Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie Liczba uczniów w woj. lubelskim 19 106% Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym bez dysleksji rozwojowej16 57586,8% z dysleksją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie Liczba uczniów w woj. lubelskim 19 106% Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym bez dysleksji rozwojowej16 57586,8% z dysleksją."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Uczniowie Liczba uczniów w woj. lubelskim 19 106% Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym bez dysleksji rozwojowej16 57586,8% z dysleksją rozwojową2 53113,2% dziewczęta9 39049,1% chłopcy9 71650,9% ze szkół na wsi10 19453,3% ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców2 10211,0% ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 4 04021,1% ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców2 77014,5% ze szkół publicznych18 76198,2% ze szkół niepublicznych3450,8% w języku litewskim0 0 w języku ukraińskim0 0

4 Poziom wykonania: 36% Sprawność rachunkowa Poziom wykonania: 74% Poziom wykonania: 55%

5 Wykorzystanie i tworzenie informacji Poziom wykonania: 83%

6 Wykorzystanie i tworzenie informacji Poziom wykonania: 65%

7 Poziom wykonania: 61% Modelowanie matematyczne

8 Poziom wykonania: 51% Rozumowanie i tworzenie strategii

9 Wyniki sprawdzianu w 2015 r. Średnia (%) Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Dominanta (%) Odchylenie standardowe (%) Ogółem670100688319 w tym język polski730100768116 matematyka610100659026 Część pierwsza

10 Wyniki sprawdzianu w 2015 r. Rozkład wyników szóstoklasistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz SP-1-152 Wyniki ogólne uczniów części 1.

11 Wyniki sprawdzianu 2015 Rozkład wyników szóstoklasistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz SP-1-152 Wyniki uczniów: język polski

12 Wyniki sprawdzianu w 2015 r. Rozkład wyników szóstoklasistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz SP-1-152 Wyniki uczniów: matematyka

13 Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych – matematyka

14 Wyniki sprawdzianu w 2015 r.

15 Wyniki uczniów według zadań

16 Rozkład wyników uczniów (w %) na skali staninowej – Sprawdzian 2015 Część pierwsza najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali123456789 Przedział wyników procentowych 0%-29%32%-39%41%-49%51%-61%63%-73%76%-83%85%-90%93%-95%98%-100% Procent uczniów lubelskie 21%57%22% małopolskie 17%57%26% podkarpackie 19%59%22% Polska 23%54%23% Grupy Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale

17 Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) Część pierwsza najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali 123456789 Przedział wyników procentowych 23%-51%52%-56%57%-60%61%-63%64%-66%67%-70%71%-74%75%-79%80%-96% Procent szkół lubelskie 26%51%23% małopolskie 13%48%39% podkarpackie 18%50%32% Polska 23%54%23% Grupyszkoły z wynikami niskimiszkoły z wynikami średnimiszkoły z wynikami wysokimi

18 Powiaty w woj. lubelskim – niskie wyniki średnie ogółem PowiatUczniowieSzkoły - liczbaSzkoły - % chełmski28 %15 z 3839 % hrubieszowski30 %18 z 3847 % krasnostawski25 %12 z 2843 % kraśnicki24 %20 z 5040 % tomaszowski30 %24 z 4751 % Polska23 %

19

20 Liczba uczniów w woj. lubelskim 20 852% Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym bez dysleksji rozwojowej18 27487,6 % z dysleksją rozwojową2 5782,4 % dziewczęta10 23349,1 % chłopcy10 61950,9 % ze szkół na wsi10 28449,3% ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 2 95614,2 % ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 4 67022,4 % ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 2 94214,1 % ze szkół publicznych20 00195,9 % ze szkół niepublicznych8514,1 % w języku ukraińskim1- Uczniowie

21 Liczba uczniów Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Modalna (%) Średnia (%) Odchylenie standardowe (%) 20 8520100453448,722,4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Matematyka

22 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Wyniki uczniów: matematyka

23 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.

