Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kryteria przeliczania punktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kryteria przeliczania punktów."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kryteria przeliczania punktów.

2  Gimnazjalista, który przystąpił do egzaminu i ukończył gimnazjum może zdobyć maksymalnie 200 punktów.  Maksymalnie 100 punktów można uzyskać za wyniki egzaminu gimnazjalnego. REKRUTACJA naliczanie punktów

3  Kolejne 100 punktów uczeń otrzymuje: max. 80 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz max. 20 punktów za dodatkowe osiągnięcia, m.in. świadectwo z wyróżnieniem, sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych, pracę na rzecz wolontariatu. REKRUTACJA naliczanie punktów

4  Wyniki z 5 egzaminów przedmiotowych na poziomie podstawowym w ramach Egzaminu Gimnazjalnego przeliczane są w procentach: 0,2 punktu rekrutacyjnego za każdy 1 procent wyniku egzaminacyjnego. za 70 % z języka polskiego uczeń otrzyma 14 punktów, za 100% z matematyki otrzyma 20 punktów. REKRUTACJA naliczanie punktów

5 REKRUTACJA naliczanie punktów Przelicznik ocen na świadectwie jest następujący: ocena celująca - 20 punktów, bardzo dobra - 16 punktów, dobra - 12 punktów, dostateczna - 8 punktów, dopuszczająca - 2 punkty.

6 INNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

7 INNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE: Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów, c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

8 Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

9 Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

10 HARMONOGRAM REKRUTACJI 21 kwietnia- publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem od godz do godz lub od 9.05 od godz.9.00 do do godz uczniowie samodzielnie zakładają swoje konta w systemie, wszyscy wybierają max. 3 szkoły, a w nich dowolną liczbę klas, listę wybranych klas układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych Wydrukowany wniosek podpisany przez ucznia i jego rodziców oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków i kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru

11 HARMONOGRAM REKRUTACJI kandydaci do oddziałów sportowych przystępują do prób sprawności fizycznej w terminie wyznaczonym przez szkołę- wyniki tych sprawdzianów opublikowane będą do do godz kandydaci do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji. Wyniki zostaną opublikowane do do god.15.00

12 HARMONOGRAM REKRUTACJI gdz – godz Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/klas. W tym celu kandydat powinien wybrać się z rodzicem do szkoły pierwszego wyboru, by anulować wniosek, następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wniosek przez kandydata i rodziców i złożyć w nowej szkole pierwszego wyboru.

13 24.06 od godz do godz kandydaci wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach umieszczonych na świadectwie od godz do godz kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne potrzebne dokumenty do godz komisje rekrutacje ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

14 Harmonogram rekrutacji od godz.9.00 do do godz kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od godz.9.00 do do godz kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego(dla techników i zasadniczych szkół zawodowych). W przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły do godz szkoły ogłaszają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od godz.9.00 do 2.08 do godz Kandydaci składają wniosek bezpośrednio do wybranej szkoły dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami rekrutacyjnymi godz kandydaci do oddziałów sportowych przystępują do prób sprawności fizycznej- dotyczy tych, którzy nie przystąpili do nich w maju godz kandydaci do oddziałów dwujęzycznych przystępują do sprawdzianów kompetencji językowych-dotyczy tych, którzy nie przystąpili do nich w maju.

16 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do godz szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy celem wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od godz.8.00 do25.08.do godz kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego(dla techników i zasadniczych szkół zawodowych). W przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły do godz szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17  Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP –  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  informacje o zawodach, rankingi szkół  przewodnik po zawodach  informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google  informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym  informacje o rynku pracy  Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES  Informacje o szkołach  Informacje o uczelniach, kierunkach studiów  Informacje o zawodach Pomocne adresy

18 Drodzy Rodzice, wspierajmy dzieci w podjęciu właściwej decyzji – trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kryteria przeliczania punktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google