Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JDF – krótki przegląd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JDF – krótki przegląd."— Zapis prezentacji:

1 JDF – krótki przegląd

2 Technologia JDF na jednej planszy
JDF jest „cyfrową kartą technologiczną w poligrafii” Specyfikacja formatu wymiany danych – JDF nie jest programem ani systemem JDF jest kodowany w standardzie XML Informacja graficzna nie jest dołączona – są tylko odnośniki JDF jest rozszerzalny JDF Job Definition + JMF Messaging +JDF Capabilities + ICS Documents definiują JDF Framework

3 JDF na kolejnej planszy - cele i wymagania-
Dlaczego JDF? Automatyzacja podwyższa wydajność Informacja w postaci elektronicznej jest mniej narażona na błędy niż „papierowa” Taka postać informacji pozwala na sprawne podejmowanie decyzji Dysponujemy cyfrowymi danymi produkcyjnymi, a stosujemy „papierowy” obieg dokumentów Łańcuch technologiczny – pole do modernizacji Co umożliwia nam JDF? Przygotowanie pracy poligraficznej z punktu widzenia: Pracowników produkcyjnych Systemu zarządzania firmą Klientów Zbieranie danych jest ściśle związane z pracą od przyjęcia zlecenia po ekspedycję Dane zarządzania Dane produkcyjne

4 Historia JDF 1999: Adobe, Agfa, MAN oraz Heidelberg tworzą GATF w celu zdefiniowania pojęcia „job ticket” dla przemysłu poligraficznego. Także integracja MIS. 2000: Konsorcjum CIP3 obejmuje własność standardu. 2001: JDF 1.0 zostaje wprowadzony do użytku. 2002: JDF 1.1 zostaje wprowadzony do użytku. Usunięcie zauważonych błędów i usterek Uzupełnienie o dodatkowe procesy Poprawiona została spójność w różnych obszarach 2004: JDF 1.2 zostaje wprowadzony do użytku. Kolejne dodatkowe procesy Bardziej dojrzały i stabilny 2005: Opublikowany został pierwszy zestaw dokumentacji ICS JDF 1.3 zostaje wprowadzony do użytku. Uzupełnienie o kolejne procesy – Coraz bardziej dojrzały i stabilny 2006: Koncentracja na JDF 1.3 ICS Pierwsze certyfikowane produkty (Łamanie/Impozycja) 2007: Koncentracja na JDF 1.3 ICS, JDF 1.4 oraz certyfikacji

5 Węzeł JDF Węzeł JDF Opis procesu ogólnego („generic process”)
„Czasownik” w JDF Czynność w określonym czasie Zestrukturyzowany „pojemnik” harmonogramów i kontroli Jeden rodzaj węzła JDF tak dla produktów, jak i procesów Węzeł JDF Wejście (zasoby) Wyjście (zasoby) harmonogramy Czas kontrola Początek Koniec

6 Product Intent a Modelowanie Procesów
Cel Opisu pracy (Product Intent) Punkt widzenia klienta odnośnie do „rzeczy”, którą chce produkować Uzgodnienia kontraktowe Niezależność procesowa Książka Środki Okładka Stronice cz.-b. Stronice kolorowe

7 MIS i czarne skrzynki Niewystarczająca znajomość procesów
Punkt widzenia syst. zarządz. (MIS) odnośnie procesu To jest ważne tylko, jeśli wpływa na koszty Zatem parametry nie wpływające na koszty są nieistotne Nie wszystkie parametry produkcyjne są znane Prepress jest postrzegany jako „wytwarzanie płyt” RIP, STEROWANIE BARWĄ, trapping etc. to zbyt szczegółowe Impozycja jest „z grubsza” znana Ilość kolumn Wielkość arkusza

8 Product Intent a Modelowanie Procesów
Cel Modelowania procesów Sprzężenie pomiędzy MIS a produkcją Niezależność procesów Szczegóły sposobu wytwarzania