24 Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych – matematyka

25 Wyniki uczniów według zadań

26 Zadanie 4. Poziom wykonania 23% Rozumowanie i argumentacja

27 Zadanie 22. Poziom wykonania 29% Rozumowanie i argumentacja

28 Zadanie 23. Poziom wykonania 26% Użycie i tworzenie strategii

29 Powiaty – najniższe średnie wyniki uczniów i szkół PowiatŚredni wynik uczniówLiczba szkół z niskim wynikiem 15 – 40 % % szkół chełmski43,3 %8 z 2236 % hrubieszowski43,2 %12 z 1963 % janowski44,7 %5 z 1729 % łęczyński44,3 %2 z 1020 % opolski42,9 %2 z 1118 % tomaszowski44,5 %8 z 2236 % włodawski44.4 %1 z 911 % woj. lubelskie48,7 %

30

31

32 Zdający – tegoroczni absolwenci – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY Liczba zdających 12 297 Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym ze szkół na wsi5944,8 % ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 248320,2 % ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 603149,0 % ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 319125,9 % ze szkół publicznych1149293,5 % ze szkół niepublicznych8076,5 % kobiety777063,2 % mężczyźni452946,8 % bez dysfunkcji1145093,1 % z dysleksją rozwojową8496,9 %

33 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. Liczba zdających Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Modalna (%) Średnia (%) Odchylenie standardowe (%) Odsetek sukcesów 12 29701005234542681% Matematyka – POZIOM PODSTAWOWY

34 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r.

35 Obszary wymagań ogólnych

36 Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

37 Wyniki uczniów według zadań – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

38 Najczęściej wybierane obowiązkowo przedmioty dodatkowe przez tegorocznych maturzystów LO w woj. lubelskim

39 Zdający – tegoroczni absolwenci – MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY Liczba zdających 3 445 Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym ze szkół na wsi51 ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców722 ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców1 735 ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców937 ze szkół publicznych3 317 ze szkół niepublicznych128 kobiety1 588 mężczyźni1 857 bez dysfunkcji3 445 z dysleksją rozwojową51

40 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. Liczba zdających Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Modalna (%) Średnia (%) Odchylenie standardowe (%) 3 445010036184124 Matematyka – POZIOM ROZSZERZONY

41 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r.

42 Średnie wyniki uczniów w zakresie wymagań ogólnych – MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

43 Wyniki uczniów według zadań – MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

44

45 Zdający – tegoroczni absolwenci (SF) – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY Liczba zdających Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym ogółem5 478 z liceów ogólnokształcących358 z liceów profilowanych11 z techników5 012 z liceów uzupełniających2 z techników uzupełniających95 ze szkół na wsi402 ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców1 295 ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców2 720 ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców1 061 ze szkół publicznych5 161 ze szkół niepublicznych317 kobiety2 007 mężczyźni3 471 bez dysfunkcji5 075 z dysleksją rozwojową403

46 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. Liczba zdających Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Modalna (%) Średnia (%) Odchylenie standardowe (%) Odsetek sukcesów 5 47801003620402363% Matematyka – POZIOM PODSTAWOWY (SF)

47 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. (SF)

48 Wyniki uczniów według zadań – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY (SF)

49 Zdający – tegoroczni absolwenci (SF) – MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY Liczba zdających Zdający rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym ogółem374 z liceów ogólnokształcących9 z liceów profilowanych0 z techników363 z liceów uzupełniających0 z techników uzupełniających2 ze szkół na wsi6 ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców54 ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 155 ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców159 ze szkół publicznych372 ze szkół niepublicznych2 kobiety56 mężczyźni318

50 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. Liczba zdających Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Modalna (%) Średnia (%) Odchylenie standardowe (%) 3740981882219 Matematyka – POZIOM ROZSZERZONY

51 Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r.

52 Wyniki uczniów według zadań – MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

53


Pobierz ppt "Uczniowie Liczba uczniów w woj. lubelskim 19 106% Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym bez dysleksji rozwojowej16 57586,8% z dysleksją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google