Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGR „Mòrénka” Adam Rogala Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGR „Mòrénka” Adam Rogala Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGR „Mòrénka” Adam Rogala Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

2 Obszar objęty LSR 13 gmin z terenu powiatów: bytowskiego: Lipnica chojnickiego: Brusy, Chojnice (g. w.), Czersk, Konarzyny kościerskiego: Karsin, Kościerzyna (g. w.), Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany, Nowa Karczma tucholskiego: Gostycyn, Kęsowo 114 tysięcy mieszkańców

3 Dotychczasowa działalność LGR Realizacja LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013 przeprowadzono 34 konkursy Oceniono 488 wniosków na łączną kwotę ponad 82 mln zł Łączna pula środków ponad 31 mln zł Kontraktacja blisko 98%

4 Dotychczasowa działalność LGR Promocja obszaru pod własną marką promocyjną „Między Brdą a Wdą” Wydawnictwa Aplikacja mobilna Geoportal Promocja na targach turystycznych Szkolenia i konferencje dla branży Współorganizacja wydarzeń promocyjnych

5 Dotychczasowa działalność LGR Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Realizacja projektów szkoleniowych dla branży turystycznej, dotyczących wykorzystania OZE, dla organizacji pozarządowych Wsparcie w działalności Chojnickiej Rady Organizacji Pozarządowych

6 Obszar LSR – bariery rozwoju niedostateczny poziom zatrudnienia wysoki stopień osób biernych zawodowo niski wskaźnik przedsiębiorczości nisko poziom aktywności społecznej

7 Obszar LSR – potencjał unikatowe środowisko i walory krajobrazowe oraz silna tożsamość kulturowa potencjał turystyczny tradycje rybackiej duża aktywność w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych

8 Obszar LSR – rekomendacje utrzymanie walorów obszaru i ochrona środowiska, ograniczenie skutków antropopresji wzrost rentowności gospodarstw rybackich poprzez rozwój oraz dywersyfikację działalności mobilizacja mieszkańców do większej aktywności szczególnie w działaniach związanych z kulturą wsparcie w tworzeniu i rozwoju podmiotów gospodarczych aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo

9 Cele Lokalnej Strategii Rozwoju CEL OGÓLNY I. CEL OGÓLNY II. CEL OGÓLNY I. WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU RYBACKIEGO CEL OGÓLNY II. REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

10 Realizacja poprzez przedsięwzięcia polegające na: Wsparcie dla podmiotów branży rybackiej Wsparcie dla nowotworzonych i istniejących podmiotów gospodarczych Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

11 Realizacja LSR z innych funduszy niż PO RYBY Projekty na realizację, których złożone zostały wnioski o dofinansowanie: 5.2.2 RPO WP – wsparcie dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia, 5.7 RPO WP – wsparcie w tworzeniu nowych mikroprzedsiębiorstw, 1.2.1 POWER – wsparcie dla bezrobotnych, w tym nowe mikro przedsiębiorstwa dla osób do 30 roku życia Planowane do przygotowania wnioski o dofinansowanie: 5.5 RPO WP– Wsparcie szkoleniowe dla pracowników MŚP (III kw. br.) 2.2.2 RPO WP– wsparcie pożyczkowe dla MŚP

12 Dziękuję za uwagę Adam Rogala


Pobierz ppt "Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGR „Mòrénka” Adam Rogala Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google