Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 09.09.2016r. ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 09.09.2016r. ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 09.09.2016r. ROK SZKOLNY 2016/2017

2 KADRA PRZEDSZKOLA Dyrektor : Anna Pokrywka Dyrektor : Anna Pokrywka Nauczyciele: Nauczyciele: 3-latki Marta Galińska - Falaki 3-latki Marta Galińska - Falaki 4-3 latki „Biedronki” Patrycja Gołuch 4-3 latki „Biedronki” Patrycja Gołuch Justyna Faliszewska Justyna Faliszewska 5-4 latki „Pszczółki” Anna Kompanowska, 5-4 latki „Pszczółki” Anna Kompanowska, Justyna Faliszewska Justyna Faliszewska 6-5 latki „Motylki” Aneta Wanicka-Kaziród 6-5 latki „Motylki” Aneta Wanicka-Kaziród Marta Gruchała Marta Gruchała

3 ……… Nauczyciel religii – Marta Miśta Nauczyciel religii – Marta Miśta J. angielski – Marta Galińska – Falaki gr. IV i I J. angielski – Marta Galińska – Falaki gr. IV i I J. angielski – Justyna Faliszewska gr. II i III J. angielski – Justyna Faliszewska gr. II i III

4 cd Kucharka : Agnieszka Galas Kucharka : Agnieszka Galas Pomoc kucharza: Gabriela Garczyk Pomoc kucharza: Gabriela Garczyk Intendent: Małgorzata Zaporowska Intendent: Małgorzata Zaporowska Pomoce nauczyciela: Beata Kołacz gr. I, Justyna Piasecka gr. II; Agnieszka Zielińska gr. III; Agnieszka Cymer gr. IV Pomoce nauczyciela: Beata Kołacz gr. I, Justyna Piasecka gr. II; Agnieszka Zielińska gr. III; Agnieszka Cymer gr. IV Konserwator: Włodzimierz Szywacz Konserwator: Włodzimierz Szywacz

5 NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA: Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej. Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.

6 cd Wspieranie rodziny w wychowaniu. Wspieranie rodziny w wychowaniu. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

7 KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

8 cd Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego ujęte są w Planie nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017..

9 ZADANIA PRZEDSZKOLA NR 6 NA ROK SZK. 2016/2017 „Sprawny i bezpieczny maluch, w domu, przedszkolu i na podwórku.” – nauka zasad bezpiecznego postępowania i kształtowanie nawyków aktywności fizycznej. „Sprawny i bezpieczny maluch, w domu, przedszkolu i na podwórku.” – nauka zasad bezpiecznego postępowania i kształtowanie nawyków aktywności fizycznej. „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi.” – kształtowanie nawyków. „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi.” – kształtowanie nawyków.

10 ZESTAW PROGRAMÓW P6 na rok/szk. 2016 /2017 „Nasze przedszkole.” –program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. M. Kwaśniewskiej; W. Żaby - Żabińskiej Wyd. MAC Gr.: I, II, III, IV „Nasze przedszkole.” –program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. M. Kwaśniewskiej; W. Żaby - Żabińskiej Wyd. MAC Gr.: I, II, III, IV „Gimnastyka buzi i języka dziecka 3-4-5 – letniego – program logopedyczny” – program własny A. Pokrywka Gr.: I, II, III „Gimnastyka buzi i języka dziecka 3-4-5 – letniego – program logopedyczny” – program własny A. Pokrywka Gr.: I, II, III

11 cd „ Mały olimpijczyk – zdrowy i sprawny przedszkolak.” – program własny M. Gruchała Gr. III, IV „ Mały olimpijczyk – zdrowy i sprawny przedszkolak.” – program własny M. Gruchała Gr. III, IV Program profilaktyki „Bezpieczny przedszkolak. „ – opracowały A. Pokrywka, A. Wanicka – Kaziród, P. Gołuch Program profilaktyki „Bezpieczny przedszkolak. „ – opracowały A. Pokrywka, A. Wanicka – Kaziród, P. Gołuch Język angielski w przedszkolu – program Justyna Faliszewska Język angielski w przedszkolu – program Justyna Faliszewska

