Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE. 2 HARMONIZACJA SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE. 2 HARMONIZACJA SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE."— Zapis prezentacji:

1 HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE

2 2 HARMONIZACJA SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE SUBSYDIARNOŚCI SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE SUBSYDIARNOŚCI HARMONIZACJA - SPECYFIKA

3 3 Harmonizacja podatków w ramach UE istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

4 4 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT konieczna ze względu na dążenie do zakończenia w 1992 roku budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mającego z założenia być obszarem bez granic wewnętrznych,

5 5 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT 2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia w kraju przeznaczenia 2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia w kraju przeznaczenia

6 6 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT KRAJ AKRAJ B Opodatkowanie w kraju pochodzenia 12%20% Opodatkowanie w kraju przeznaczenia KRAJ AKRAJ B 12%20%

7 7 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT 1987 rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo, 1987 rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo,

8 8 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie. System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie.

9 9 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT Stawki podatku VAT Stawki podatku VAT Stawki normalneStawki zredukowaneStawki super zredukowane

10 10 KrajStawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Austria-1020 Belgia-6/1221 Bułgaria-720 Cypr-5/815 Czechy-519 Dania--25 Estonia-518 Finlandia-8/1722 Francja2,15,519,6 Grecja4,5919 Hiszpania4716 Holandia-619 Irlandia4,813,521 Litwa-5/918

11 11 KrajStawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Luksemburg36/1215 Łotwa-518 Malta-518 Niemcy-719 Polska3722 Portugalia-5/1221 Rumunia-919 Słowenia-8,520 Słowacja-1019 Szwecja-6/1225 Węgry-520 Wielka Brytania-517,5 Włochy41020 Źródło: VAT Ratek Applied in the Member States of the European Community, Situation at 1st Jan 2008, European Commission, DOC/2412/2008 – EN, s.3.

12 12 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary eksportowane są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji, odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary eksportowane są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji,

13 13 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT FIRMA X z KRAJU A FIRMA Y z KRAJU B

14 14 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych. Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych.

15 15 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku, Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku,

16 16 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów, Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów,

17 17 Harmonizacja podatków bezpośrednich regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego

18 18 Harmonizacja podatków bezpośrednich Alternatywa dla harmonizacji: stworzenie pewnych zasad honorowych, Alternatywa dla harmonizacji: stworzenie pewnych zasad honorowych,

19 19 Harmonizacja podatków bezpośrednich Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych. Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych.


Pobierz ppt "HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE. 2 HARMONIZACJA SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google