Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żelicach „ Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Jan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żelicach „ Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Jan."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żelicach „ Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Jan Kochanowski

2 Koło powstało w listopadzie 2005 roku

3 Zarząd Koła TPD przewodnicząca Danuta Kitkowska-Sieroń sekretarz Izabela Wiśniewska skarbnik Aneta Hodała-Bartkowiak członek Bożena Maćkowiak członek Grzegorz Należyty

4 Celem Koła jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

5 Pieniądze na działalność Koła pochodzą ze składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

6 Opiekujemy się dziećmi i rodzinami potrzebującymi szczególnej pomocy.

7 „Słodka Anetka”

8 Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami imprez środowiskowych i szkolnych Dzień Wiosny Dzień Wiosny Dzień Dziecka Dzień Dziecka Święto Pieczonego Ziemniaka Święto Pieczonego Ziemniaka Mikołajki Mikołajki WOŚP WOŚP

9 "Sporty całego życia" - Dzień Dziecka w Żelicach

10

11

12 Pożegnanie lata

13

14 Świąteczna Paczka

15 WOŚP

16 Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.


Pobierz ppt "Środowiskowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żelicach „ Służmy poczciwej sprawie. A jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.” Jan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google