12 Zajęcia dodatkowe Kółko matematyczne i plastyczne dla młodszych i starszych dzieci. Kółko matematyczne i plastyczne dla młodszych i starszych dzieci. Klub miłośników gier planszowych – dla dzieci starszych. Klub miłośników gier planszowych – dla dzieci starszych. „Mali odkrywcy.” – rozbudzanie ciekawości światem. Prowadzenie doświadczeń, eksperymentów, obserwacji. Poznawanie ciekawostek. „Mali odkrywcy.” – rozbudzanie ciekawości światem. Prowadzenie doświadczeń, eksperymentów, obserwacji. Poznawanie ciekawostek. Rytmika /płatna/ 1-2 zaj. 10 zł. 3-4 zaj. 15 zł Rytmika /płatna/ 1-2 zaj. 10 zł. 3-4 zaj. 15 zł

13 … … … Innowacja pedagogiczna: J. angielski poprzez piosenki dla dzieci 3-4 – letnich – opracowana i prowadzona przez Panią Martę Galińską – Falaki / oczekiwanie na akceptację Kuratorium oświaty/ Innowacja pedagogiczna: J. angielski poprzez piosenki dla dzieci 3-4 – letnich – opracowana i prowadzona przez Panią Martę Galińską – Falaki / oczekiwanie na akceptację Kuratorium oświaty/

14 Program edukacji religijnej dla dzieci klasy „0” wg. programu „W radości dzieci bożych.” Program edukacji religijnej dla dzieci klasy „0” wg. programu „W radości dzieci bożych.” Program wychowawczy przedszkola. Gr. I, II, III,IV Program wychowawczy przedszkola. Gr. I, II, III,IV

15 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole – dostępna na stronie internetowej. Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole – dostępna na stronie internetowej. Przedszkole czynne od 6:00-16:00 /śniadanie 9.00; dodatek witaminowy 11.30; obiad 12.30; podwieczorek 14.30; woda mineralna dostępna cały czas / Przedszkole czynne od 6:00-16:00 /śniadanie 9.00; dodatek witaminowy 11.30; obiad 12.30; podwieczorek 14.30; woda mineralna dostępna cały czas / Podstawa programowa realizowana jest w godz. 9.00 – 14.00 Podstawa programowa realizowana jest w godz. 9.00 – 14.00

16 cd Dyrektor dyżuruje w godz.: 10:00 - 11:00 poniedziałek; Dyrektor dyżuruje w godz.: 10:00 - 11:00 poniedziałek; W przedszkolu obowiązuje „Ramowy rozkład dnia” dostosowany do wieku dzieci. – informacje przekażą nauczyciele w salach. W przedszkolu obowiązuje „Ramowy rozkład dnia” dostosowany do wieku dzieci. – informacje przekażą nauczyciele w salach.

17 cd Rodzic jest zobligowany do przyprowadzania dziecka do godz. 8.50. Najwcześniej dzieci wyprowadzane są około godz. 13.30 tj. po całkowitym zakończeniu obiadu i czynnościach porządkowych po głównym posiłku. Rodzic jest zobligowany do przyprowadzania dziecka do godz. 8.50. Najwcześniej dzieci wyprowadzane są około godz. 13.30 tj. po całkowitym zakończeniu obiadu i czynnościach porządkowych po głównym posiłku.

18 cd Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6 latki - należy dostarczyć usprawiedliwienie do nauczyciela ) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6 latki - należy dostarczyć usprawiedliwienie do nauczyciela ) Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola, który zamieszczony jest na stronie internetowej placówki. Jest to akt wewnętrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki. Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola, który zamieszczony jest na stronie internetowej placówki. Jest to akt wewnętrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki.

