Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Trochę statystycznych danych  Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie ?  Wyniki sprawdzianu na terenie OKE w Krakowie 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba szkół w 2011 r. Liczba uczniów Ogółemw % ZwolnieniLaureaci woj. lubelskie 964 28,7% 2242727,939191 woj. małopolskie 1381 41,0% 3480443,4131111 woj. podkarpackie 1021 30,3% 2302228,7101111 Ogółem3366100% 80253100271413 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  S1 – 79 081 uczniów (o 3096 uczniów mniej)  S4 – 70 uczniów  S5 – 34 uczniów  S6 – 100 uczniów  S8 – 962 uczniów 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba zespołów: 24 – woj. małopolskie 16 – woj. podkarpackie 60 zespołów 20 – woj. lubelskie 1 – do prac S7, S8 (Kraków) 1 – do prac S4, S5 i S1 z nagraniami (w Krakowie) Łącznie: 62 zespoły, powołane 24 marca 2011 r. Prace S6 sprawdzał egzaminator w zespole M04/02 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 6 Liczba OKO (na ogół po 3 zespoły): 7 – woj. lubelskie: 2 x Lublin, Biała Podlaska, Radzyń, Kraśnik, Zamość, Chełm (2 zespoły) 6 – woj. podkarpackie: 2 x Rzeszów, Mielec, Krosno, Nisko (2 zespoły), Jarosław (2 zespoły) 9 – woj. małopolskie: 4 x Kraków, Andrychów, Chrzanów, Nowy Sącz (2 zespoły), Zakopane (2 zespoły), Tarnów (2 zespoły) Łącznie: 22 ośrodki

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 7 oświęcimski hrubieszowski limanowski kraśnicki Biała Podlaska Lublin Zamość Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Tarnów Kraków Nowy Sącz Przemyśl Chełm tarnobrzeski chrzanowski olkuski miechowski krakowski proszowicki dąbrowski tarnowski brzeski bocheński wielicki myślenicki wadowicki suski tatrzański nowotarski nowosądecki gorlicki przeworski lubaczowski jarosławski przemyski bieszczadzki leski sanocki krośnieński jasielski strzyżowski ropczycko- sędziszowski mielecki kolbuszowski łańcucki leżajski stalowowolski niżański świdnicki łęczyński zamojski biłgorajski janowski opolski lubelski lubelski krasnystawski chełmski włodawski parczewski puławski rycki radzyński lubartowski łukowski białopodlaski dębicki brzozowski rzeszowski tomaszowski lubelski Siedziby OKO

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 8 Funkcje w zespołach: PZE – 61 osób, powołanych 12 lutego 2011 r. Weryfikatorzy – 120 osób Egzaminatorzy – 973 osoby

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 9 Liczba POP: -woj. małopolskie: 27 punktów; 100 osób -woj. lubelskie: 21 punktów; 76 osób -woj. podkarpackie: 22 punkty; 75 osób Łącznie: 70 punktów odbioru prac; 251 osób obsługujących POP Kompletowanie obsługi POP zakończono 25 marca, szkolenie osób w POP 4 kwietnia 2011 r.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 10 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w arkuszu Czytanie1025%1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 Pisanie1025%25 (7 pkt), 26 (3 pkt) Rozumowanie820%7, 16, 17, 20, 22 (2 pkt), 23 (2 pkt) Korzystanie z informacji 410%8, 9, 10, 11 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 820%18, 19, 21 (2 pkt), 24 (4 pkt)

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 12 Poziom wykonania: 91% Poziom wykonania: 93% Poziom wykonania: 58%

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 13 Poziom wykonania: 94% Poziom wykonania: 92% Poziom wykonania: 96%

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 14 Poziom wykonania: 85% Poziom wykonania: 92% Poziom wykonania: 50% Poziom wykonania: 83%

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 15 I Kryterium: Treść – Poziom wykonania: 57% II Kryterium: Styl – Poziom wykonania: 35% III Kryterium: Gramatyka – Poziom wykonania: 69% IV Kryterium: Ortografia – Poziom wykonania: 76% V Kryterium: Interpunkcja – Poziom wykonania: 80% Łącznie – Poziom wykonania: 62%

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 16 I Kryterium: Treść – Poziom wykonania: 33% II Kryterium: Ortografia– Poziom wykonania: 72% Łącznie – Poziom wykonania: 46%

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 17 Poziom wykonania: 51% Poziom wykonania: 52% Poziom wykonania: 74% Poziom wykonania: 73%

