Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Add Your Company Slogan AlgoVIZ – Moduł GUI Piotr Szczepański 151013 Łukasz Banaszek 150826 Inżynieria Oprogramowania 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Add Your Company Slogan AlgoVIZ – Moduł GUI Piotr Szczepański 151013 Łukasz Banaszek 150826 Inżynieria Oprogramowania 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Add Your Company Slogan AlgoVIZ – Moduł GUI Piotr Szczepański Łukasz Banaszek Inżynieria Oprogramowania 2010/2011

2 Cel i założenia Spis treści 1 Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 2 Diagram przypadków użycia 3 Diagram klas 4 Scenariusz 5 Diagram sekwencji 6 Diagram czynności 7 Diagram stanu 8 Diagram komponentów 9 Realizacja założeń i powiązań z modułami 10

3 Cel i założenia Stworzenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI), który pozwoli użytkownikowi na wprowadzenie danych wejściowych oraz wyświetlenie demonstracji działania algorytmu. Opracowanie sposobu wyświetlania elementów grafu wykorzystywanych w programie.

4 Wymagania funkcjonalne Stworzenie wizualnego interfejsu do sterowania działaniem programu. Stworzenie wizualnego interfejsu do sterowania przebiegiem algorytmu. Stworzenie wizualnego interfejsu do modyfikacji struktury grafu.

5 Wymagania niefunkcjonalne Interfejs użytkownika powinien być prosty, funkcjonalny, intuicyjny i miły dla oka. Podzielenie obszaru panelu okna na kilka obszarów o różnym przeznaczeniu (obszar roboczy, obszar wyświetlenia metadanych, przyciski akcji, itd.).

6 Wymagania niefunkcjonalne Dysponowanie dwoma przestrzeniami nazw: computed - dzięki której w każdym momencie możliwe jest odświeżenie metadanych dotyczących grafu; user - której wartości są bezpośrednio modyfikowane przez użytkownika. Odpowiedzialność za proces kopiowania metadanych. (user->computed, algorithm- >user) Operacja ta jest dość prosta i szybka.

7 Diagram przypadków użycia

8

9

10

11 Diagram klas

12 Scenariusz 1 Nazwa:Modyfikuj strukturę grafu Poziom ważności:Ważny Typ przypadku użycia:Ogólny Aktorzy:Użytkownik Krótki opis:Tworzenie oraz edycja struktury grafu Warunki wstępne: Wymagane jest wcześniejsze wybranie struktury, na jakiej będziemy operować spośród struktur dostępnych w programie – drzewa bądź listy Warunki końcowe:Wierzchołki i krawędzie zostają opisane przez wprowadzone dane Główny przepływ zdarzeń: 1.Użytkownik tworzy wierzchołek i wprowadza do niego dane 2.System przypisuje do wierzchołka pobrane metadane 3.Użytkownik tworzy krawędź i wprowadza do niej dane 4.System przypisuje do krawędzi pobrane metadane Alternatywne przepływy zdarzeń: 1a. Użytkownik usuwa wierzchołek i metadane z nią związane 1b. Użytkownik zmienia położenie wierzchołka modyfikując strukturę grafu 1c. Użytkownik wyświetla metadane związane z węzłem, dokonując w razie potrzeby ich zmiany 1d. Użytkownik wyświetla metadane związane z krawędzią, dokonując w razie potrzeby ich zmiany 3a. Użytkownik usuwa krawędź i metadane z nim związane Specjalne wymagania:Działanie modułu GUI w osobnym wątku Notatki i kwestie:Brak

13 Diagram sekwencji

14 Diagram czynności

15 Scenariusz 2 Nazwa:Steruj przebiegiem działania algorytmu Poziom ważności:Ważny Typ przypadku użycia:Ogólny Aktorzy:Użytkownik Krótki opis:Wizualizacja działania algorytmu na podanym grafie Warunki wstępne: Wymagane jest wcześniejsze stworzenie struktury danych i wybranie konkretnego algorytmu Warunki końcowe: Dane znajdujące się w strukturze zostają zmienione przez działanie wybranego algorytmu Główny przepływ zdarzeń: 1.Użytkownik wybiera wizualizację działania pojedynczego kroku algorytmu na podanej strukturze danych 2.System odrysowuje stan grafu 3.Użytkownik kończy działanie algorytmu 4.System przerywa jego wykonywanie oraz wizualizację, a także usuwa informację o nim ze struktury grafu Alternatywne przepływy zdarzeń: 1a. Użytkownik wybiera wizualizację działania n kroków algorytmu na podanej strukturze danych 1b. Użytkownik wybiera sekwencyjne działanie algorytmu, z określoną długością czasu wyświetlania pojedynczego kroku 1c. Użytkownik wybiera przywrócenie grafu do stanu sprzed uruchomienia algorytmu Specjalne wymagania:Działanie modułu GUI w osobnym wątku Notatki i kwestie:Brak

16 Diagram sekwencji

17 Diagram czynności

18 Diagram stanu

19 Diagram komponentów

20 Realizacja założeń i wymagań Opracowano schemat okna oraz paneli okna wyświetlających różnego rodzaju informacje (wizualizacja, metadane, itd.). Opracowano także schemat interfejsu użytkownika, który w prosty i intuicyjny sposób pozwoli na wprowadzenie konkretnych wartości. Zaprojektowano wizualizacje elementów grafu.

21 Realizacja powiązań z innymi modułami Powiązania z innymi modułami (zwłaszcza z modułem algorytmów), które widoczne są na diagramie komponentów, zrealizowane zostały za pomocą specjalnie zaprojektowanych interfejsów. Powstały one w oparciu o wspólne ustalenia i dyskusje. Problemy z implementacją zaprojektowanych interfejsów?

22 Add Your Company Slogan Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Add Your Company Slogan AlgoVIZ – Moduł GUI Piotr Szczepański 151013 Łukasz Banaszek 150826 Inżynieria Oprogramowania 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google