Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JDF – krótki przegląd. Technologia JDF na jednej planszy JDF jest cyfrową kartą technologiczną w poligrafii Specyfikacja formatu wymiany danych – JDF.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JDF – krótki przegląd. Technologia JDF na jednej planszy JDF jest cyfrową kartą technologiczną w poligrafii Specyfikacja formatu wymiany danych – JDF."— Zapis prezentacji:

1 JDF – krótki przegląd

2 Technologia JDF na jednej planszy JDF jest cyfrową kartą technologiczną w poligrafii Specyfikacja formatu wymiany danych – JDF nie jest programem ani systemem JDF jest kodowany w standardzie XML Informacja graficzna nie jest dołączona – są tylko odnośniki JDF jest rozszerzalny JDF Job Definition + JMF Messaging +JDF Capabilities + ICS Documents definiują JDF Framework

3 JDF na kolejnej planszy - cele i wymagania- Dlaczego JDF? »Automatyzacja podwyższa wydajność »Informacja w postaci elektronicznej jest mniej narażona na błędy niż papierowa »Taka postać informacji pozwala na sprawne podejmowanie decyzji »Dysponujemy cyfrowymi danymi produkcyjnymi, a stosujemy papierowy obieg dokumentów »Łańcuch technologiczny – pole do modernizacji Co umożliwia nam JDF? »Przygotowanie pracy poligraficznej z punktu widzenia: –Pracowników produkcyjnych –Systemu zarządzania firmą –Klientów »Zbieranie danych jest ściśle związane z pracą od przyjęcia zlecenia po ekspedycję –Dane zarządzania –Dane produkcyjne

4 Historia JDF 1999: Adobe, Agfa, MAN oraz Heidelberg tworzą GATF w celu zdefiniowania pojęcia job ticket dla przemysłu poligraficznego. Także integracja MIS. 2000: Konsorcjum CIP3 obejmuje własność standardu. 2001: JDF 1.0 zostaje wprowadzony do użytku. 2002: JDF 1.1 zostaje wprowadzony do użytku. »Usunięcie zauważonych błędów i usterek »Uzupełnienie o dodatkowe procesy »Poprawiona została spójność w różnych obszarach 2004: JDF 1.2 zostaje wprowadzony do użytku. »Kolejne dodatkowe procesy »Bardziej dojrzały i stabilny 2005: Opublikowany został pierwszy zestaw dokumentacji ICS JDF 1.3 zostaje wprowadzony do użytku. »Uzupełnienie o kolejne procesy – Coraz bardziej dojrzały i stabilny 2006: Koncentracja na JDF 1.3 ICS »Pierwsze certyfikowane produkty (Łamanie/Impozycja) 2007: Koncentracja na JDF 1.3 ICS, JDF 1.4 oraz certyfikacji

5 Węzeł JDF Opis procesu ogólnego (generic process) »Czasownik w JDF »Czynność w określonym czasie »Zestrukturyzowany pojemnik harmonogramów i kontroli Jeden rodzaj węzła JDF tak dla produktów, jak i procesów Koniec Czas harmonogramy kontrola Wejście (zasoby) Wyjście (zasoby) Węzeł JDF Początek

6 Product Intent a Modelowanie Procesów Cel Opisu pracy (Product Intent) »Punkt widzenia klienta odnośnie do rzeczy, którą chce produkować »Uzgodnienia kontraktowe »Niezależność procesowa Okładka Stronice kolorowe Stronice kolorowe Stronice cz.-b. Stronice cz.-b. Książka Środki

7 MIS i czarne skrzynki Niewystarczająca znajomość procesów Punkt widzenia syst. zarządz. (MIS) odnośnie procesu »To jest ważne tylko, jeśli wpływa na koszty »Zatem parametry nie wpływające na koszty są nieistotne Nie wszystkie parametry produkcyjne są znane »Prepress jest postrzegany jako wytwarzanie płyt –RIP, STEROWANIE BARWĄ, trapping etc. to zbyt szczegółowe –Impozycja jest z grubsza znana –Ilość kolumn –Wielkość arkusza

8 Cel Modelowania procesów »Sprzężenie pomiędzy MIS a produkcją »Niezależność procesów »Szczegóły sposobu wytwarzania Product Intent a Modelowanie Procesów

9 Wiadomości JMF Format wymiany informacji w czasie prawie rzeczywistym »Małe struktury XML »Używane do: –Fotografii pracy / stanu urządzenia –Dynamiczna aktualizacja pracy (zmiana zamówień) –Wysyłanie prac i zarządzanie kolejkami –Plug + Play bootstrapping (w przyszłości) »Zasadniczo używany w ramach Internetu –Aspekty bezpieczeństwa w trakcie opracowywania

10 Print Buyer Integration PrintTalk PrintTalk opisuje biznesowy aspekt produktu »Zapytanie o wartość »Ceny »Zamówienie »Rachunek »Zmiana zamówienia »… PrintTalk zawiera także informacje odnośnie do cen JDF opisuje zamawiany produkt

11 Możliwości JDF Jeśli nie znasz możliwości, nie będziesz mógł współpracować… To wszystko odnośnie do Możliwości współpracy !!!