9 Format wymiany informacji w czasie prawie rzeczywistym
Wiadomości JMF Format wymiany informacji w czasie prawie rzeczywistym Małe struktury XML Używane do: „Fotografii” pracy / stanu urządzenia Dynamiczna aktualizacja pracy (zmiana zamówień) Wysyłanie prac i zarządzanie kolejkami Plug + Play bootstrapping (w przyszłości) Zasadniczo używany w ramach Internetu Aspekty bezpieczeństwa w trakcie opracowywania Small XML structures JDF is referenced via URL, not bound into message Idea is to minimize network traffic and delay transmission of data until it is actually needed Send potentially interesting information as soon as it is available

10 Print Buyer Integration PrintTalk
PrintTalk opisuje biznesowy aspekt produktu Zapytanie o wartość Ceny Zamówienie Rachunek Zmiana zamówienia PrintTalk zawiera także informacje odnośnie do cen JDF opisuje zamawiany produkt

11 Możliwości JDF To wszystko odnośnie do Możliwości współpracy!!!
Jeśli nie znasz możliwości, nie będziesz mógł „współpracować”…

12 To wszystko o Interoperacyjności!!
Lecz jeśli znasz, możesz użyć właściwych narzędzi…

13 Co to są „możliwości”? „Możliwości” pozwalają „aktorowi” w łańcuchu technologicznym określić, co inny „aktor” może zrobić …

14 Specyfikacja zdolności interoperacyjnych
Dlaczego ICS ? JDF A ICS JDF B Produkt A Produkt B Specyfikacja zdolności interoperacyjnych

15 Certyfikacja Produktowa CIP4
Zgodność, a nie specyfikacja Jak to działa Pewność współdziałania programu z innymi Wykonywane przez PIA/GATF w imieniu CIP4

16 operacje wykończe- niowe i
kreacja JDF w łańcuchu technologicznym operacje wykończe- niowe i dystrybucja transfer danych zarządz. drukowanie prepress

17 Postpress Delivery & JDF i MIS Zarządzanie Wysłanie ustawień do wszystkich uczestników procesu technologicznego Śledzenie prac Stan śledzenia prac Stan śledzenia urządzeń Prognozowanie Prognoza kosztów na podstawie informacji zwrotnej JMF Kontrola Raportowanie Tworzenie raportu statystycznego dla wielu prac i urządzeń Job Tracking Logging of Job Execution Actual times Logging of Late Changes Resources (used 85g Paper instead of 80g) Consumables

18 JDF w procesie kreacji Określenie zawartości stronicy
Postpress Delivery & JDF w procesie kreacji Określenie zawartości stronicy Czy to jest okładka? 3. stronica tego PDFa jest 17. stronicą książki Określenie szczegółów produktu Podłoże, którego zamierzamy użyć Sposób złamywania Wariant kolorystyczny Śledzenie czasu zużytego na pracę twórczą Określenie ostatecznych terminów

19 JDF w transferze zasobów (przesyłanie danych)
Postpress Delivery & JDF w transferze zasobów (przesyłanie danych) Powiązanie przychodzących plików z pracami użytkownika Konwencja zmian nazw plików 3. stronica tego PDFa jest 17. stronicą książki Ogłoszenie X w czasopiśmie Y Pozostała informacja o kontroli poprawności (preflight) Profile kontroli wstępnej (co zostało sprawdzone) Raporty kontroli wstępnej (jakie były wyniki) Wymiana własnych profili kontroli wstępnej oraz plików tekstowych

20 JDF w przygotowalni Śledzenie etapów produkcyjnych pracy
Postpress Delivery & JDF w przygotowalni Śledzenie etapów produkcyjnych pracy Wszystkie stronice zaakceptowane Wszystkie płyty gotowe Określenie kolorów, jakie mają być użyte Określenie odbitek próbnych Harmonogramy Kontrola wykorzystania czasu

21 JDF w drukowaniu Śledzenie etapów produkcyjnych pracy
Postpress Delivery & JDF w drukowaniu Śledzenie etapów produkcyjnych pracy Nakład wydrukowany Określenie kolorów, jakie mają być użyte Określenie podłoża Dostarczane przez drukarza czy wydawcę? Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych Makulatura Przeterminowane Harmonogramy

