Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI GLEB

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI GLEB"— Zapis prezentacji:

1 PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI GLEB

2 Czym jest degradacja gleb?
Degradacja gleby – ogół procesów i zjawisk, które poprzez pogorszenie właściwości fizycznych , biologicznych lub chemicznych gleby istotnych dla roślin, wpływają ujemnie na jej żyzność, a więc i zasobność.

3 PRZYCZYNY DEGRADACJI GLEB

4 Nadmierny wypas zwierząt
Burze piaskowe

5 zanieczyszczenia EROZJA

6 Kwaśne deszcze Zakwaszenie gleb

7 Wylesienie Osuwiska

8 Trzęsienia ziemi POŻARY

9 Skutki degradacji gleb

10 Zniszczenie warstwy glebowej
Osiadanie gruntu

11 Pogarszanie warunków zdrowotnych ludzi
Zagrożenie dla ujęć wody pitnej

12 Utrata terenów rolniczych
pustynnienie

13 Zapobieganie degradacji gleb

14 NAWOŻENIE ORGANICZNE, KTÓRE ODBUDOWUJE WARSTWĘ PRÓCHNICY
Miejscowe zadrzewienie pól

15 Metale ciężkie w glebie

16 Co to są metale ciężkie? Zbiór metali charakteryzujący się dużą gęstością to metale ciężkie. Metale uznane za toksyczne (biocydy) dla żywych organizmów. Rozproszenie związków metal ciężkich w biosferze jest zazwyczaj produktem ubocznym działalności człowieka. Do metali ciężkich zaliczane są rtęć, ołów, kadm, chrom, miedź, cynk, bizmut, arsen, oraz tellur

17 Występowanie METALI CIĘŻKICH
W glebach metale ciężkie występują na skutek: uwalniania się ze skał macierzystych w procesach glebotwórczych podczas wybuchów wulkanów pożarów Zwykle ich naturalny poziom nie stanowi zagrożenia dla ekosystemu. Większe zagrożenie dla produkcji roślinnej występuje na terenach uprzemysłowionych oraz W POBLIŻU DRÓG, GDZIE WRAZ ZE SPALINAMI, ŚCIEKAMI LUB PYŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POBIERANE Są ORZEZ ROŚLINY I WŁĄCZONE DO ŁAŃCUCHÓW POKARMOWYCH.

18 WPŁYW METALI CIEŻKICH NA ORGANIZMY ŻYWE

19 RTĘĆ

20 OŁÓW

21 Kadm


Pobierz ppt "PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI GLEB"

Podobne prezentacje


Reklamy Google