Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Wykonały: Sylwia Szmit, Patrycja Petniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Wykonały: Sylwia Szmit, Patrycja Petniak."— Zapis prezentacji:

1 VIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Wykonały: Sylwia Szmit, Patrycja Petniak

2 Debata na temat: „Rola Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole” Debata odbyła się w szkole w dniu 29.02.2012 r. o godzinie 12:00

3 Plan prezentacji 1) Kim jest Rzecznik Praw Ucznia? 2) Czy Rzecznik Praw ucznia jest ważną osobą w szkole? 3) Czym się zajmuje Rzecznik Praw Ucznia ? 4) Jakie ma obowiązki Rzecznik Praw Ucznia? 5) Jakimi cechami powinien cechować się dobry Rzecznik Praw Ucznia? 6) W jakich sytuacjach uczniowie mogą uzyskać pomoc od Rzecznika Praw Ucznia ? 7) Czy Rzecznik Praw Ucznia wywiązuje się ze swoich obowiązków w naszej szkole? 8) Czy Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole ma dobry kontakt z uczniami ?

4 Kim jest Rzecznik Praw Ucznia? Rzecznik Praw Ucznia- to osoba dbająca o przestrzeganie praw ucznia w szkole, osoba o bardzo dobrej reputacji, ciesząca się wśród uczniów powszechnym zaufaniem. Rzecznik podejmuje mediacje między samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz w sprawach przestrzegania praw ucznia. W naszej szkole Rzecznikiem Praw Ucznia jest mgr. Aneta Zawadzka- jest ona osobą darzona sympatią przez uczniów i pracownikiem naszej placówki.

5 Czy Rzecznik Praw Ucznia jest ważną osobą w szkole? W trakcie debaty została przeprowadzona ankieta podczas której ankietowani uznali, że Rzecznik Praw Ucznia jest ważną osobą w szkole. Uczestnicy debaty stwierdzili, że pani Aneta Zawadzka- nasz Rzecznik Praw Ucznia- jest niezastąpioną osobą w szkole, oprócz tego prowadzi ona świetlicę, do której każdy chętnie uczęszcza. Dba ona o to, aby każdy czuł się tam bezpiecznie, jak i w pozostałej części naszej placówki. Potrafi ona pogodzić te dwa stanowiska i rezultaty jej pracy są bardzo dobre. Uczniowie jak i pracownicy szkoły powiedzieli, że naszego Rzecznika Praw Ucznia darzą wielkim szacunkiem i sympatią.

6 Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia? Pani Aneta Zawadzka : ● współpracuje z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia ● reprezentuje interesy uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej ● doradza w sytuacjach konfliktowych ● podejmuje współpracę z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu ● interweniuje w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania

7 Uczestnicy naszej debaty

8 Jakie ma obowiązki Rzecznik Praw Ucznia? Podczas przeprowadzonej ankiety odpowiedzi ankietowanych były podobne do siebie, co świadczy o tym, że praca naszego Rzecznika Praw Ucznia jest zauważalna na tle szkoły i jest wykonywana bardzo sumiennie. Większość uczniów odpowiedziała, że do obowiązków pani Anety należy: ● udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia, ● wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego, ● informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, ● znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

9 Jakimi cechami powinien cechować się dobry Rzecznik Praw Ucznia? W przeprowadzonej przez nas ankiecie jedno z pytań dotyczyło cech jakimi powinien odznaczać się Rzecznik Praw Ucznia. Większość ankietowanych podało za podstawowe cechy komunikatywność oraz bezstronność swój wybór uzasadniali oni tym iż podczas pomagania w rozwiązywaniu konfliktów Rzecznik Praw Ucznia musi umieć dotrzeć do każdego podopiecznego i po wysłuchaniu wszystkich próśb oraz skarg powinien podjąć obiektywne kroki działania. Jako następne cechy Rzecznika Praw Ucznia uczestnicy debaty wymieniali : operatywność, wyrozumiałość, kreatywność oraz przyjacielskie nastawienie do młodzieży.

10 W jakich sytuacjach uczniowie mogą uzyskać pomoc od Rzecznika Praw Ucznia? Podczas Debaty pragnęłyśmy rozstrzygnąć kwestię w jakiej sytuacji możemy liczyć na pomoc Rzecznika Praw Ucznia. Zebrani jednogłośnie stwierdzili iż największej pomocy potrzebują podczas konfliktów typu uczeń - nauczyciel, zaś uczniowie klas pierwszych, chcieliby móc zwrócić się do Rzecznika po wsparcie w trudnym dla nich czasie, jakim jest próba zaklimatyzowania się w nowym środowisku. Debatujący chcieliby znaleźć w Rzeczniku Praw Ucznia swojego przedstawiciela na posiedzeniach rady pedagogicznej. Młodzież stwierdziła,że dzięki pomocy osoby na tym stanowisku łatwiej jest jej dopilnować przestrzegania praw ucznia.

11 Prowadzące debaty

12 Czy Rzecznik Praw Ucznia wywiązuje się ze swoich obowiązków w naszej szkole? W przeprowadzonej ankiecie na pytanie:,, Czy Rzecznik Praw Ucznia wywiązuje się ze swoich obowiązków w naszej szkole ?” wszystkie odpowiedzi były poztywne. Każdy uczeń może śmiało prosić o pomoc naszego Rzecznika Praw Ucznia, on nigdy nie zostawia młodzieży samej z problemem. Dzięki swojej wyrozumiałości uczniowie mu ufają. Dba on o to, aby każdy czuł się bezpiecznie na terenie szkoły, jak i poza nią. Jeden z uczestników debaty powiedział, że pani Aneta Zawadzka jest odpowiednią osobą na pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia oraz, że potrafi ona rozwiązać każdy problem tak, aby nikt nie czuł się poszkodowany.

13 Czy Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole ma dobry kontakt z uczniami ? Uczniowie mają bardzo dobry kontakt ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. Nie mają obaw przez zgłoszeniem problemu lub naruszenia któregoś z praw ucznia. Kontakt ten jest tak dobry, dzięki przyjacielskiemu nastawieniu pani Anety Zawadzkiej wobec młodzieży. Po rozwiązaniu problemu nikt nie czuje się poszkodowany. Dowodem potwierdzającym to, że kontakt ten jest bardzo dobry potwierdza ankieta, gdyż około 85% ankietowanych odpowiedziało,że jest on bardzo dobry.


Pobierz ppt "VIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Wykonały: Sylwia Szmit, Patrycja Petniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google