22 JDF w introligatorni oraz ekspedycji
Postpress Delivery & JDF w introligatorni oraz ekspedycji Śledzenie etapów produkcyjnych pracy Arkusze po złamywaniu Oprawy zakończone Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych Zmarnowane Przeterminowane Określenie pakowania Palety Kartony Pudła Harmonogramy

23 JDF w introligatorni oraz ekspedycji
Postpress Delivery & JDF w introligatorni oraz ekspedycji Śledzenie etapów produkcyjnych pracy Produkty zostały wysłane Śledzenie ilości materiałów wyprodukowanych i zużytych zbiorowe „rzuty” z wieloma artykułami Indywidualne śledzenie wysyłki Harmonogramy

24 Co to jest MIS Znane trzyliterowe akronimy:
MIS: System Zarządzająco-Informacyjny ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa MES: System wykonawczy PPS: System planowania produkcji System MIS w poligrafii pełni wszystkie te funkcje Charakterystyczne dla poligrafii Dostarczają informacji do zarządzania

25 Co to jest MIS MIS jest (być może) błędnym określeniem
MIS to Rola, nie zawsze pojedynczy system Główne zadania: Tworzenie ofert cenowych dla klientów Zajmowanie się zamówieniami klientów Tworzenie Prac produkcyjnych i Job Ticket’ów Tworzenie Harmonogramów produkcji Zajmowanie się Logistyką Materiałów (magazyn i zamówienia) Śledzenie prac oraz kosztów Zawiera Sporządzanie faktur oraz Księgowość

26 Zanim pojawił się MIS Wszystko odbywało się ręcznie
Krążyły dokumenty w postaci papierowej Informacje o produkcji były zapisywane na papierze Po zakończeniu pracy wypełniało się formularze

27 Zanim pojawił się JDF MIS zarządzał i śledził informacje o zleceniach
Krążyły dokumenty papierowe Informacje nt. produkcji na papierze Opcjonalnie zbieranie danych o kosztach w czasie rzeczywistym w dedykowanych terminalach Po zakończeniu zlecenia wypełniane dokumenty Dane zebrane z terminali przechowywane i zarządzane przez MIS Wiele informacji z produkcji nadal poza zasięgiem MIS MIS SFDC SFDC SFDC SFDC

28 Porównanie: MIS a System Zintegrowany
Dwie możliwości implementacji MIS jako główny system MIS steruje poszczególnymi urządzeniami bezpośrednio System Zintegrowany jako główny system MIS przekazuje sterowanie poszczególnymi urządzeniami systemowi zintegrowanemu system zintegrowany steruje urządzeniami

29 MIS jako główny system Zalety: Wady:
Dostęp do obrotu materiałami (zapasy) Natychmiastowa analiza ekonomiczna Integracja pracowników Zbieranie danych do kalkulacji końcowych Wady: MIS ignoruje szczegóły Nie ma sterowania samą produkcją

30 MIS z JDF MIS MIS przekazuje znane sobie dane do systemu opartego na standardzie JDF System wykorzystujący format JDF może dodać więcej danych do opisu pracy - JDF ticket Parametry produkcyjne Dane o kosztach Opisy JDF ticket przekazany do MIS Łączenie wysp informacyjnych, które dawniej istniały

31 System Zintegrowany jako główny system
Zalety: Automatyczne sterowanie przebiegiem produkcji Zintegrowane tworzenie arkuszy (impozycja) Zintegrowana wiedza o produkcji Wady: Natychmiastowa analiza ekonomiczna jest utrudniona

32 Implementacja Central JDF - przykład łatwa integracja (prace i dane)
MIS Integration is based on ONE data store for the complete production vs. Networking different systems with different data stores storing partial jobs information A job ticket from a MIS system is being stored in the central data store and from there each production step takes it related data from the job ticket and performs its tasks and feeds back mesages which are also being fed back to the MIS in real time. The same is true for print production and finishing. At the end ALL INFORMATION are stored in the data store and are available for MIS to job costing and billing Prepress Press Postpress

