Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Partnerstwo dla prewencji Co badanie ESENER może nam powiedzieć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Partnerstwo dla prewencji Co badanie ESENER może nam powiedzieć."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Partnerstwo dla prewencji Co badanie ESENER może nam powiedzieć o przywództwie kadry menedżerskiej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz o udziale pracowników w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy? Imię, nazwisko i stanowisko mówcy Data | Nazwa wydarzenia

2 2 www.esener.eu W 2009 r. przeprowadzono rozmowy z 36 000 kierownikami i przedstawicielami pracowników w 29 000 miejscach pracy w UE. W ramach badania ESENER gromadzono informacje na temat zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem, zarządzania stresem, przemocą i przypadkami nękania, a także na temat sposobu angażowania pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Badanie ESENER – wgląd w sposoby zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy w 31 państwach

3 3 www.esener.eu Co badanie ESENER mówi nam o przywództwie kadry menedżerskiej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy?  Badanie zawierało pytania bezpośrednio odnoszące się do kwestii przywództwa: Czy kwestie zdrowia i bezpieczeństwa są regularnie omawiane na spotkaniach kadry kierowniczej wysokiego szczebla? Czy istnieje polityka, system zarządzania lub plan działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy? oraz pytania uzupełniające, takie jak: Czy ustanowiono odpowiednie procedury? Czy stosuje się środki zapobiegawcze? Czy w zarządzaniu są wykorzystywane informacje specjalistyczne?  Odpowiedzi na te pytania zostały zebrane i na ich podstawie obliczono ogólny wynik w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Dodatkowe wyjaśnienia można znaleźć w sprawozdaniu: Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy – analiza ustaleń przedstawionych w europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). dostępnym pod adresem: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/management-of-occupational-safety- and-health-analysis-of-data-from-the-esener/view

4 4 www.esener.eu Przywództwo w zarządzaniu Kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem są regularnie omawiane na spotkaniach kadry kierowniczej wysokiego szczebla % przedsiębiorstw Omawianie na najwyższych szczeblach kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem jest ważne, ponieważ pozwala uwzględnić te kwestie w kluczowych procesach biznesowych i sprawia, że są one postrzegane jako priorytet dla całej organizacji.

5 5 www.esener.eu Przywództwo w zarządzaniu Powszechność występowania udokumentowanej polityki, systemu zarządzania lub planu działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa % przedsiębiorstw 85% kierowników twierdzi, że stosowana polityka ma znaczenie Opracowanie dokumentu, który wyjaśnia sposób zarządzania bezpieczeństwem i ograniczania ryzyka oraz określa zakres odpowiedzialności, jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystego i skutecznego przywództwa.

6 6 www.esener.eu Przywództwo w zarządzaniu Ogólny wynik w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem Ogólny wynik stanowi połączenie rezultatów uzyskanych po zadaniu dziewięciu pytań dotyczących działań i procedur w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem.

7 7 www.esener.eu Przywództwo w zarządzaniu Wielkość przedsiębiorstwa a ogólny wynik w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem Wielkość przedsiębiorstwa jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na poziom zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 150 pracowników, średnia liczba stosowanych środków i strategii zapobiegawczych ulega znacznemu zmniejszeniu. Przewidywany wynik w zakresie BHP Wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników)

8 8 www.esener.eu Przywództwo w zarządzaniu Wielkość przedsiębiorstwa a ogólny wynik w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w różnych państwach W niektórych państwach nawet w najmniejszych miejscach pracy odnotowano wysoki poziom stosowania środków i procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że przy braku autentycznego zaangażowania kadry kierowniczej może się okazać, że taki wysoki poziom istnieje wyłącznie „na papierze”. Szwecja Hiszpania Słowenia Niemcy Francja Przewidywany wynik w zakresie BHP Wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników)

9 9 www.esener.eu Co badanie ESENER mówi nam o udziale pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy?  Jakie formy udziału pracowników zostały wprowadzone? Bezpośredni udział pracowników lub udział za pośrednictwem przedstawicieli (przedstawiciel ds. bhp, komitet ds. bhp, rada zakładowa lub związek zawodowy na poziomie zakładu, społeczny inspektor pracy) W jaki sposób wpływają one na powszechność stosowania procedur lub środków w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem?  Wtórna analiza łącząca rodzaj udziału pracownika z formą zaangażowania kadry kierowniczej Dodatkowe wyjaśnienia można znaleźć w sprawozdaniu: Udział pracowników i konsultacje w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa - analiza ustaleń przedstawionych w europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). dostępnym pod adresem: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener_workers-involvement/view

10 10 www.esener.eu Udział pracowników Miejsca pracy regularnie poddawane kontroli w ramach oceny ryzyka: wpływ włączenia przedstawicieli pracowników % przedsiębiorstw, UE27 Ocena ryzyka jest przeprowadzana częściej, jeżeli w danym miejscu pracy powołano przedstawiciela ds. bhp – dotyczy to w szczególności małych przedsiębiorstw.