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 18 Poziom wykonania: 79% Poziom wykonania: 66%

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 19 Poziom wykonania: 28% Poziom wykonania: 58% Poziom wykonania: 91% Poziom wykonania: 59%

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 20 Poziom wykonania: 47% Poziom wykonania: 56% Poziom wykonania: 55% Poziom wykonania: 54%

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 21 Osiągnięcia uczniów 64,73% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 25,89 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 30 Najczęstszy wynik Mediana 27 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy)

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 22 Standardy Osiągnięcia uczniów w punktachw procentach Czytanie (10 punktów) 8,3483,38 Pisanie (10 punktów) 5,7057 Rozumowanie (8 punktów) 5,4167,68 Korzystanie z informacji (4 punkty) 2,3658,94 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (8 punktów) 4,0851 Cały test (40 punktów) 25,8964,73

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 23 Rozkład wyników szóstoklasistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz S-1-112

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 24 Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia Uczeń: Liczba punktów Typ zadania 1 1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)Odczytuje ogólny sens tekstu 1WW 2 1. Czytanie odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) Wyszukuje informacje w tekście 1WW 3 1. Czytanie odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) Określa funkcję elementów tekstu 1WW 4 I. Czytanie odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) Wyszukuje informacje podane wprost 1WW 5 I. Czytanie odczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) Rozumie puentę tekstu 1WW 6 1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)Wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 1WW 7 3. Rozumowanie posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (3.1) Umieszcza datę w przedziale czasowym 1WW 8 4. Korzystanie z informacjiposługuje się źródłem informacji (4.1)Ustala datę na podstawie informacji zawartych w przypisie 1WW 9 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1) Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 1WW 10 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1)Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 1WW 11 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1)Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 1WW 12 1. Czytanieodczytuje tekst poetycki (1.1)Wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście 1WW 13 1. Czytanie odczytuje tekst poetycki (1.1) Określa intencję bohatera 1WW 14 1. Czytanie odczytuje tekst poetycki (1.1) Rozumie główną myśl tekstu 1WW 15 1. Czytanie odczytuje tekst poetycki (1.1) Dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu 1WW 16 3. Rozumowanierozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6)Wyznacza długość krawędzi sześcianu 1WW 17 3. Rozumowanie wnioskuje o przebiegu zjawiska mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu (3.6) Wyznacza wielokrotność liczby 1WW 18 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3)Oblicza cenę jednostkową towaru 1WW 19 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb (5.5)Wskazuje praktyczny sposób zrównania dwóch wielkości 1WW 20 3. Rozumowanie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.8) Ustala sposób obliczenia pola trójkąta 1WW

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 25 Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Badana czynność ucznia Uczeń: Liczba punktów Typ zadania 21 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3)Oblicza długość zgodnie z warunkami zadania2KO 223. Rozumowanie Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania (3.8) Wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 2KO 233. Rozumowanie Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania (3.8) Wyznacza czynnik iloczynu2KO 24 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3)Wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części4RO 25 2. Pisanie pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) I. opisuje dzieło sztuki użytkowej3 RO 2. Pisanie celowo stosuje środki językowe (2.3) II. pisze funkcjonalnym stylem z dbałością o dobór słownictwa 1 2. Pisanie przestrzega norm gramatycznych (2.3)III. pisze poprawnie pod względem gramatycznym1 2. Pisanie przestrzega norm ortograficznych (2.3)IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym1 2. Pisanie przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3)V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym1 26 2. Pisanie pisze na temat i zgodnie z celem (2.1)I. pisze zaproszenie2 KO 2. Pisanie przestrzega norm ortograficznych (2.3)II. pisze poprawnie pod względem ortograficznym1

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 26 Kategoria umiejętności Poziom opanowania umiejętności w województwie: OKE KrakówPolska lubelskimmałopolskimpodkarpackim punktyprocentypunktyprocentypunktyprocentypunktyprocentypunktyprocenty Czytanie 8,2982,938,3983,938,3082,968,3483,38 8,2882,8 Pisanie 5,6556,545,7557,495,6756,715,7057 5,4654,6 Rozumowanie 5,2966,145,4868,555,4367,865,4167,68 5,2866 Korzystanie z informacji 2,3257,972,3759,292,3859,372,3658,94 2,3157,75 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3,9649,514,1752,094,0650,814,0851 3,9349,13 Sprawdzian (standardowy) 25,5263,7926,1665,4125,8464,5925,8964,7325,2763,18

