Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego Iława, 25 marca 2011 roku, opracowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego Iława, 25 marca 2011 roku, opracowanie."— Zapis prezentacji:

1 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego Iława, 25 marca 2011 roku, opracowanie Stanisława Pańczuk

2 2 CHARAKTERYSTYKA LGD i OBSZARU LSR ANALIZA SWOT i WNIOSKI Z ANALIZY SWOT Uchwała Zarządu i WZC Eksperci, warsztaty DRZEWO PROBLEMÓW DRZEWO CELÓW; WIZJA i MISJA PROJEKTY LSR Moderatorzy, warsztaty LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU CELE i przedsięwzięcia Mikroprzedsiębiorstwa Moderatorzy, warsztaty Konsultacje społeczne Partnerzy LGD Odnowa Wsi CELE i przedsięwzięcia Małe projekty Różnicowanie działalności Projekty współpracy Funkcjonowanie LGD Aktywizacja, umiejętności Koszty bieżące, operacje LGD CHARAKTERYSTYKA LSR –struktura LSR

3 3 CHARAKTERYSTYKA LSR 1. Analiza SWOT 2. Analiza problemów 3. Analiza celów 4. Wskaźniki monitoringu 5. Budżet LSR 6. Kryteria oceny

4 4 Analiza SWOT 1. Mocne strony 2. Słabe strony 3. Szanse 4. Zagrożenia 5. Wnioski z analizy SWOT CHARAKTERYSTYKA LSR – analiza SWOT

5 5 CHARAKTERYSTYKA LSR – analiza problemów

6 6 CHARAKTERYSTYKA LSR – analiza celów

7 7 WSKAŹNIKI MONITORINGU 1. Wskaźniki produktu 2. Wskaźniki rezultatu 3. Wskaźniki oddziaływania 4. Ankieta monitoringu operacji CHARAKTERYSTYKA LSR – wskaźniki

8 8 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 13.220.543 zł 1. LSR 10.362.048 zł 1.1. Mikroprzedsiębiorstwa1.204.000 zł - 12% 1.2. Różnicowanie działalności1.204.000 zł - 12% 1.3. Odnowa wsi 4.818.000 zł - 46% 1.4. Małe projekty 3.136.048 zł - 30% 2. Projekty współpracy 267.984 zł 3. Funkcjonowanie LGD 2.590.511 zł 3.1. Koszty bieżące 1.983.081 zł 3.2. Aktywizacja 607.430 zł CHARAKTERYSTYKA LSR – budżet

9 9 CHARAKTERYSTYKA LSR – konkursy MP CHARAKTERYSTYKA LSR – konkursy MP Harmonogram konkursów RwDN I półrocze 2011 r. 1.204.000 zł

10 10 CHARAKTERYSTYKA LSR – konkursy MP CHARAKTERYSTYKA LSR – konkursy MP Harmonogram konkursów: I półrocze 2011 r. - 957.484 zł MP I półrocze 2011 r.- 1.204.000 złRwDN II półrocze 2011 r. – 419.328 zł MK II półrocze 2011 r.- 676.000 złOW I półrocze 2012 r.- 329.000 złOW I półrocze 2012 r.- 358.100 złMP I półrocze 2013 r.- 199.200zł MP I półrocze 2013 r.- 199.200 zł MP

11 11 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 1. Doświadczenie beneficjenta 0-3 2. Powierzchnia gospodarstwa 0-6 3. Łagodzenie problemuobszaru 0-3 4. Utrzymanie, utworzenie miejsc pracy 1-2 5. Innowacyjność 0-3 6. Zintegrowanie 0-3 7. Angażowanie lokalnych zasobów 0-3 8. Minimalne wymagania min. 60% 13,8 pkt

12 12 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 1. Doświadczenie beneficjenta 0-3 pkt nie ma doświadczenia0 pkt nie ma doświadczenia0 pkt zrealizował 1 projekt1 pkt zrealizował 1 projekt1 pkt zrealizował 2 projekty2 pkt zrealizował 2 projekty2 pkt zrealizował 3 projekty lub więcej3 pkt zrealizował 3 projekty lub więcej3 pkt