19 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, jak: OSiR, MOK, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, SP 5, ratownik GOPR, CIL i wiele innych Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, jak: OSiR, MOK, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, SP 5, ratownik GOPR, CIL i wiele innych Raz w miesiącu współpraca z Teatrem „Skrzat” z Krakowa – ceny teatrzyków to 240 zł. dzielone na ilość dzieci w danym dniu. Pozostałe teatrzyki odbywające się na terenie placówki są płatne z funduszy Rady Rodziców. Raz w miesiącu współpraca z Teatrem „Skrzat” z Krakowa – ceny teatrzyków to 240 zł. dzielone na ilość dzieci w danym dniu. Pozostałe teatrzyki odbywające się na terenie placówki są płatne z funduszy Rady Rodziców.

20 cd Przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez MOK, jak: Mała akademia jazzu, Kino przedszkole. Przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez MOK, jak: Mała akademia jazzu, Kino przedszkole. Zachęcamy Państwa do brania udziału i wspierania różnych akcji i konkursów, jak: zbieramy makulaturę, zbieramy suche bateria, karmę dla zwierząt, wspomagamy biedne rodziny i w innych akcjach. Zachęcamy Państwa do brania udziału i wspierania różnych akcji i konkursów, jak: zbieramy makulaturę, zbieramy suche bateria, karmę dla zwierząt, wspomagamy biedne rodziny i w innych akcjach.

21 I miejsce Dziękujemy za pomoc w zbiórce makulatury w ostatniej edycji, dzięki Państwu zajęliśmy Dziękujemy za pomoc w zbiórce makulatury w ostatniej edycji, dzięki Państwu zajęliśmy I miejsce /nagrody: wieża, magnetofon, 3 samochody duże /

22 ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: Ubezpieczenia NNW - firma PZU Ubezpieczenia NNW - firma PZU Składka na ubezpieczenie – 36 zł. / na rok / Składka na ubezpieczenie – 36 zł. / na rok / Suma ubezpieczenia – 10 000 zł. Suma ubezpieczenia – 10 000 zł. Zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Dzieci objęte są ubezpieczeniem w każdej sytuacji, 24 godz. na dobę. /nie tylko na terenie przedszkola/ Dzieci objęte są ubezpieczeniem w każdej sytuacji, 24 godz. na dobę. /nie tylko na terenie przedszkola/ /Jeśli rezygnacja – informacja do dyrektora/ /Jeśli rezygnacja – informacja do dyrektora/

23 cd Ubezpieczenie obejmuje dodatkowe świadczenia w wysokości 1000 zł. w przypadkach zgonu spowodowanego nowotworem, czy wadą serca. W przypadku amputacji kończyn spowodowanych nowotworem, czy śmiercią osoby mającej na utrzymaniu ucznia. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowe świadczenia w wysokości 1000 zł. w przypadkach zgonu spowodowanego nowotworem, czy wadą serca. W przypadku amputacji kończyn spowodowanych nowotworem, czy śmiercią osoby mającej na utrzymaniu ucznia.

24 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Rodzeństwo starsze może odbierać po podpisaniu upoważnienia przez rodzica u dyrektora przedszkola. Rodzeństwo starsze może odbierać po podpisaniu upoważnienia przez rodzica u dyrektora przedszkola.

25 cd Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próby kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próby kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka).

26 SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Wybory trójek grupowych i członków rady rodziców/w salach/ Wybory trójek grupowych i członków rady rodziców/w salach/ Składka na Komitet Rodzicielski comiesięczna 25 zł. Składka na Komitet Rodzicielski comiesięczna 25 zł. Program współpracy z rodzicami zostanie umieszczony na stronie internetowej. Program współpracy z rodzicami zostanie umieszczony na stronie internetowej.

