Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE"— Zapis prezentacji:

1 HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE

2 HARMONIZACJA - SPECYFIKA
SUWERENNOŚĆ NARODOWA W SFERZE PODATKOWEJ DZIAŁANIA WSPÓLNOTOWE W SFERZE PODATKOWEJ TYLKO NA ZASADZIE SUBSYDIARNOŚCI

3 Harmonizacja podatków w ramach UE
istotne ograniczenia wynikające z art. 93 TWE, podatki bezpośrednie pozostawione w gestii poszczególnych krajów członkowskich, konieczność podjęcia działań w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw

4 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
konieczna ze względu na dążenie do zakończenia w 1992 roku budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mającego z założenia być obszarem bez granic wewnętrznych,

5 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
2 zasady opodatkowania: w kraju pochodzenia w kraju przeznaczenia

6 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
Opodatkowanie w kraju pochodzenia 12% 20% KRAJ A KRAJ B Opodatkowanie w kraju przeznaczenia 12% 20% KRAJ A KRAJ B

7 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
1987 rok - propozycja wprowadzenia zasady opodatkowania w kraju pochodzenia towaru, potrzeba znacznego zredukowania istniejących wówczas różnic w stawkach podatku, a także w zasadach stosowania zwolnień, odrzucenie pomysłu - przyjęto zasadę opodatkowania w kraju przeznaczenia z takim założeniem, że ma ona obowiązywać przejściowo,

8 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
System, polegający na stosowaniu zasady opodatkowania w kraju pochodzenia wymagałby wprowadzenia istotnych zmian, w tym: - zastąpienia obowiązku zapłaty VAT w kraju importera przy odprawie towarów na granicy obowiązkiem zapłaty wewnątrz kraju pochodzenia towaru, - wprowadzenia obowiązku odrębnego ewidencjonowania oraz systemu kontroli sprzedaży krajowej, eksportu do krajów Wspólnoty i eksportu do krajów trzecich, - ustanowienia mechanizmu rozliczeniowego umożliwiającego dystrybucję wpływów z tytułu VAT między kraje członkowskie.

9 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
Stawki podatku VAT Stawki normalne Stawki zredukowane Stawki super zredukowane

10 Stawka super zredukowana
Kraj Stawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Austria - 10 20 Belgia 6/12 21 Bułgaria 7 Cypr 5/8 15 Czechy 5 19 Dania 25 Estonia 18 Finlandia 8/17 22 Francja 2,1 5,5 19,6 Grecja 4,5 9 Hiszpania 4 16 Holandia 6 Irlandia 4,8 13,5 Litwa 5/9

11 Stawka super zredukowana
Kraj Stawka super zredukowana Stawka zredukowana Stawka standardowa Luksemburg 3 6/12 15 Łotwa - 5 18 Malta Niemcy 7 19 Polska 22 Portugalia 5/12 21 Rumunia 9 Słowenia 8,5 20 Słowacja 10 Szwecja 25 Węgry Wielka Brytania 17,5 Włochy 4 Źródło: VAT Ratek Applied in the Member States of the European Community, Situation at 1st Jan 2008, European Commission, DOC/2412/2008 – EN, s.3.

12 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
odejście od 1993 roku od przeprowadzania kontroli na granicach w obrocie między krajami członkowskimi, towary eksportowane są w dalszym ciągu zwolnione z VAT w kraju pochodzenia i obciążone podatkiem w kraju konsumpcji,

13 Harmonizacja podatków pośrednich – podatek VAT
FIRMA X z KRAJU A FIRMA Y z KRAJU B

14 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Podatek akcyzowy na terenie Wspólnoty: duże zróżnicowanie, zarówno jeśli chodzi o sposób pobierania tego podatku, jak i jego wysokość w odniesieniu do poszczególnych dóbr, podstawowym motywem stosowania akcyzy dążenie do pozyskania dochodów budżetowych.

15 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Cel harmonizacji: wyeliminowanie zakłóceń warunków konkurencji na wspólnym rynku,

16 Harmonizacja podatków pośrednich - akcyza
Proces harmonizacji: od 1993 roku obowiązuje wspólny system opodatkowania akcyzą, dotyczy on 3 grup produktów,

17 Harmonizacja podatków bezpośrednich
regulacje wynikające z TWE nie stworzyły jak dotąd możliwości harmonizacji w zakresie podatków bezpośrednich, konkurencja podatkowa między krajami członkowskimi narusza harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego

18 Harmonizacja podatków bezpośrednich
Alternatywa dla harmonizacji: stworzenie pewnych zasad honorowych,

19 Harmonizacja podatków bezpośrednich
Wytyczne Kodeksu postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw: - kraje członkowskie powinny informować się wzajemnie o istniejących oraz proponowanych regulacjach dotyczących opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, - powinna być rozwijana współpraca w zwalczaniu zjawiska unikania podatków i oszustw podatkowych, - kraje członkowskie nie powinny wprowadzać nowych szkodliwych środków podatkowych.


Pobierz ppt "HARMONIZACJA PODATKÓW W KRAJACH UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google