13 13 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 2. Powierzchnia gospodarstwa 0-6 pkt powyżej średniej o 50% powyżej19,50 ha 0pkt powyżej średniej o 50% powyżej19,50 ha 0pkt powyżej średniej do 50% od 19,50ha do 13,01ha 2pkt powyżej średniej do 50% od 19,50ha do 13,01ha 2pkt średnia wojewódzka 13,0 ha 3pkt średnia wojewódzka 13,0 ha 3pkt poniżej średniej do 20% od 12,99ha do 10,40ha 4pkt poniżej średniej do 20% od 12,99ha do 10,40ha 4pkt poniżej średniej woj. 20%-50% 10,39ha-6,50ha 5pkt poniżej średniej woj. 20%-50% 10,39ha-6,50ha 5pkt poniżej średniej woj. o 50% i więcej 6,50 ha 6pkt poniżej średniej woj. o 50% i więcej 6,50 ha 6pkt

14 14 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 3. Łagodzenie problemu obszaru 0-3pkt nie powoduje złagodzenia 0pkt nie powoduje złagodzenia 0pkt powoduje złagodzenie 1 z zagrożeń 1pkt powoduje złagodzenie 1 z zagrożeń 1pkt powoduje złagodzenie 2-3 zagrożeń 2pkt powoduje złagodzenie 2-3 zagrożeń 2pkt powoduje złagodzenie powyżej 3 zagrożeń 3pkt powoduje złagodzenie powyżej 3 zagrożeń 3pkt

15 15 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 3. Łagodzenie problemu obszaru 0-3pkt Wysoki poziom bezrobocia Wysoki poziom bezrobocia Bieda i ubóstwo Bieda i ubóstwo Słaby rozwój obszarów wiejskich wokół KE Słaby rozwój obszarów wiejskich wokół KE Niska jakość życia Niska jakość życia Niewykorzystany potencjał obszaru Niewykorzystany potencjał obszaru Pasywne postawy mieszkańców Pasywne postawy mieszkańców Słabo rozwinięta przedsiębiorczość Słabo rozwinięta przedsiębiorczość

16 16 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 4. Utrzymanie, utworzenie miejsc pracy 0-3pkt utrzymanie 1 miejsca pracy 1 pkt utrzymanie 1 miejsca pracy 1 pkt utworzenie 1 miejsca pracy 2 pkt utworzenie 1 miejsca pracy 2 pkt 5. Innowacyjność0-3 pkt nie ma innowacyjnego charakteru 0 pkt nie ma innowacyjnego charakteru 0 pkt innowacja w ujęciu beneficjenta 1 pkt innowacja w ujęciu beneficjenta 1 pkt innowacja w ujęciu miejscowości 2 pkt innowacja w ujęciu miejscowości 2 pkt innowacja w szerszym ujęciu (gminy) 3 pkt innowacja w szerszym ujęciu (gminy) 3 pkt

17 17 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 6. Zintegrowanie 0-3pkt nie jest zintegrowana 0 pkt nie jest zintegrowana 0 pkt jest zintegrowana z 1 projektem 1 pkt jest zintegrowana z 1 projektem 1 pkt jest zintegrowana z 2 projektami 2 pkt jest zintegrowana z 2 projektami 2 pkt jest zintegrowana z 3 projektami i więcej 3 pkt jest zintegrowana z 3 projektami i więcej 3 pkt

18 18 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 7. Angażowanie lokalnych zasobów 0-3pkt (historycznych, kulturowych, przyrodniczych) żadnego z wymienionych zasobów 0 pkt żadnego z wymienionych zasobów 0 pkt 1 z wymienionych zasobów 1 pkt 1 z wymienionych zasobów 1 pkt 2 z wymienionych zasobów 2 pkt 2 z wymienionych zasobów 2 pkt 3 z wymienionych zasobów 3 pkt 3 z wymienionych zasobów 3 pkt

19 19 CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny CHARAKTERYSTYKA LSR – kryteria oceny Lokalne kryteria oceny operacji: 8. MINIMANE WYMAGANIA LIMIT PUNKTÓW LIMIT PUNKTÓW niezbędny do wyboru projektu – 60% maksymalny – 23,0 pkt maksymalny – 23,0 pkt minimalny- 13,8 pkt minimalny- 13,8 pkt

20 ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg www.kanal-elblaski-lgd.pl www.kanal-elblaski-lgd.pl e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl biuro@kanal-elblaski-lgd.pl www.kanal-elblaski-lgd.plbiuro@kanal-elblaski-lgd.pl Tel./fax 0-55 239 49 61


Pobierz ppt "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego Iława, 25 marca 2011 roku, opracowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google