Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia modelu wsparcia procesu rozwoju usług świadczonych w środowisku na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Deinstytucjonalizacja szansą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia modelu wsparcia procesu rozwoju usług świadczonych w środowisku na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Deinstytucjonalizacja szansą."— Zapis prezentacji:

1 Założenia modelu wsparcia procesu rozwoju usług świadczonych w środowisku na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę & Stowarzyszenie Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych

2 choroby psychiczne mają inny przebieg niż choroby somatyczne procesy zdrowienia w przebiegu chorób psychicznych są powiązane z procesami społecznymi i jakością relacji interpersonalnych przejście do modelu z rozbudowanymi usługami świadczonymi w społeczności lokalnej integracja usług medycznych i społecznych gwarancja dostępności usług na danym terenie gwarancja udzielenie szybkiej pomocy/interwencji 2 Założenia modelu ŚCZP

3 Proces zdrowienia w ŚCZP 3 I.odzyskiwanie samosterowności w różnych obszarach życia przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej II.odbudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej

4 Proces zdrowienia w ŚCZP 4 Ciągłość terapeutyczna będzie zachowana dzięki współpracy z siecią społeczną, także po zakończeniu leczenia Zaangażowanie osób chorych w proces terapeutyczny (Indywidualny Plan Zdrowienia) oraz objęcie wsparciem rodzin i najbliższego otoczenia w miejscu zamieszkania osoby chorej Dzięki elastycznemu finansowaniu możliwe jest dostosowanie każdego procesu zdrowienia do możliwości i potrzeb osoby chorej oraz jej otoczenia

5 Proces zdrowienia w ŚCZP – grupy wiekowe 5 I.Model ŚCZP będzie uwzględniał różnice w potrzebach i sposobie udzielanego wsparcia/procesie zdrowienia dzieci i młodzieży oraz dorosłych (aspekty rozwojowe, dostosowanie do potrzeb) II.W przypadku leczenia dzieci i młodzieży (do 16 r.ż.) jest włączona tzw. trzecia strona (rodzice/opiekunowie prawni; szkoła; poradnia psychologiczno- pedagogiczna, itd.) III.Sytuacja dzieci i młodzieży od strony regulacji prawnych nakłada na ŚCZP obowiązki, które mają wpływ na organizację opieki i leczenie w ŚCZP (np. realizacja obowiązku szkolnego)

6 Funkcje ŚCZP 6 PROFILAKTYKA EDUKACJA INFORMACJA LECZENIE OPARCIE SPOŁECZNE

7 Funkcje ŚCZP 7 Koordynacja OPARCIESPOŁECZNE OPARCIE SPOŁECZNELECZENIE PROFILAKTYKA EDUKACJA INFORMACJA Zasady współpracy ze szpitalem/ oddziałem szpitalnym Zintegrowane Świadczenie Oparcia Społecznego Zintegrowane Świadczenie Medyczne

8 Leczenie szpitalne w Partnerstwie 8 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - Oddział Psychiatryczny Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego ? Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego – XII Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie im prof. Mieczysława Kaczyńskiego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Centrum Zdrowia Psychicznego „Medison” w Koszalinie Regionalny Szpital w Kołobrzegu – Oddział Psychiatryczny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieżnie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie – Oddział Psychiatryczny Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – Oddział Psychiatryczny

9 Koordynacja w ŚCZP 9 I.Koordynacja odbywa się na dwóch płaszczyznach: wewnątrz ŚCZP dotyczy łączenie dwóch rodzajów wsparcia, które dotychczas było utrudnione (zespoły mobilne, przepływ informacji) z instytucjami, które są istotne z punktu zdrowienia osoby na obszarze wdrażania ŚCZP (umowy o współpracy, infolinia, monitoring losów pacjentów, itd.) II.Wdrażanie ŚCZP będzie dotyczyć aktualnie leczonych pacjentów jak i przyszłych III.Koordynacja będzie określona w ramach umów oraz przy wsparciu IT

10 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 10 I.Profilaktyka Edukacja Informacja: 1.Szkolenia Uczniowie Osoby doświadczone kryzysem psychicznym, Rodziny osób doświadczonych Pracownicy systemu ochrony zdrowia psychicznego Pracownicy administracji publicznej 2.Kampanie Społeczne – Społeczność lokalna na danym terenie 3.Realizacja zadań - zespół instruktor zdrowienia (EX-IN) i terapeuta ŚCZP, trenerzy opracowanych szkoleń, specjaliści kampanii społecznych 4.Etapy oddziaływań I etap - profesjonaliści pracujący w centrum, II etap - osoby doświadczone i ich sieć oparcia w tym rodziny III etap – uczniowie, pracownicy administracji publicznej, w tym pomocy społecznej

11 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 11 Profilaktyka Edukacja Informacja Osoby doświadczone kryzysem psychicznym Pracownicy administracji publicznej i samorządowej Zawody zaufania publicznego Pracownicy ŚCZP Rodziny Uczniowie i ich rodzice