12 To wszystko o Interoperacyjności!! Lecz jeśli znasz, możesz użyć właściwych narzędzi …

13 Co to są możliwości? Możliwości pozwalają aktorowi w łańcuchu technologicznym określić, co inny aktor może zrobić …

14 Dlaczego ICS ? JDF A ICS JDF B Produ k t AProdu k t B Specyfikacja zdolności interoperacyjnych

15 Certyfikacja Produktowa CIP4 Zgodność, a nie specyfikacja Jak to działa Pewność współdziałania programu z innymi Wykonywane przez PIA/GATF w imieniu CIP4

16 operacje wykończe- niowe i dystrybucja JDF w łańcuchu technologicznym kreacja transfer danych prepress drukowanie zarządz.

17 JDF i MIS Postpress & Delivery Zarządzanie »Wysłanie ustawień do wszystkich uczestników procesu technologicznego Śledzenie prac »Stan śledzenia prac »Stan śledzenia urządzeń Prognozowanie »Prognoza kosztów na podstawie informacji zwrotnej –JMF –Kontrola Raportowanie »Tworzenie raportu statystycznego dla wielu prac i urządzeń

18 JDF w procesie kreacji Określenie zawartości stronicy »Czy to jest okładka? »3. stronica tego PDFa jest 17. stronicą książki Określenie szczegółów produktu »Podłoże, którego zamierzamy użyć »Sposób złamywania »Wariant kolorystyczny Śledzenie czasu zużytego na pracę twórczą Określenie ostatecznych terminów Postpress & Delivery

19 JDF w transferze zasobów (przesyłanie danych) Powiązanie przychodzących plików z pracami użytkownika »Konwencja zmian nazw plików »3. stronica tego PDFa jest 17. stronicą książki »Ogłoszenie X w czasopiśmie Y Pozostała informacja o kontroli poprawności (preflight) »Profile kontroli wstępnej (co zostało sprawdzone) »Raporty kontroli wstępnej (jakie były wyniki) »Wymiana własnych profili kontroli wstępnej oraz plików tekstowych Postpress & Delivery

20 Śledzenie etapów produkcyjnych pracy »Wszystkie stronice zaakceptowane »Wszystkie płyty gotowe »… Określenie kolorów, jakie mają być użyte Określenie odbitek próbnych Harmonogramy Kontrola wykorzystania czasu JDF w przygotowalni Postpress & Delivery

21 Śledzenie etapów produkcyjnych pracy »Nakład wydrukowany Określenie kolorów, jakie mają być użyte Określenie podłoża »Dostarczane przez drukarza czy wydawcę? Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych »Makulatura »Przeterminowane Harmonogramy JDF w drukowaniu Postpress & Delivery

22 Śledzenie etapów produkcyjnych pracy »Arkusze po złamywaniu »Oprawy zakończone Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych »Zmarnowane »Przeterminowane Określenie pakowania »Palety »Kartony »Pudła »… Harmonogramy JDF w introligatorni oraz ekspedycji Postpress & Delivery

23 Śledzenie etapów produkcyjnych pracy »Produkty zostały wysłane Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych »zbiorowe rzuty z wieloma artykułami »Indywidualne śledzenie wysyłki Harmonogramy JDF w introligatorni oraz ekspedycji Postpress & Delivery

24 Co to jest MIS Znane trzyliterowe akronimy: »MIS: System Zarządzająco-Informacyjny »ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa »MES: System wykonawczy »PPS: System planowania produkcji »… System MIS w poligrafii pełni wszystkie te funkcje »Charakterystyczne dla poligrafii »Dostarczają informacji do zarządzania

25 Co to jest MIS MIS jest (być może) błędnym określeniem »MIS to Rola, nie zawsze pojedynczy system »Główne zadania: –Tworzenie ofert cenowych dla klientów –Zajmowanie się zamówieniami klientów –Tworzenie Prac produkcyjnych i Job Ticketów –Tworzenie Harmonogramów produkcji –Zajmowanie się Logistyką Materiałów (magazyn i zamówienia) –Śledzenie prac oraz kosztów –Zawiera Sporządzanie faktur oraz Księgowość

26 Zanim pojawił się MIS Wszystko odbywało się ręcznie Krążyły dokumenty w postaci papierowej Informacje o produkcji były zapisywane na papierze Po zakończeniu pracy wypełniało się formularze

27 Zanim pojawił się JDF MIS zarządzał i śledził informacje o zleceniach Krążyły dokumenty papierowe Informacje nt. produkcji na papierze Opcjonalnie zbieranie danych o kosztach w czasie rzeczywistym w dedykowanych terminalach Po zakończeniu zlecenia wypełniane dokumenty Dane zebrane z terminali przechowywane i zarządzane przez MIS Wiele informacji z produkcji nadal poza zasięgiem MIS