27 SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW Szczególnie za wpłaty na radę rodziców, które w poprzednim roku szkolnym wsparły nasze działania w zakresach: Organizowania imprez i wycieczek dla dzieci 2410 zł. Organizowania imprez i wycieczek dla dzieci 2410 zł. Upominki i imprezy okolicznościowe dla dzieci – 3856,15 zł. Upominki i imprezy okolicznościowe dla dzieci – 3856,15 zł. Zabawki, mat. piśmiennicze, dydaktyczne 4297,91 zł. Zabawki, mat. piśmiennicze, dydaktyczne 4297,91 zł.

28 … … … Wsparcie wyposażenia przedszkola 1703,33 zł Wsparcie wyposażenia przedszkola 1703,33 zł Szkolenia dla nauczycieli i rodziców 12,33 zł. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców 12,33 zł. Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki np. woda mineralna, karma dla zwierząt, drobne remonty, pomoce do zajęć itd. 4298,43 zł. Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki np. woda mineralna, karma dla zwierząt, drobne remonty, pomoce do zajęć itd. 4298,43 zł.

29 Dziękujemy za festyn rodzinny Przedszkole zebrało: 3186, 40 zł. – z funduszy tych zostanie doposażony sprzęt do ogrodu przedszkolnego / po konsultacji z radą rodziców/ Przedszkole zebrało: 3186, 40 zł. – z funduszy tych zostanie doposażony sprzęt do ogrodu przedszkolnego / po konsultacji z radą rodziców/

30 cd Działania rodziców na rzecz przedszkola mogą dotyczyć zarówno finansowego wsparcia, jak i rzeczowego, czy udziału w podejmowanych działaniach przez placówkę. Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na wszelką pomoc, zaangażowanie i wsparcie naszych rodziców. Działania rodziców na rzecz przedszkola mogą dotyczyć zarówno finansowego wsparcia, jak i rzeczowego, czy udziału w podejmowanych działaniach przez placówkę. Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na wszelką pomoc, zaangażowanie i wsparcie naszych rodziców. Zachęcamy do udziału w zebraniach, uroczystościach, spotkaniach, zajęciach otwartych. – informacje na gazetkach i stronie internetowej Zachęcamy do udziału w zebraniach, uroczystościach, spotkaniach, zajęciach otwartych. – informacje na gazetkach i stronie internetowej

31 ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY: Ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Istotne są ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe, diety związane z chorobą Istotne są ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe, diety związane z chorobą

32 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU Z DNIA 08 wrzesień 2016 r. ORAZ USTAWĄ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 08 wrzesień 2015 r. oraz Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z Uchwałą Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 08 wrzesień 2015 r. oraz Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Zgodnie z tą uchwałą dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawiercie zwolnione są z opłat za wychowanie i opiekę w godzinach ponad podstawę programową. Zgodnie z tą uchwałą dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawiercie zwolnione są z opłat za wychowanie i opiekę w godzinach ponad podstawę programową.

33 cd Stawka żywieniowa dzienna wynosi 6 zł. Stawka żywieniowa dzienna wynosi 6 zł. Rodzice podpisują z dyrektorem umowę cywilno - prawną. Rodzice podpisują z dyrektorem umowę cywilno - prawną. W miesiącu wrześniu opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. Proszę o dokonywanie rozliczeń do 20 dnia każdego miesiąca. W miesiącu wrześniu opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. Proszę o dokonywanie rozliczeń do 20 dnia każdego miesiąca. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów żywienia za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu – odliczany w kolejnym miesiącu. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów żywienia za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu – odliczany w kolejnym miesiącu.

34 … … … Godziny pracy intendenta: Godziny pracy intendenta: Pn. 8.00-16.00 Pn. 8.00-16.00 Wt. - Pt. 6.30 – 14.30 Wt. - Pt. 6.30 – 14.30

35 SPRAWY RÓŻNE Na terenie przedszkola są wykonywane zdjęcia – ich zakup nie jest obowiązkowy. Najbliższa sesja 26 wrzesień – kalendarze. Na terenie przedszkola są wykonywane zdjęcia – ich zakup nie jest obowiązkowy. Najbliższa sesja 26 wrzesień – kalendarze. Proszę pamiętać, że dzieci odbierają i przyprowadzają pracownicy dyżurujący lub dyżurni pod opieką pomocy nauczyciela. Proszę pamiętać, że dzieci odbierają i przyprowadzają pracownicy dyżurujący lub dyżurni pod opieką pomocy nauczyciela.

