Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edyta Jaworska Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edyta Jaworska Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze."— Zapis prezentacji:

1 Edyta Jaworska Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

2 ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Dążenie to wpisuje się w cel Programu PL13 Ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu, jakim jest poprawa zdrowia publicznego oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

3 Pierwszy, polegający na wdrożeniu programu promocji zdrowia skutkującego zmniejszeniem zachorowalności na nowotwory płuc i oskrzeli oraz szyjki macicy: -Realizowany poprzez promocję zachowań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości dymu tytoniowego i metod rzucania palenia, -realizowany poprzez promocję zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych, -realizowany poprzez dalsze podnoszenie świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych.

4  przeprowadzenie kampanii promującej projekt, jego cele i działania;  organizację warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, rodziców;  przeprowadzenie szkolenia dla kadry medycznej szpitali kwidzyńskiego i prabuckiego;

5 Drugi, związany bezpośrednio z wdrożeniem programu profilaktyki nowotworów płuca i oskrzeli oraz szyjki macicy: - realizowany poprzez badania profilaktyczne dedykowane diagnozie nowotworów płuc I oskrzeli oraz szyjki macicy, - profilaktyczne szczepienia przeciw HPV.

6

7

8 17 261

9 Struktura badanej populacji

10 Ile oczekiwali Państwo na badania do chwili zgłoszenia do udziału w projekcie?

11 Jak ocenia Pan/Pani poziom świadczonych usług/badań, z jakich Państwo skorzystali w ramach projektu?

12 Czy obsługa medyczna zaangażowana do przeprowadzenia badań służyła pomocą i informacją o dalszych etapach udziału w projekcie?

13 Czy wachlarz oferowanych badań był dostosowany do Pana/Pani potrzeb?

14 W jakiego rodzaju badaniach profilaktycznych zechciałaby Pani wziąć udział, jeżeli byłyby oferowane na podobnych zasadach?

15

16 Czy jeżeli podobny projekt byłby realizowany, to chętnie weźmie Pana/Pani w nim udział

17  szerszy dostęp do badań profilaktycznych mieszkańców spoza Kwidzyna i Prabut, w tym mieszkańców terenów wiejskich, osób o niskim statusie materialnym, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych często bez ubezpieczenia zdrowotnego, a przez to wyrównywanie nierówności w dostępie do badań profilaktycznych;  bezpłatny udział w badaniach profilaktycznych oferowanych w ramach projektu;  możliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu na badania profilaktyczne i pogłębione;  zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych płuc, oskrzeli i szyjki macicy;

18  podniesienie świadomości dotyczącej szczepień przeciw wirusowi HPV (zarówno u dziewcząt jak i chłopców) oraz zwiększenie dostępności do nich i przełamanie oporów wynikających z postaw światopoglądowych u rodziców i prawnych opiekunów;  pogłębienie zaufania do lekarza pierwszego kontaktu;

19  atrakcyjne formy promocji profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia prowadzone na wszystkich etapach realizacji projektu (konkursy, pikniki zdrowotne, publikacje prasowe, spoty telewizyjne i kanały komunikacji bezpośredniej i pośredniej);  atrakcyjne nagrody oferowane w konkursach i tematycznie związane z celami projektu jako czynnik zachęcający do udziału w działaniach projektowych;  podniesienie satysfakcji pacjenta dotyczącej czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz czasu oczekiwania na badania objęte projektem;

20  zwiększenie wykrywalności stanów przednowotworowych i nowotworów ujętych w projekcie;  zapobieganie zmianom przednowotworowym i nowotworom innego typu niż określone w projekcie, spowodowanych wirusem HPV, a przez to uniknięcie kosztów związanych z późniejszym leczeniem nowotworów;  zachęcenie do wizyty lekarskiej osób rzadko korzystających z usług medycznych;

21  uświadomienie mieszkańców powiatu co do najczęściej występujących w regionie nowotworów i innych zagrożeń zdrowotnych;  podniesienie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia i czynników ryzyka związanych z chorobami nowotworowymi wskazanymi w projekcie;  podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli dotyczących edukacji seksualnej poprzez udział w warsztatach;

22  zwiększenie transferu wiedzy specjalistycznej wśród lekarzy POZ poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu;  4958 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych  1500 osób zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV

23 SEB-TEAM Edyta Jaworska Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.


Pobierz ppt "Edyta Jaworska Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google