33 Implementacja Central JDF - przykład skalowalne, można rozbudowywać modułowo wg potrzeb
przykładowy system Administracja Korzyści z zarządzania kolorem (CMS) na dowolnym poziomie zintegrowania MIS Central JDF, Łatwa integracja zapewnia pełną transparen-tność Prepress Press Postpress And last but not least on all levels our Prinect color solutions ensure that print meets proof at all time and hence your contract proof for the print buyer is representing exactly what your printing press can reproduce. This is based on the principle to feed back dot gain and ICC profiles from offset printing via our Image Control into prepress RIP. Integracja systemowa i centralne planowanie Automization for highest productivity Przyjęcie zlecenia PDF - automatyzacja Wstępny narząd i automatyzacja druk. offsetowe druk. cyfrowe Wstępny narząd i automatyzacja Impozycja + RIPowanie>Tiff B Wstępny narząd: drukowanie Wstępny narząd: cięcie złamywanie Wstępne ustawianie, aby skrócić czas narządu i ilość makulatury Impozycja RIPowanie Prosta produkcja płyt drukowych

34 Analizy ROI pokazują, że: inwestycje w automatyzację się zwracają
40 wywiadów w St. Zjednoczonych i Europie od małych drukarń (5 prac.) do dużych korporacji (pow. 400 prac.) ~ 40 typów danych odnośnie do struktury ekonomicznej drukarni ~ 100 pytań analizujących szczegółowo wszystkie procesy średnio ~ 4 godz./wywiad (przygotowany na podstawie wcześniejszych inf.) dane znormalizowane i wprowadzone do bazy danych po wywiadach obliczone amortyzacje i wartości bieżące netto więcej: Target: find out how printers utilized the workflow integration in their shops considering especially their ‚real life‘ circumstances 2. Bullet Phase 1: Prinect integration -> 36 interviews already performed Phase 2: Prepress workflow -> ~ 30 intervies will be done until fall The study will become an ongoing activity -> we will constantly analyze how our customers were able to realize the increase of productivity which comes with workflow integration 3. Bullet Size is not always an indicator for fast and successful adoption of new technology Quite some smaller shops came in with a substantial growth in efficiency due to the Prinect Workflow Bigger shops have a much higher leverage to gain benefit from the workflow automation (more machines, more shifts, more jobs, often longer machines) 4. Bullet Overall 10 questions each with a number of subquestions (revenue, cost structure, job structure, machinery, hourly rates, # of makereadies etc.) 5. Bullet Savings considered: time savings, waste material savings, savings through improved quality, savings through more accurate billing Customer gave their measured or estimated minimum and maximum savings -> Heidelberg works with minimum savings only -> that means there is always upside potential Interviews so far cover the process integration, not the stand alone benefit of the products –> therefore the real value of the products is even higher 6. Bullet Discussion with customer based on their estimates and on measurements customers performed in order to analyze the improvements All customers still have upside potential in terms of the utilization of the workflow integration; i.e. some shops with a very good MIS integration have no process standardization and color management system in place, customers with a very good MIS integration do not have a consistent job costing in place) 7. Bullet Data normalization means we make sure data have always the same units; i.e. hourly rates, everything is base on annual values, just inking is considered within makeready time when talking about color solution, contain the same costs etc.