36 ……………. Bardzo prosimy o właściwe korzystanie z szafek indywidualnych w szatni – należy umieszczać w nich tylko odzież wierzchnią w której dziecko przychodzi w danym dniu ; nie przechowujemy ubrań, nie upychamy plecaków, nie wieszamy mokrej odzieży na drzwiczkach. Prosimy również by Państwo raczej nie siadali na ławeczkach przy szafkach przeznaczonych dla dzieci. Bardzo prosimy o właściwe korzystanie z szafek indywidualnych w szatni – należy umieszczać w nich tylko odzież wierzchnią w której dziecko przychodzi w danym dniu ; nie przechowujemy ubrań, nie upychamy plecaków, nie wieszamy mokrej odzieży na drzwiczkach. Prosimy również by Państwo raczej nie siadali na ławeczkach przy szafkach przeznaczonych dla dzieci.

37 … … … Proszę nie zostawiać w szatni i wokół budynku: wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików itp Proszę nie zostawiać w szatni i wokół budynku: wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików itp

38 cd Prosimy nie angażować nauczycieli w udzielanie dłuższych informacji podczas gdy opiekują się dziećmi – informacja o godzinach konsultacji dla rodziców w poszczególnych grupach zostanie zamieszczona na gazetce i str. internetowej. Prosimy nie angażować nauczycieli w udzielanie dłuższych informacji podczas gdy opiekują się dziećmi – informacja o godzinach konsultacji dla rodziców w poszczególnych grupach zostanie zamieszczona na gazetce i str. internetowej.

39 cd Proszę pamiętać, że informacje o zachowaniu, umiejętnościach, rozwoju dziecka - udzielają tylko i wyłącznie nauczyciele; pomoc nauczyciela może udzielić informacji o spożywanych posiłkach, czy zabiegach higienicznych; natomiast intendent o opłatach, czy jadłospisie. Proszę pamiętać, że informacje o zachowaniu, umiejętnościach, rozwoju dziecka - udzielają tylko i wyłącznie nauczyciele; pomoc nauczyciela może udzielić informacji o spożywanych posiłkach, czy zabiegach higienicznych; natomiast intendent o opłatach, czy jadłospisie.

40 c.d. Jeżeli wiemy, że dziecko się spóźni należy telefonicznie poinformować przedszkole najpóźniej do godz. 9.00 /by było ujęte w żywieniu/ Jeżeli wiemy, że dziecko się spóźni należy telefonicznie poinformować przedszkole najpóźniej do godz. 9.00 /by było ujęte w żywieniu/ W przypadku okresów świątecznych, czy długich weekendów zbieramy informacje dotyczącą frekwencji w tych dniach / konieczność zaplanowania żywienia/ W przypadku okresów świątecznych, czy długich weekendów zbieramy informacje dotyczącą frekwencji w tych dniach / konieczność zaplanowania żywienia/

41 cd Prosimy o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, zagadnienia tematyczne na dany miesiąc, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym Prosimy o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, zagadnienia tematyczne na dany miesiąc, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym

42 cd Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. PROSIMY O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ PROSIMY O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ Prosimy o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE” Prosimy o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE”

43 …. ŻYCZĄC PAŃSTWU SAMYCH MIŁYCH CHWIL WE WSPÓŁPRACY W NADCHODZACYM ROKU SZKOLNYM DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE ŻYCZĄC PAŃSTWU SAMYCH MIŁYCH CHWIL WE WSPÓŁPRACY W NADCHODZACYM ROKU SZKOLNYM DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE


Pobierz ppt "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI 09.09.2016r. ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google