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 27

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 28 Staninw % 2011 201020092008200720062005200420032002 14 0 do 10 0 do 9 0 do 11 0 do 90 do 130 do 100 do 15 27 11 do 14 10 do 1310 do 1212 do 15 10 do 1314 do 1811 do 1416 do 1916 do 20 312 15 do 18 14 do 1713 do 1616 do 20 14 do 1819 do 2315 do 1920 do 2321 do 25 417 19 do 22 18 do 2217 do 2021 do 2421 do 2519 do 2324 do 2920 do 2324 do 2726 do 28 520 23 do 27 21 do 2425 do 2826 do 2924 do 2830 do 3224 do 2728 do 3129 do 32 617 28 do 31 25 do 2829 do 3130 do 3329 do 3233 do 3528 do 3132 do 3433 do 35 712 32 do 34 29 do 3232 do 3434 do 3533 do 3536 do 3732 do 3435 do 3636 do 37 87 35 do 37 33 do 3535 do 3636 do 37 3835 do 3737 do 3838 94 38 do 40 36 do 4037 do 4038 do 40 39 do 4038 do 4039 do 40

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 29

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 30 Kategoria umiejętności Średni wynik w OKE Kraków dziewczątchłopców punktyprocentpunktyprocent Czytanie 8,4784,728,2182,09 Pisanie 6,2362,285,1951,92 Rozumowanie 5,3867,285,4568,08 Korzystanie z informacji 2,3759,312,3458,59 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4,0450,564,1151,43 Sprawdzian (arkusz S-1-112) 26,566,2525,363,26

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 31 Nazwa wyniku najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali123456789 Przedział punktowy0 – 1011 – 1415 – 1819 – 2223 – 2728 – 3132 – 3435 – 3738 – 40 Procent uczniów lubelskie 2,76,110,614,622,618,513,29,12,6 małopolskie 2,25,19,513,821,919,514,710,72,6 podkarpackie 2,35,59,714,622,419,613,99,62,4 OKE Kraków 2,45,59,914,322,219,214,19,92,5 Polska 2,96,411,015,022,218,213,28,92,2 Grupy IIIIII Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 32 Nazwa wynikunajniższybardzo niskiniskiniżej średniśredniwyżej średniwysokibardzo wysokinajwyższy Stopień skali 123456789 Przedziały punktowe 0 – 1011 – 1415 – 1819 – 2223 – 2728 – 3132 – 3435 – 3738 – 40 Poziom opanowania kategorii umiejętności w procentach Czytanie 38,8357,6869,8578,1184,4789,5393,5196,6999,18 Pisanie 15,1128,5339,5348,1856,0462,6568,9578,0493,14 Rozumowanie 14,5722,9635,1251,0067,6781,2290,0495,8299,12 Korzystanie z informacji 33,3640,9344,9350,0056,3062,8668,9077,8891,53 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4,668,2313,8623,3941,6666,0484,6794,4898,89 Sprawdzian (arkusz S-1-112) 20,6731,8941,6451,4562,6373,7882,4589,5396,84

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 33 Stanin 2011201020092008200720062005200420032002 1 8,8 – 19,7 7,6 – 18,57,9 – 17,05,2 – 20,07,2 – 20,87,3 – 19,812,0 – 24,310,0 – 19,812,7 – 24,313,5 – 25,0 2 19,8 – 21,4 18,6 – 20,317,1 – 18,720,1 – 21,920,9 – 22,619,8 – 21,624,4 – 26,019,9 – 21,424,4 – 25,725,1 – 26,5 3 21,5 – 22,8 20,4 – 21,818,8 – 20,022,0 – 23,322,7 – 24,121,6 – 23,126,1 – 27,421,5 – 22,925,8 – 27,026,6 – 27,8 4 22,9 – 24,2 21,9 – 23,220,1 – 21,323,4 – 24,724,2 – 25,423,1 – 24,527,5 – 28,723,0 – 24,327,1 – 28,227,8 – 29,0 5 24,3 – 25,6 23,3 – 24,821,4 – 22,724,8 – 26,125,5 – 26,824,6 – 26,128,8 – 30,024,3 – 25,628,3 – 29,429,1 – 30,3 6 25,7 – 26,9 24,9 – 26,222,8 – 24,126,2 – 27,526,9 – 28,226,2 – 27,530,1 – 31,325,7 – 27,129,5 – 30,530,3 – 31,5 7 27,0 – 28,4 26,3 – 27,824,2 – 25,627,6 – 29,028,3 – 29,727,6 – 29,131,4 – 32,627,2 – 28,630,6 – 31,731,6 – 33,0 8 28,5 – 30,2 27,9 – 29,925,7 – 27,729,1 – 30,929,8 – 31,729,2 – 31,132,7 – 33,928,6 – 30,131,8 – 32,933,1 – 34,3 9 30,3 – 37,0 30,0 – 37,727,8 – 35,731,0 – 38,031,8 – 39,531,2 – 37,634,0 – 37,930,2 – 36,633,0 – 38,034,4 – 38,5