35 Przykładowe wyniki dla różnych drukarń – osiągnięte oszczędności
Przypadek 1 4.7 mln € /rok 53 pracowników ~ 6600 prac/rok ~ płyt (B1 and B2 format) /rok ~ narządów/rok Przypadek 2 3.5 mln € /rok 35 pracowników ~ 2292 prac/rok ~ płyt drukowych (format B1 i B3) /rok ~ 3000 narządów/rok Przypadek 3 20.4 mln € /rok 160 pracowników ~ 3360 prac/rok ~ płyt drukowych (format B1) /rok ~ narządów/rok Info Case 1: Special structure: sales rep and customer service rep are the same person Workflow: Prinance 4.56, Printready 3.0, Signa Station 2.0, Meta Dimension 6.1, Prepress Interface CtP: Heidelberg Trendsetter 3244 Machinery: Heidelberg SM 102-5, SM 52-5 Targets Case 1: Double volume in Prepress without adding staff withing 4 years -> this was done without changing the order structure, meaning the increase was purley caused by 100 % more jobs Number of sales and customer service reps are not to be increased as well These targets required a much higher level of automation and a smart rationalization of the customer services (without reducing the service provided to customers) The aqccuisition of another print shop had at another side had to be considered in terms of remote processes and process standardization Info Case 2: 1-shift operation in Prepress, 3-shift operation in Press Workflow: Heidelberg Prinect Prinance, Printready, Signa Station, Meta Dimension, Prepress Interface, FCS 100 Machinery: Heidelberg CD LX & CD 74-5-LX und Polar 115 XT, Stahlfolder KH 78, Stitchmaster ST350 Targets Case 2: Turnaround in an economically very cirtical phase Increase of throughput (=productivity) in Prepress -> resulted in a tremendous reduction of workforce and a much better utilization of the Pressroom Streamlining of order management Improve job costing considerably without causing additional workload Decrease number of complaints due by insourcing finishing (external cooperation partners did not deliver quality) -> possible by improving cash flow i.e. based on improvement in Prepress and Press and reinvestment into a finishing department -> possible due to the constant high workload in finishing Implementing a color management system to reduce number of reprints in the Pressroom Enable consistent performance measurement throughout entire operations by feeding back real time data 3. Info Case 2: 2-shift operation in Prepress, 3-shift operation in Press Workflow: Heidelberg Printready, Signa Station, Meta Dimension, Prepress Interface, CP2000, Image Control, Calibration Toolbox, Profile Toolbox Machinery: Heidelberg SM102-10c, SM102-8c, XL 105-5c, SM 52-5c Targets Case 3: Increase Sales volume of high quality annual reports for large corporations by at least 25 % -> target was above expectation already in the first year with a plus of 40 % in sales volume (average revenue per Job in this category was ) Establishing an individual standard for a print buyer is no issue and done within Evaluating test forms, which formerly took half a day, is no longer necessary due to the automatic and constant measurement of Mini Spots which are placed on all sheets Early warning system was installed with the Mini Spots on the sheets -> if anything starts to fade away the staff is alarmed within an instant Customers can bring in proofprints and testprints which we can now evaluate while they are still onsite -> increases customers confidence tremendously The whole process is now rather acting than reacting Strategiczne cele wiązane z inwestycją Poprawa jakości obsługi klienta i procesów przygotowalni jako podstawa rozwoju Wzrost wydajności i polepszenie cashflow, aby poprawić czasy procesów Wzmocnienie pozycji lidera w segmencie producji wysokojakościowej 12.9% Total Savings 35.2 % Total Savings 13.5 % Total Savings

36 JDF 1.3: co dodano? Druk zwojowy i gazety zmiana zleceń układ cylindra
wstęgi Drukowanie cyfrowe liczniki kliknięć Przygotowalnia zmiana formatu szablony impozycji zewnętrznej praca z różnymi wersjami dokumentów Śledzenie elementów stronic zmiana zleceń śledzenie serii/partii zleceń wiadomości śledzenie pracy ręcznej opakowania i etykiety: klejenie i sztancowanie pudełek kody paskowe tektura falista impozycja „Step & Repeat”

37 JDF 1.4: perspektywy „ostatnie zmiany” wiosna Interop 2007 - Drezno
tworzenie zawartości oznaczenia dynamiczne poprawiona impozycja automatyczna opakowania i etykiety JMF – aspekty bezpieczeństwa niezawodność uwierzytelnianie prace grupowe zmiana zlecenia „ostatnie zmiany” wiosna Interop Drezno wersja ostateczna: lato 2007 opublikowanie: jesień 2007 ½ - ¾ roku: implementacja przed targami Drupa

38 JDF – krótki przegląd dr Rainer Prosi technical_officer@cip4.org
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "JDF – krótki przegląd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google