28 Porównanie: MIS a System Zintegrowany Dwie możliwości implementacji »MIS jako główny system –MIS steruje poszczególnymi urządzeniami bezpośrednio »System Zintegrowany jako główny system –MIS przekazuje sterowanie poszczególnymi urządzeniami systemowi zintegrowanemu –system zintegrowany steruje urządzeniami

29 MIS jako główny system Zalety: »Dostęp do obrotu materiałami (zapasy) »Natychmiastowa analiza ekonomiczna »Integracja pracowników »Zbieranie danych do kalkulacji końcowych Wady: »MIS ignoruje szczegóły »Nie ma sterowania samą produkcją

30 MIS z JDF MIS przekazuje znane sobie dane do systemu opartego na standardzie JDF System wykorzystujący format JDF może dodać więcej danych do opisu pracy - JDF ticket »Parametry produkcyjne »Dane o kosztach »Opisy JDF ticket przekazany do MIS Łączenie wysp informacyjnych, które dawniej istniały

31 System Zintegrowany jako główny system Zalety: »Automatyczne sterowanie przebiegiem produkcji »Zintegrowane tworzenie arkuszy (impozycja) »Zintegrowana wiedza o produkcji Wady: »Natychmiastowa analiza ekonomiczna jest utrudniona

32 MIS Implementacja Central JDF - przykład łatwa integracja (prace i dane) PostpressPrepressPress

33 Wstępny narząd i automatyzacja druk. offsetowe druk. cyfrowe Wstępny narząd: drukowanie Wstępne ustawianie, aby skrócić czas narządu i ilość makulatury Przyjęcie zlecenia PDF - automatyzacja Wstępny narząd i automatyzacja Impozycja + RIPowanie>Tiff B Administracja Wstępny narząd: cięcie złamywanie Integracja systemowa i centralne planowanie MIS Impozycja RIPowanie Prosta produkcja płyt drukowych Prepress Press Postpress Automization for highest productivity Central JDF, Łatwa integracja zapewnia pełną transparen- tność Implementacja Central JDF - przykład skalowalne, można rozbudowywać modułowo wg potrzeb Korzyści z zarządzania kolorem (CMS) na dowolnym poziomie zintegrowania przykładowy system

34 Analizy ROI pokazują, że: inwestycje w automatyzację się zwracają 40 wywiadów w St. Zjednoczonych i Europie od małych drukarń (5 prac.) do dużych korporacji (pow. 400 prac.) ~ 40 typów danych odnośnie do struktury ekonomicznej drukarni ~ 100 pytań analizujących szczegółowo wszystkie procesy średnio ~ 4 godz./wywiad (przygotowany na podstawie wcześniejszych inf.) dane znormalizowane i wprowadzone do bazy danych po wywiadach obliczone amortyzacje i wartości bieżące netto więcej: http://www.cip4.org/cippi/winners.html

35 Total Savings Przykładowe wyniki dla różnych drukarń – osiągnięte oszczędności Przypadek 1 4.7 mln /rok 53 pracowników ~ 6600 prac/rok ~ 30.000 płyt (B1 and B2 format) /rok ~ 8.400 narządów/rok Przypadek 2 3.5 mln /rok 35 pracowników ~ 2292 prac/rok ~ 12.000 płyt drukowych (format B1 i B3) /rok ~ 3000 narządów/rok Przypadek 3 20.4 mln /rok 160 pracowników ~ 3360 prac/rok ~ 42.000 płyt drukowych (format B1) /rok ~ 8.500 narządów/rok Strategiczne cele wiązane z inwestycją Poprawa jakości obsługi klienta i procesów przygotowalni jako podstawa rozwoju Wzrost wydajności i polepszenie cashflow, aby poprawić czasy procesów Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie producji wysokojakościowej Total Savings1.235.000 35.2 % Total Savings2.781.600 13.5 %615.000 12.9%

36 JDF 1.3: co dodano? zmiana zleceń śledzenie serii/partii zleceń wiadomości śledzenie pracy ręcznej opakowania i etykiety : »klejenie i sztancowanie pudełek »kody paskowe »tektura falista »impozycja Step & Repeat Druk zwojowy i gazety »układ cylindra »wstęgi Drukowanie cyfrowe »liczniki kliknięć P rzygotowalnia »zmiana formatu »szablony impozycji zewnętrznej »praca z różnymi wersjami dokumentów »Śledzenie elementów stronic

37 JDF 1.4: perspektywy ostatnie zmiany wiosna Interop 2007 - Dre zno wersja ostateczna : »lato 2007 opublikowanie : »jesień 2007 ½ - ¾ roku: implementacja przed targami Drupa tworzenie zawartości oznaczenia dynamiczne poprawiona impozycja automatyczna opakowania i etykiety JMF – aspekty bezpieczeństwa »niezawodność »uwierzytelnianie prace grupowe zmiana zlecenia …

38 JDF – krótki przegląd dr Rainer Prosi technical_officer@cip4.org rainer.prosi@heidelberg.com Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "JDF – krótki przegląd. Technologia JDF na jednej planszy JDF jest cyfrową kartą technologiczną w poligrafii Specyfikacja formatu wymiany danych – JDF."

Podobne prezentacje


Reklamy Google