Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyznaczanie obszarów metropolitalnych Wybrane problemy prawne SEMINARIUM EKSPERCKIE Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyznaczanie obszarów metropolitalnych Wybrane problemy prawne SEMINARIUM EKSPERCKIE Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje."— Zapis prezentacji:

1 Wyznaczanie obszarów metropolitalnych Wybrane problemy prawne SEMINARIUM EKSPERCKIE Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje delimitacji Gdańsk, Olivia Business Centre, 13 maja 2016 r.

2 1.Przyjęty w ustawie model delimitacji obszarów metropolitalnych, a wzmacnianie zasad demokracji w samorządzie terytorialnym a.delimitacja a konsultacje przed jej dokonaniem – czy istnieje potrzeba przyjęcia i usankcjonowania szczególnego trybu konsultacji przed dokonaniem delimitacji obszaru metropolitalnego, ze względu na legalną definicję obszaru metropolitalnego: „Art. 5. Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, chrakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców.”

3 b. zmiana granic obszaru – tryb, dopuszczalność, przesłanki, aktualna regulacja ustawowa i jej pożądany docelowy model,

4 2. Delimitacja obszarów metropolitalnych - wybrane kwestie prawne a.środki ochrony prawnej interesów jednostki samorządu terytorialnego w procesie delimitacji obszarów metropolitalnych b.Tryb powstania związku metropolitalnego oraz dokonywania delimitacji, a wolność zrzeszania się jednostki samorządu terytorialnego, zagwarantowana w art. 172 ust. 1 Konstytucji RP


Pobierz ppt "Wyznaczanie obszarów metropolitalnych Wybrane problemy prawne SEMINARIUM EKSPERCKIE Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google