12 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 12 II.Usługi Medyczne: Grupa docelowa : ICD – 10 z wyłączeniem uzależnień, w szczególności: Osoby dorosłe zaburzenia psychotyczne zaburzenia afektywne ciężkie zaburzenia nerwicowe zaburzenia osobowości Dzieci i Młodzież zaburzenia odżywiania zaburzenia zachowania spektrum zaburzeń autyzmu

13 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 13 II.Usługi medyczne: 1.Zintegrowane Świadczenie Medyczne w formie Pomocy doraźnej Pomocy środowiskowej Pomocy dziennej Pomocy szpitalnej 2.Realizator świadczeń? Multidyscyplinarny Zespół Terapeutyczny na podstawie Indywidualnego Planu Zdrowienia (psychiatra, pielęgniarka, psycholog, psychoterapeuta …)

14 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 14

15 Kształt Modelu ŚCZP 15 Model współpracy ze Szpitalem I.Szpital Psychiatryczny II. Oddział Psychiatryczny w Szpitalu OgólnymIII. Teren bez łóżek szpitalnych Centrum Koordynacji na danym Terenie Interwencyjny Zespół Mobilny Infolinia 24/7 Profilaktyka Edukacja Informacja Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami (pacjentów, rodzin …) działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego Interwencyjne Miejsca Noclegowe Multidyscyplinarny Zespół Terapeutyczny Zespoły Mobilne Specjaliści Zintegrowane Świadczenie Oparcia Społecznego Zintegrowane Świadczenie Medyczne

16 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 16 Zintegrowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb usługa Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego wspierająca procesy zdrowienia Zintegrowane Świadczenie Medyczne (ZSM) Zintegrowane Świadczenie Oparcia Społecznego (ZSOS) ZSM ZSOS Multidyscyplinarny Zespół Terapeutyczny Zespoły Mobilne Specjaliści Pomoc Doraźna Pomoc Szpitalna Pomoc Mieszkaniowa Pomoc w zatrudnieniu

17 Podstawowe usługi gwarantowane w ŚCZP 17 Podstawowe usługi gwarantowane mogą w różnych miejscach Polski wyglądać odmiennie w miejscowościach z utrudnionym dostępem do leczenia psychiatrycznego ich zakres można zwiększać w miejscowościach z dużym nasyceniem środowiskowego leczenia psychiatrycznego ŚCZP może skupić się na koordynacji działań, profilaktyce, itd.

18 Nowe usługi wprowadzone w ramach ŚCZP 18 Systematyczna działalność profilaktyczna I, II i III rzędu oraz edukacja Infolinia 24/7 oraz szybka interwencja/udzielana pierwsza pomoc Interwencyjne Miejsca Noclegowe Interwencyjny Zespół Mobilny Mieszkalnictwo wspierane Monitoring usług medycznych i społecznych na danym terenie Zarządzanie Zmianą

19 Finansowanie ŚCZP 19 I.Stawka per capita na terenie wdrażania modelu (por. POZ) jako maksymalny budżet ŚCZP na realizację i gwarancję koszyka usług dla lokalnej społeczności II.Określenie minimalnych warunków realizacji budżetu, np.: aktywizacja lokalnej społeczności i inicjowanie koordynacji procesów zdrowienia w lokalnej społeczności włączanie osób po doświadczeniu choroby psychicznej (na różnych zasadach) w działalność ŚCZP (np. EX-IN) III.(wiemy) Obliczenie stawki per capita na podstawie dotychczasowych wydatków NFZ na leczenie psychiatryczne w 2015 r. IV.(nie wiemy) Opracowanie mechanizmu finansowania usług z obszaru pomocy społecznej w ramach projektu

20 Efekty wdrażania ŚCZP 20 podejmowanie na nowo ról społecznych (samostanowienie, sieć relacji interpersonalnych, uczeń, uczennica, syn, córka pracownik, pracownica, partner, partnerka, itd.) zwiększenie dostępności usług zmniejszenie liczby nowo przyjętych w oddziałach całodobowych i szpitalach psychiatrycznych zmniejszenie liczby osób, które długotrwale pozostają w systemie instytucjonalnym zmniejszenie ilości osób uzyskujących wtórne korzyści z choroby

21 Obszar wdrożenia ŚCZP 21

22 Stan realizacji I etapu projektu 22

23 Partnerstwo Wdrożeniowe Współpracy (PWW) Partnerstwo współpracy miękkiej Partnerstwo wdrożeniowe 23 Lider Partnerstwa Krajowego (PK) Lokalne Partnerstwo Wdrożeniowe (LPW) Partnerstwo przepływów finansowych


Pobierz ppt "Założenia modelu wsparcia procesu rozwoju usług świadczonych w środowisku na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Deinstytucjonalizacja szansą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google