Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malbork 1990 - 1995 Malbork: trochę prawdy …….. Malbork: trochę prawdy …….. Osoby i firma, które nigdy nie uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malbork 1990 - 1995 Malbork: trochę prawdy …….. Malbork: trochę prawdy …….. Osoby i firma, które nigdy nie uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych."— Zapis prezentacji:

1 Malbork 1990 - 1995 Malbork: trochę prawdy …….. Malbork: trochę prawdy …….. Osoby i firma, które nigdy nie uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych Ściany Zachodniej Wielkiego Refektarza Zamku Średniego w Malborku Kto zapomina o przeszłości jest skazany przeżyć ją na nowo …… ready Part 64 2009.07.17

2 ready Ważna informacja do wszystkich prezentacji na stronie internetowej http://najder.se/ (cz. 1): http://najder.se/ www.najder.se www.najder.se 1.Wszystkie obiekty przedstawione w niniejszej prezentacji i innych na stronie internetowej www.najder.se zostały zaprojektowane przy decydującym bąd ź znaczącym udziale Autora prezentacji oraz wykonane pod bezpośrednim jego kierownictwem bąd ź nadzorem jako Szefa Kontraktu, Kierownika Budowy, Dyrektora firmy bąd ź Konsultanta Technicznego. www.najder.se 2.Autor najczęściej był też twórcą koncepcji autorskiej, która po zaakceptowaniu stawała się podstawą do dalszego projektowania (o ile takie było wymagane). 3.Przedstawione obiekty zostały zrealizowane bąd ź przez firmę Stabilator AB (Szwecja), w której Autor był zatrudniony w latach 1983-2002 – w tym jako Area Manager Oddziału w Polsce w latach 1991-1995 i jako Dyrektor i V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Stabilator Sp. z o.o w latach 1995-2001. 4.Właścicielem Spółki był do roku 2001 koncern Skanska, zaś Spółka organizacyjnie podlegała Oddziałowi Międzynarodowemu firmy Stabilator AB, wchodzącej w skład tego koncernu. 5.Powodem rezygnacji z dalszego posiadania Spółki przez koncern Skanska w roku 2001 była wcześniejsza likwidacja Stabilator-a AB w Szwecji oraz choroba Autora niniejszej prezentacji. 2

3 ready Ważna informacja (cz. 2): 6. Spółka polska w dzisiejszej formie ma niewiele wspólnego z firmą Stabilator AB, działającą na terenie Polski w latach 1991-1995 a nic ze Stabilator AB, działającą w Szwecji w latach 1964- 2001. Jedynym łącznikiem wszystkich tych firm do roku 2002 pozostała osoba Autora. On też po otrzymaniu zadania ratowania Skrzydła Zachodniego Zamku w Malborku przekonał koncern Skanska do wejścia i pozostania na rynku polskim oraz w roku 1995 do przekształcenia filii w spółkę na prawie polskim. 7. Zatrudnieni w 1995r. w nowej Spółce oraz obecnie zatrudnieni, w szczególności jej właściciele od 2002r. nie mają nic wspólnego z firmą Stabilator AB oraz jej polską filją, działającą do roku 1995. Powoływanie się na tradycje koncernu Skanska czy firmy Stabilator AB i jej poprzedników organizacyjnych sprzed 1964r. jest całkowicie bezpodstawne. 8. Stabilator Sp. z o.o powstała w roku 1995, a zwłaszcza jej mutacja działająca od 2002r. też nie ma nic wspólnego z zasadniczymi pracami fundamentowymi przy Ścianie Zachodniej w Malborku, jak i w zwycięskim otrzymaniu kontraktu na ratowanie Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie (również według autorskiej koncepcji Autora niniejszej prezentacji). 9. Od 1995r. Autor jako nawet autor koncepcji kolejnych zrealizowanych i poniżej przedstawionych prac, nie mógł już występować jako projektant (podobnie zresztą jak jego szwedzcy koledzy z koncernu Skanska). Megalomańskie czy na pograniczu mafijnych reguły projektowania, wprowadzone przez NOT i PZiTB wymusiły swoisty haracz oraz przypisywały “zasługi” wynajętym z konieczności polskim projektantom (niezależnie od nierzadko wymuszonego wynagrodzenia i pominięciu oficjalnego wkładu Autora i jego szwedzkich współpracowników, których całkowicie ignorowano). 3

4 ready Ważna informacja (cz. 3): 10. Strony internetowe obecnej mutacji spółki Stabilator skrzętnie pomijają zwłaszcza dokonania Autora, a nawet jego rolę w zaistnieniu jakże zasłużonej w świecie nazwy Stabilator w Polsce. 11.W szczególności w informacji na temat Ściany Zachodniej w Malborku opisano prace i przedstawiono zawłaszczone zdjęcie z 1993r., do czego Spółka nie ma najmniejszego prawa. To Stabilator AB ze Szwecji zaprojektował i wykonał te prace – firma Stabilator Sp. z o.o wtedy nawet nie istniała. Wykorzystano też bezprawnie w przygotowaniu informacji artykuły Autora bad ź konserwatorów polskich bez podania ź ródła. 12. Włączono również do listy referencyjnej “swoich” osiągnięć prace w Arkadach Kubickiego. Tu niekompetencja sięgnęła szczytów poprzez zakwalifikowanie prac do wzmacniania fundamentów Zamku Królewskiego, co jest kompletnym nieporozumieniem. 13.Na stronie internetowej obecnej mutacji Spółki skrzętnie pominięto informacje o zasługach Autora w powstaniu mikropala o znacznych nośnościach systemu TNA. System ten jest opatentowany przez Urząd Patentowy RP i jest własnością Autora niniejszej prezentacji. To ten system stał się podstawą powodzenia całej koncepcji zabezpieczenia Ściany Zachodniej w Malborku, na stronie internetowej kłamliwie użyto jedynie sformułowania “specjalne pale iniekcyjne”. To te mikropale pozwoliły na przejęcie olbrzymich obciążeń, jednocześnie ich montaż nie naruszył praktycznie substancji zabytkowej (a co było podstawowym wymogiem Inwestora). 4

5 przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych - wstępna propozycja autora podparcia ściany przy użyciu mikropali i oczepów żelbetowych Etap 1 Etap 1+ 2 press ready

6 TNA Micropile and earth anchor – type TNA

7 ready TNA TNA micropiles inside the cellar of the castle TNA Micropile TNA Ø= 0.20 m - drilled version. Ultimate bearing capacity ca. 120 ton

8 readypress Stabilator Sp. z o. o Aktualna strona internetowa firmy Stabilator Sp. z o. o

9 ready

10 press

11 ready

12 press ready

13

14

15

16

17 Malbork 1990 - 1995 Osoby, które nie uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych Ściany Zachodniej Wielkiego Refektarza Zamku Średniego w Malborku ready

18 Malbork 1990 - 1995 Osoby, które uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych Ściany Zachodniej Wielkiego Refektarza Zamku Średniego w Malborku ready

19

20

21

22

23 Koniec


Pobierz ppt "Malbork 1990 - 1995 Malbork: trochę prawdy …….. Malbork: trochę prawdy …….. Osoby i firma, które nigdy nie uczestniczyły w zasadniczych pracach ratunkowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google