Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

3 Dofinansowanie Projektu Po dwóch latach od aplikowania w 2007 r., - w kwietniu 2009 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w wysokości: 5 053 380 zł (plan). Zaplanowano dofinansowanie z budżetu Miasta w wysokości: 1 691 774 zł. Łączny planowany budżet Projektu wynosi: 6 745 154 zł. Wykonanie do końca 2010 r. wyniosło ok. 50% z łącznej planowanej kwoty, natomiast do zakończenia realizacji Projektu wyniesie ok. 70%. Wykorzystanie środków było uwarunkowane wieloma czynnikami m.in. opóźnieniem o 2 lata przyznania dofinansowania, długotrwałym zbieraniem umów-deklaracji rodziców/opiekunów, opóźnieniem w wyborze realizatora świadczeń zdrowotnych i w konsekwencji opóźnienia wszystkich działań projektowych (zależności ).

4 Założenia (2007) a realizacja Projektu (2009-2011) Czas realizacji: 32 miesiące / 24 miesiące Organizacja i prowadzenie oceny postawy ciała: 4 miesiące / wstępna ocena postawy ciała 4 miesiące, końcowa ocena postawy ciała 3 miesiące Organizacja i prowadzenie grupowych profilaktycznych zajęć korekcyjnych w szkołach: 21 miesięcy / 9 miesięcy Organizacja i prowadzenie zajęć na basenie: w ciągu 22 miesięcy każdy rocznik po 5 miesięcy / w ciągu 9 miesięcy każda grupa po 8 zajęć Organizacja i prowadzenie instruktażu indywidualnego: 22 zajęcia w ciągu 22 miesięcy / 9 zajęć w ciągu 9 miesięcy Organizacja i prowadzenie pogadanek dla rodziców /opiekunów dzieci biorących udział w Projekcie: 4 razy w każdej z 72 szkół / 2 razy w każdej z 68 szkół Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego (nn) i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania (pśniw): 216 uczestników, w tym 144 nn (po 2 z każdej z 72 szkół ) + 72 pśniw / łącznie 184 uczestników z 68 szkół oraz spoza Poznania (w tym 139 nn)

5 Kalendarium Projektu Czerwiec 2009 Spotkanie informacyjne z dyrektorami 68 szkół podstawowych Lipiec / sierpień 2009 Zawarcie porozumień ze szkołami biorącymi udział w Projekcie oraz umów zleceń z koordynatorami szkolnymi Pierwsza i druga edycja konkursu na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych (16.07.2009, 10.08.2009)

6 Kalendarium Rok szkolny 2009/2010 Wrzesień 2009 Z awieranie um ó w - deklaracji z rodzicami/opiekunami dzieci biorących udział w Projekcie Konkurs na logotyp Projektu wybierany spośr ó d prac dzieci biorących udział w Projekcie Trzecia edycja konkursu na wyb ó r realizatora świadczeń zdrowotnych (28.09.2009) Październik 2009 Uruchomienie strony internetowej Projektu www.poznan.pl/wadypostawy

7 Kalendarium Rok szkolny 2009/2010 Luty 2010 C zwarta edycja konkursu – wybór realizatora świadczeń zdrowotnych – Centrum Diagnostyczno–Terapeutycznego MEDYK POLIKLINIKA (4.02.2010) Prowadzenie w stępnej oceny postawy ciała dzieci biorących udział w Projekcie: 15.02.2010 – 22.05.2010. Zdiagnozowano 9 319 dzieci. Marzec 2010 Rozpoczęcie pierwszego z dwóch cykli pogadanek w szkołach dla rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w Projekcie nt. prawidłowej postawy ciała i aktywności fizycznej (1.03.2010 do końca czerwca 2010) Rozpoczęcie prowadzenia grupowych profilaktycznych zajęć korekcyjnych w szkołach (8.03.2010 – 28.02.2011)

8 Kalendarium Rok szkolny 2009/2010 Kwiecień 2010 Rozpoczęcie prowadzenia instruktażu indywidualnego – zajęcia trwały do 15.04.2011 Zakup radioodtwarzaczy dla szkół biorących udział w Projekcie Dostarczenie do szkół sprzętu do ćwiczeń zakupionego na potrzeby Projektu (pakiety – po 11 elementów w równej ilości dla 68 szkół) Maj 2010 Prowadzenie zajęć z dziećmi na basenach: 8.05.2010 – 27.03.2011

9 Kalendarium Rok szkolny 2010/2011 Listopad 2010 Rozpoczęcie p rowadzenie drugiego cyklu pogadanek w szkołach dla rodzic ó w/opiekun ó w dzieci biorących udział w Projekcie nt. zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań, kt ó re pomogą w kształtowaniu nawyku zdrowego stylu życia i w zmianie nieprawidłowych zachowań (3.11.2010 – 3.03.2011) Styczeń 2011 P rowadzenie końcowej oceny postawy ciała dzieci biorących udział w Projekcie (10.01.2011 – 12.03.2011). Zdiagnozowano 8 074 dzieci.

10 Kalendarium Rok szkolny 2010/2011 Luty 2011 Akcja promocyjna na terenie Miasta Poznania – plakaty w tramwajach, billboardy na ulicach Dostarczenie do szkół i rozdysponowanie upominków dla dzieci uczestniczących w Projekcie Przeprowadzenie ankietyzacji wśród rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w Projekcie sprawdzającej efektywność realizacji Projektu

11 Kalendarium Rok szkolny 2010/2011 Marzec 2011 Szkolenie pt. „Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci” dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania Kwiecień 2011 konferencja prasowa podsumowująca realizację Projektu.

12 Przeprowadzenie rekrutacji dzieci do Projektu Udział dzieci w proponowanych zajęciach: grupowych, indywidualnych, na basenie - stała współpraca z rodzicami/opiekunami Przeprowadzenie rekrutacji dzieci do Projektu Udział dzieci w proponowanych zajęciach: grupowych, indywidualnych, na basenie - stała współpraca z rodzicami/opiekunami Wiedza i doświadczenie przekazane rodzicom/opiekunom w czasie pogadanek Sprzęt dla 68 szkół (pakiety – 2010 r.) i dodatkowy (2011r.) Osiągnięcia Projektu

13 Możliwość kontynuowania idei profilaktyki wad postawy w szkołach przez nauczycieli wf i pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania – uczestników szkolenia (20.03.2011 r.) Współpraca z koordynatorami szkolnymi tj. 68 różnymi, nieznanymi osobami – doświadczenie, umiejętności Twórczość dzieci w projektowaniu logotypu Projektu – zwyciężczyni Urszula Koc, kl. IV c Szkoła Podstawowa nr 70 im. M. Kopernika w Poznaniu.

14 www.poznan.pl/wadypostawy


Pobierz ppt "Projekt: „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” Wsparcie udzielone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google