Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie."— Zapis prezentacji:

1 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

2 Charakterystyka osób bezrobotnych wysoka liczba osób długotrwale bezrobotnych, Bezrobotni wg okresu pozostawania bez pracy OgółemDo 1 2 miesięcy Powyżej 12 miesięcy % powyżej 12 m-cy , ,6

3 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie bezrobocia głównie na terenach wiejskich, 2007%2008% Ogółem bezrobotnych wieś ,7 miasto ,3

4 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie bezrobocia wśród osób młodych, Bezrobotni wg wieku ogółem pow ( 19,6%) 1032 (25,1%) (22,4%) 1046 (24,3%)

5 Charakterystyka osób bezrobotnych znaczny poziom zróżnicowania sytuacji na rynku pracy i ograniczona mobilność przestrzenna, Powiat ogółem Miasto Człuchów Gmina Człuchów Miasto i Gmina Czarne Miasto i Gmina Debrzno Gmina Koczała Gmina Przechlewo Gmina Rzeczenica ( bezrobotni) 825 (19,2%) 763 (17,7%) 718 (16,7%) 925 (21,6%) 349 (8,1%) 438 (10,2%) 280 (6,5%) (mieszkańcy) (25,2%) (18,2%) (16,5%) (16,4%) (6,2%) (10,8%) (6,6%)

6 Charakterystyka osób bezrobotnych niski poziom wykształcenia większości osób bezrobotnych i niedopasowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy, Poziom wykształcenia wyższe Średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne /podstawowe i niższe (3,5%) 868 (21,1%) 342 (8,4%) 1471 (35,7%) 1291 (31,3%) (3,7%) 897 (20.9%) 453 (10,6%) 1444 (33,6%) 1342 (31,2%)

7 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, ograniczona aktywność zawodowa osób z grupy wiekowej 45+.

8 Instrumenty rynku pracy Szkolenia Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

9 Instrumenty rynku pracy Prace interwencyjne Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

10 Instrumenty rynku pracy Staże zawodowe/przygotowanie zawodowe Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

11 Instrumenty rynku pracy Prace społecznie użyteczne Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

12 Instrumenty rynku pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

13 Instrumenty rynku pracy Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

14 Instrumenty runku pracy Aktywizacja ogółem Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/

15 Źródła pozyskanych środków na aktywizację osób bezrobotnych Limit FP Programy Wojewódzkie Programy Ministerialne EFSRazem udział środków limitu FP ,21.293,92.138,91.329,99.393,949,3% ,01.637,32.142,02.651,39.866,634,8% 2009 plan 4.165,21.143,06.712,03.209, ,327,3%

16 Realizowane projekty Ilość realizowanych projektówCałkowity budżet projektów , , ,3

17 Inne instrumenty rynku pracy Finansowanie kosztów przejazdu Finansowanie kosztów zakwaterowania Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Stypendia na podjęcie dalszej nauki Przygotowanie zawodowe dorosłych Finansowanie dodatków aktywizacyjnych

18 Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń Finansowanie kosztów studiów podyplomowych Pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia

19 Organizowanie partnerstwa Dzień Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej IDG Giełdy Pracy Młodzieżowe Targi Pracy Zajęcia edukacyjne w szkołach Współpraca w zakresie EURES

20 Partnerzy Samorządy lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie WOPR w Człuchowie Cech Rzemiosł Różnych Powiatowa Rada Zatrudnienia Gdański Związek Pracodawców Pomorska Organizacja Pracodawców Stowarzyszenie Solidarni Plus EKO Szkoła Życia w Wandzinie Sąd Rejonowy w Człuchowie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

21 Wyzwania stojące przed PUP Dalsza intensywna współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców Podniesienie jakości organizowanych szkoleń, Nacisk na podnoszenie praktycznych umiejętności zawodowych Nawiązywanie dalszej współpracy z jednostkami wspierającymi pracodawców oraz osoby bezrobotne

22 Zapraszamy do współpracy i korzystania z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie Dziękujemy za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Pobierz ppt "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google