Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Maria Jolanta Ambrożej

2 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 PODMIOTY RYNKU PRAC W BIAŁYMSTOKU: Przedsiębiorstwa Urzędy Pracy Agencje Zatrudnienia Doradcy Zawodowi Izba Przemysłowo-Handlowa Cech Rzemiosł Ochotniczy Hufiec Pracy Instytucje Szkoleniowe Instytucje dialogu społecznego

3 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 FORMY WSPÓŁPRACY : SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WŁĄCZANIE I ZATRUDNIANIE SPECJALISTÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W RAMACH PRAKTYK, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE REALIZACJA PROGRAMÓW STAŻY I PRAKTYK UCZNIOWSKICH WYKŁADY I POKAZY DLA UCZNIÓW ORGANIZOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIA BRANŻOWE Z UDZIAŁEM SZKOL ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZEZ PRACODAWCÓW W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (ZAOPATRYWANIE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT)

4 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Działania, które należy podjąć w celu nawiązania ściślejszej współpracy między pracodawcami a białostockimi szkołami zawodowymi: położyć nacisk na rozwijanie partnerstwa szkoła - CKP - zakład pracy, promować współpracę szkół z samorządami, z pracodawcami w zakresie pozyskiwania środków pomocowych (funduszy unijnych) na rozwój infrastruktury szkół, ich bazy dydaktycznej, kadry, programów - przygotowywanie wspólnych projektów (programów) przedsięwzięć, wykorzystywać lepiej potencjał Powiatowych Urzędów Pracy (docieranie do szkół, promowanie zawodów, szczególnie deficytowych, oraz tych, w których młodzi ludzie odnoszą sukcesy), zacieśniać współpracę z Izbami Przemysłowo-Handlowymi, prezentować oferty pracodawców w szkołach, prowadzić szeroką kampanię reklamowa poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

5 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 stworzyć uregulowania prawne zachęcające pracodawców do podejmowania kształcenia uczniów młodocianych (odpowiednie zachęty finansowe, fiskalne, promocyjne), ale także chroniących interesy młodych ludzi, zdecydowanie zwiększyć czas przeznaczony na zajęcia praktycznej nauki zawodu, również w klasie pierwszej, gdyż praktyka zawodowa jest nieodzownym elementem systemu kształcenia zawodowego, utrzymać możliwości realizacji nauki zawodu u pracodawców i dokształcania z teorii zawodowej w formach pozaszkolnych, bezpośrednio po gimnazjum lub po pierwszym semestrze nauki, w przypadku niezadowalających wyników ucznia w szkole zawodowej z zachowaniem warunków młodocianego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego;

6 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa Realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 tworzyć sieci zakładów pracy, w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe); wykorzystywać doświadczenia agencji zatrudnienia mających inne spojrzenie na rekrutację pracowników; Zwiększyć zakres tematyczny praktyk oparty o wykorzystanie nowoczesnych technologii Wynagradzać najzdolniejszych uczniów


Pobierz ppt "„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google