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 34 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali 123456789 Przedział punktowy 8,8-19,719,8-21,421,5-22,822,9-24,224,3-25,625,7-26,927,0-28,428,5-30,230,3-37,0 Procent szkół lubelskie 5,37,811,317,318,717,011,37,53,9 małopolskie 2,23,36,313,521,220,118,09,55,9 podkarpackie 2,44,38,813,921,018,719,17,34,6 OKE Kraków 3,14,98,514,720,418,816,48,34,9 Polska 3,86,912,117,220,516,612,26,64,1 Grupy szkoły z wynikami niskimiszkoły z wynikami średnimiszkoły z wynikami wysokimi

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Schemat punktowania zadań z obszaru pisanie Zadanie 25 Treść 3 p. – Opis zawiera następujące elementy: nazwisko osoby (Karol Gauss/Gauss) informacje o wyglądzie postaci (co najmniej trzy) informację o kształcie znaczka LUB inną informację o znaczku informację o danych zamieszczonych na znaczku. 2 p. – Opis zawiera następujące elementy: nazwisko osoby (Karol Gauss/Gauss) informacje o wyglądzie postaci (dwie) informację o kształcie znaczka LUB inną informację na/o znaczku. 1 p. – Opis zawiera następujące elementy: nazwę osoby (Karol Gauss/Gauss/starszy mężczyzna/mężczyzna/człowiek/itp.) informację o wyglądzie postaci LUB informacje o znaczku (dwie). 0 p. – Inna wypowiedź. Styl 1 p. – Uczeń opisuje, a nie opowiada ORAZ używa słów określających relacje przestrzenne (np.: na, nad, pod, obok, z drugiej strony, z prawej strony, wzdłuż itp.). 0 p.– Uczeń opowiada LUB nie używa słów określających relacje przestrzenne (np.: na, nad, pod, obok, z drugiej strony, z prawej strony, wzdłuż itp.). Gramatyka 1 p. – najwyżej 2 błędy 0 p. – ponad 2 błędy Ortografia 1 p. – najwyżej 2 błędy 0 p. – ponad 2 błędy Uczeń z dysleksją: Przyznajemy punkt, jeśli uczeń zamyka myśli w obrębie zdań (nie ma potoku składniowego). Interpunkcja 1 p. – najwyżej 2 błędy 0 p. – ponad 2 błędy Uczeń z dysleksją: Przyznajemy punkt, jeśli uczeń rozpoczyna zdania wielką literą i kończy w odpowiednich miejscach odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi. Uwaga Kryteria II, III, IV, V punktujemy, jeśli uczeń za I kryterium otrzymał co najmniej 1 punkt.

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Schemat punktowania zadań z obszaru pisanie Zadanie 26 Treść 2 p. – Zaproszenie zawiera wszystkie niezbędne informacje: adresat + forma grzecznościowa (np. Pan / Szanowny Pan; uwaga, dopuszcza się pisownię wyrazu pan małą literą, jeśli wielką literą zapisano wyraz dyrektor – i odwrotnie) rodzaj imprezy (otwarcie wystawy / wystawa) tytuł imprezy (Sławni matematycy na znaczkach pocztowych) termin (data i godzina) miejsce organizator (Samorząd klasy VIa). 1 p. – Zaproszenie zawiera niezbędne informacje: adresat rodzaj imprezy (wystawa znaczków / wystawa filatelistyczna) termin (data i godzina) miejsce. 0 p. – Pominięcie którejś z niezbędnych informacji. Ortografia 1 p. – praca bezbłędna 0 p. – 1 błąd i więcej Uczeń z dysleksją: Przyznajemy punkt, jeśli uczeń rozpoczyna zdania wielką literą i kończy w odpowiednich miejscach odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

38 woj. lubelskie

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie woj. małopolskie

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie woj. podkarpackie

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 41


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google