11 11 www.esener.eu Formy reprezentowania pracowników: ogólna — rada zakładowa lub przedstawiciel związku zawodowego; wyspecjalizowana w zakresie BHP — komitet ds. bhp lub przedstawiciel ds. bhp Udział pracowników Wpływ włączenia przedstawicieli pracowników i zaangażowania kadry kierowniczej na prawdopodobieństwo wdrożenia polityki w zakresie BHP Zaangażowanie kadry kierowniczej oraz powołanie przedstawicieli pracowników (zwłaszcza, jeśli przedstawiciele mają zajmować się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa), wiążą się z wdrożeniem polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Największy wpływ można jednak zaobserwować w przypadku połączenia zaangażowania kadry kierowniczej z obydwiema formami reprezentowania pracowników. Współczynnik prawdopodobieństwa Brak przedstawicieliTylko ogólniTylko wyspecjalizowaniObydwie formy Niski poziom zaangażowania kadry kierowniczej Wysoki poziom zaangażowania kadry kierowniczej

12 12 www.esener.eu Formy reprezentowania pracowników: ogólna — rada zakładowa lub przedstawiciel związku zawodowego; wyspecjalizowana w zakresie BHP — komitet ds. bhp lub przedstawiciel ds. zdrowia i bezpieczeństwa Udział pracowników Wpływ włączenia przedstawicieli pracowników i zaangażowania kadry kierowniczej na powszechność stosowania środków służących ograniczaniu zagrożeń psychospołecznych Ponownie, połączenie wysokiego poziomu zaangażowania kadry kierowniczej z powołaniem przedstawicieli pracowników (w szczególności, jeśli mają się oni zajmować kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem) przekłada się bezpośrednio na lepsze zarządzanie stresem, przemocą i przypadkami nękania. Współczynnik prawdopodobieństwa

13 13 www.esener.eu Formy reprezentowania pracowników: ogólna — rada zakładowa lub przedstawiciel związku zawodowego; wyspecjalizowana w zakresie BHP — komitet ds. bhp lub przedstawiciel ds. bhp Udział pracowników Gdzie można zaobserwować wysoki poziom zaangażowania kadry kierowniczej w połączeniu zarówno z ogólną, jaki i wyspecjalizowaną formą reprezentowania pracowników? Tradycje krajów nordyckich w zakresie prowadzenia dialogu społecznego dają o sobie znać w szczególności w mniejszych przedsiębiorstwach.

14 14 www.esener.eu Podsumowanie głównych wniosków z badań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz udziału w nim pracowników  Firmy stosują systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy Przedstawione w dyrektywie ramowej podejście polegające na ustalaniu celów zdaje się skutecznie skłaniać firmy do rozwiązywania kwestii związanych z bhp poprzez stosowanie spójnego, systemowego podejścia  Najmniejsze przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia W przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 150 pracowników jakość zarządzania BHP ulega gwałtownemu pogorszeniu, ale skala tego zjawiska jest różna w różnych krajach  Udział pracowników jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu Przedstawiciele ds. bhp istotnie wpływają na poprawę sytuacji; potrzebują oni dalszego wsparcia, w szczególności w zwalczaniu zagrożeń psychospołecznych  Udział pracowników w połączeniu z przywództwem kadry menedżerskiej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy Miejsca pracy cechujące się wysokim poziomem zaangażowania kadry kierowniczej, w których występują obydwie formy reprezentacji pracowników (bhp + związki/rada zakładowa) prawie 10-krotnie częściej dysponują polityką w zakresie bhp, niż miejsca pracy pozbawione zaangażowania kadry kierowniczej lub rozwiązań w zakresie reprezentowania pracowników przez ich przedstawicieli.

15 15 www.esener.eu Dalsze informacje www.esener.eu  Dowiedz się więcej o badaniu ESENER  Pobierz publikacje  Korzystaj z interaktywnego narzędzia, aby sortować wyniki według państwa, rozmiaru przedsiębiorstwa i sektora prowadzonej działalności.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Partnerstwo dla prewencji Co badanie ESENER może nam powiedzieć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google