Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 17 czerwca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 17 czerwca 2011."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 17 czerwca 2011

2 CEL GENERALNY Stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne: przemieszczenie się mieszkańców, przewóz towarów przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

3 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami)

4 PODSTAWA PRAWNA Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206 / 16 /IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

5 ZREALIZOWANE i PROWADZONE PRACE organizacyjne: ogłoszenie w prasie, uruchomienie strony internetowej, powołanie zespołów, przygotowanie pism i ankiet dla jednostek samorządu terytorialnego

6 ZREALIZOWANE i PROWADZONE PRACE analityczne: analiza infrastruktury transportowej województwa, analiza kierunków jej rozwoju, ocena systemu połączeń komunikacyjnych, analiza dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego (m.in. Białej Księgi UE, Projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, Projektu KPZK 2030, Polityki transportowej państwa na lata 2006 – 2025).

7 UKŁADY PODMIOTOWE ROZWOJU REGIONALNEGO UKŁAD POLITYCZNY Sejmik Województwa Zarząd Województwa UKŁAD EKSPERCKIUKŁAD SPOŁECZNY Eksperci wewnętrzni Eksperci zewnętrzni Zaproszeni i zaangażowani w proces liderzy istotnych środowisk regionalnych (np. przedstawiciele powiatów)

8 PROCES OPRACOWANIA Konsultanci w zakresie sieci transportowej w zakresie organizacji transportu Komitet Sterujący Zespół Operacyjny Zespół Redakcji i Syntezy

9 ZADANIA KONSULTANTÓW opracowanie metodologii, prowadzenie nadzoru merytorycznego, prowadzenie warsztatów, moderowanie prac powołanych Zespołów, uczestniczenie w konsultacjach społecznych, prezentację projektu Strategii na posiedzeniach Zarządu Województwa, Komisjach Sejmiku, Sejmiku Województwa.

10 ZADANIA KOMITETU STERUJĄCEGO zgłaszanie uwag do opracowywanego dokumentu, nakreślenie głównych kierunków prac, opiniowanie założeń i projektu, rekomendowanie przyjęcia zmian w projekcie dokumentu przed przyjęciem Strategii przez Zarząd Województwa.

11 ZADANIA ZESPOŁU OPERACYJNEGO przygotowanie materiałów i opinii niezbędnych do opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, jej wdrażania i monitorowania.

12 Diagnoza stanu Prace eksperckie Konsultacje społeczne Przyjęcie Strategii 201120122013 LATA HORYZONT CZASOWY STRATEGII Prace analityczne Projekt Strategii Kierunki działań Prognoza oddziaływania na środowisko PROCES REALIZACJI

13 KONSULTACJE POTRZEB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Ankieta dotycząca rozwoju transportu w gminach, powiatach

14 KONTAKT email: strategia-transport@slaskie.plstrategia-transport@slaskie.pl strona internetowa: http://www.slaskie.pl/ Plany rozwoju /http://www.slaskie.pl/ Strategia transportu


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, 17 czerwca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google