV miejsce P. Adamska (kl.VI) Kategoria chłopców na dystansie 1500m: - III miejsce W. Porębski (kl.VI) - IV miejsce J. Worożański (kl.V)

29 III miejsce w Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego Chłopców (skład reprezentacji:
K. Gibek i B. Pustelniak). Indywidualne Powiatowe Zawody w Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. - P. Adamska III miejsce i tym samym została finalistką kwalifikując się do półfinałów wojewódzkich.

30 Przedmiotowe: B. Pustelniak - I miejsce w gminnym XII Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym. Drużyna w składzie: P. Adamska, M. Konieczna, N. Mączka i B. Pustelniak zdobyła w gminie I miejsce i certyfikat ,,Ortograficznego Master Chef’a”. I miejsce - B. Pustelniak w Małej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

31 Artystyczne: III miejsce za „ NASZĄ SZOPKĘ” w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 2014”. „Konkursu Jednego Wiersza’’ w hołdzie dla Michała Lisowskiego– wiersz P. Lisowskiej otrzymał I nagrodę.

32

33 XVI Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej ,,Wierszykowy Sezam’’.
W kategorii V-VI: I miejsce: K. Osiecka z klasy V, II miejsce: N. Mączka z klasy VI, Wyróżnienie: W. Golc – Mączka z klasy V. W kategorii III-IV: I miejsce: M. Trzaska z klasy III.

34 I miejsce na etapie wojewódzkim dla spektaklu teatralnego w ,,Internetowym Przeglądzie Zespołów Teatralnych’’ w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół . I miejsce K. Osiecka – „Konkurs poezji romskiej.” I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym „Mój region – moja mała ojczyzna” Autorzy: M. Biernat, I. Luty, K. Gibek P. Adamska 

35 Uroczystości szkolne Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
Dzień Edukacji Narodowej. Obchody Święta Niepodległości. program słowno-muzyczny „Barwy naszej Ojczyzny” został również zaprezentowany uczniom Zespołu Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku. „Podróże z Mikołajem” – połączone z nocką w szkole. Świąteczny czas… - wigilia szkolna. Zgodnie z tradycją uczniowie klasy III przygotowali Jasełka. Niezapomniane chwile z Dziadkami i Babciami.

36

37

38

39 Wyjazdy edukacyjne Pobyt w domu K. Zanussiego w Laskach spotkanie z Mistrzem. Zwiedzanie Warszawy i Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka do Głuchołaz na warsztaty teatralne i spektakl pt.„80 dni dookoła świata”. Kolejowa wyprawa do Nysy. Wyjście na Kopę Biskupią – opieka dzieci z kl. V nad przedszkolakami. Ponadto penetracja najbliższej okolicy.

40

41

42

43 Klub Anioła „Góra Grosza” - celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomagamy zwierzakom w schroniskach dla zwierząt. Pamiętamy o tych, którzy już odeszli... Aniołowie, jak co roku ogłosili wśród uczniów naszej szkoły akcję zbierania zniczy. Każda klasa włączyła się do akcji, ale najbardziej wspomogli ją uczniowie klasy II.

44 Z życzeniami bożonarodzeniowymi u starszych
i samotnych osób. Jak każdego roku uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem, złożyły wizyty 32 samotnym i starszym mieszkańcom naszej wsi. Tym razem upominkami były kartki świąteczne i piękne kwiatowe kule na choinkę wykonane na warsztatach plastycznych przez rodziców i uczniów kl. V.

45

46

47 Miłe chwile w przedszkolu.
Wolontariuszki pomagają paniom z przedszkola, w opiece nad przedszkolakami. Mówią „Jesteśmy szczęśliwe, że możemy roztaczać opiekę nad naszymi maluchami” Zbiorka makulatury i znaczków pocztowych na potrzeby misyjne. Zbiórka nakrętek dla Michałka. Pomoc w bibliotece szkolnej.

48

49 Samorządna szkoła Debaty przygotowywane są na podstawie wywiadów, ankiet, zdjęć, nakręconych filmów itp. Temat debaty proponują jej uczestnicy, aby rozmawiać o rzeczach ważnych i interesujących. O terminie i temacie debaty wszyscy uczestnicy są wcześniej poinformowani przez prowadzącego. W czasie debaty mogą wypowiadać się wszyscy jej uczestnicy – uczniowie, prowadzący, zaproszeni goście. Debaty: „Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią?” Została przygotowana została z myślą nie tylko o uczniach naszej szkoły. Prawa i obowiązki ucznia.

50

51

52 Konferencje dziecięce
Konferencje dziecięce rozwijają zainteresowania uczniów, a tym samym są przykładem dla innych, którzy pragną dzielić się swoimi zainteresowaniami. Prowadzone są przez uczniów. „Teatr pantomimiczny” – prowadzące: K. Osiecka, P. Adamska, M. Konieczna. Techniki plastyczne – prowadzące P. Lisowska, M. Konieczna, J. Olejnik.

53 Ponadto: Podróże małe i duże - lokalne zabytki historyczne, ich historia i dotąd nieznana lokalizacja były tematem lekcji muzealnej przeprowadzonej przez p. Marcina Husaka – pracownika Muzeum Ziemi Prudnickiej.

54 Biblioteka Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego „Dobry zwyczaj - książki czytaj.” Prowadzenie kącika „To warto przeczytać.” Realizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego. Udział w ogólnopolskim konkursie „Nowe inspiracje.” Indywidualne wtorkowe spotkania z książką.

55 Inicjatywy nauczycieli
Wizyta studyjna dla nauczycieli poszukujących z Zespołu Szkół w Karczmiskach, której członkami byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Celem wizyty było poznanie koncepcji pracy Zespołu. Opracowanie programu kształcenia oraz scenariuszy zajęć do edukacji wczesnoszkolnej „Umysły przyszłości”.

56

57 Opracowanie przewodnika pod nazwą „Ścieżki edukacyjne opracowane metodą projektów do klas I – VI szkoły podstawowej” na zlecenie RCRE w Opolu. Przewodnik skierowany jest do 378 szkół Opolszczyzny. Wydanie książki „Nowoczesna Edukacja Szkolna. Jak się to robi w praktyce?”

58

59 Współpraca z innymi podmiotami
Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”; Współpraca w kraju i za granicą z Międzynarodowym Ruchem Freinetowskim i Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta; Radą Sołecką Moszczanki; Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu; Korespondencja z innymi placówkami w kraju i za granicą.

60 Dziecko lubi przyrodę - umieszczono więc je w zamkniętych salach.
Co robimy, aby edukacja była dzieciom przyjazna? "Zgodnie ze wskazówkami diabła stworzono szkołę. Dziecko lubi przyrodę - umieszczono więc je w zamkniętych salach. Dziecko lubi wiedzieć, że jego działalność służy czemuś - zrobiono tak, żeby jego aktywność nie miała żadnego celu. Lubi mówić - skazano je na milczenie.

61 Pragnęłoby rozumować - kazano mu uczyć się na pamięć.
Chciałoby poszukiwać wiedzy - podano mu ją gotową. Pragnie odczuwać zapał - wymyślono kary. Lubi się ruszać - zmuszono je do bezruchu. Lubi pracować rękami - pozwolono mu pracować tylko mózgiem."

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marzena Kędra www.szkolamoszczanka.pl


Pobierz ppt "Nowoczesna Edukacja Szkolna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google