Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją do odczytu przez pokaz 1

2 Szczególne informacje Zespół nadzorujący ma obowiązek przenieść adnotację o danym uprawnieniu z Wykazu uczniów na arkusz. Jest to jedyny sposób przekazania egzaminatorowi informacji, że musi on przenieść odpowiedzi ucznia z arkusza na kartę i/lub zastosować odrębne kryteria oceniania Po zakończeniu danej części sprawdzianu materiały egzaminacyjne (S-1) wszystkich uczniów w danej sali należy zapakować do jednej zwrotnej koperty Do kopert zwrotnych należy spakować tylko same prace i/lub karty Prace z różnymi symbolami należy pakować do oddzielnych zwrotnych kopert 2

3 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu pierwszej części sprawdzianu w sali Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. Posegregować prace egzaminacyjne w przypadku, gdy na sali pisali wspólnie uczniowie z arkuszami standardowymi (S-1) i uczniowie z arkuszami dostosowanymi (S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8). 2. Odnotować na Wykazie uczniów w sali oddanie prac egzaminacyjnych przez zdających: 3 L √ √ √

4 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu pierwszej części sprawdzianu w sali Postępowanie w przypadku arkuszy standardowych (S-1) Krok 1. Ułożyć prace według Wykazu uczniów w sali. Krok 2. Wypełnić Wykaz uczniów w sali: 4 O O O O N O O O O Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Kruk Kruk Kruk Kruk Julia Mazur J Mazur Alicja Kruk AliKruk L Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej nr 1 Sprawdzian Część pierwsza

5 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu pierwszej części sprawdzianu w sali Krok 3. Zamalować odpowiednie pole z uprawnieniem na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W przypadku uczniów mających opinie o dysgrafii i/lub dyskalkulii zapisać słownie dysgrafia i/lub dyskalkulia na pierwszej stronie zeszytu zadań. 5 X X dysgrafia

6 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu pierwszej części sprawdzianu w sali Krok 4. Przeliczyć prace. Krok 5. Opisać zwrotną kopertę dla prac standardowych według wzoru: UWAGA: Należy dokładnie opisać zwrotną kopertę, obowiązkowo wpisując liczbę prac i kody uczniów. Krok 6. Włożyć prace do tak opisanej koperty i zakleić ją. 6 Prace język polski i matematyka Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza SP-1-162 Liczba prac - 8 Kody uczniów A02-A05, A07, B08, B09, B12 Nr sali 1

7 1. Ułożyć prace według Wykazu uczniów w sali. 2. Wypełnić Wykaz uczniów w sali. 3. Podzielić prace egzaminacyjne na: prace uczniów, którzy mieli obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie, prace uczniów, którzy mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę i/lub którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi. 7 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali

8 8 B12 B08 A07 A05 B09 A04 A02 A03

9 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali 4. Postępowanie w przypadku Krok 1. Oderwać karty odpowiedzi od zeszytów zadań. 9 A03

10 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali Krok 2. Ułożyć karty rosnąco kodami uczniów. Krok 3. Przeliczyć karty odpowiedzi i zeszyty zadań, aby upewnić się, że liczba kart jest taka sama jak liczba zeszytów zadań. Krok 4. Karty odpowiedzi przygotować do włożenia do zwrotnej koperty. Zeszyty zadań przygotować do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 10 = B12 B08 A07 A05 A03 B12 B08 A07 A05 A03

11 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali 5. Postępowanie w przypadku Krok 1. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów. Krok 2. Zamalować odpowiednie pole z uprawnieniem do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. Krok 4. Przygotować prace do włożenia do zwrotnej koperty. 11 A02 A04 B09 X X X X X X Krok 3. Przeliczyć prace.

12 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali 6. Opisać zwrotną kopertę dla materiałów egzaminacyjnych standardowych według wzoru: UWAGA: Należy dokładnie opisać zwrotną kopertę, obowiązkowo wpisując liczbę prac i kart oraz kody uczniów. 12 Materiały egzaminacyjne język angielski Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza SA-1-162 Liczba prac – 3 Liczba kart odpowiedzi – 5 Kody uczniów A02-A05, A07, B08, B09, B12 Nr sali 1

13 A02 X Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu w sali 8. Zakleić zwrotną kopertę z materiałami egzaminacyjnymi. 13 A03 Materiały egzaminacyjne język angielski Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza SA-1-162 Liczba prac -3 Liczba kart odpowiedzi - 5 Kody uczniów A02-A05, A07, B08, B09, B12 Nr sali 1 7. Włożyć do tak opisanej koperty prace uczniów i karty uczniów

14 Pakowanie dostosowanych prac (S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8) po zakończeniu każdej części sprawdzianu w danej sali Krok 1. Podzielić prace ze względu na typ (symbol) arkusza, oddzielnie S-4, oddzielnie S-8 itd. Krok 2. Ułożyć prace według Wykazów uczniów w sali. Krok 3. Wypełnić Wykazy uczniów. Krok 4. Przeliczyć prace. Krok 5. Opisać zwrotne koperty według wzoru: 14 Prace język polski i matematyka Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza Liczba prac - 2 Kody uczniów A30, C08 Nr sali 3 Praca język polski i matematyka Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza Liczba prac - 1 Kod ucznia C12 Nr sali 3 SP-4-162 SP-8-162 Krok 6. Włożyć do tak opisanych kopert prace i zakleić koperty.

15 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (PZE) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego po każdej części sprawdzianu, w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego: 1. Sprawdza kompletność materiałów z danej sali: liczbę prac/kart wg Wykazu uczniów w danej sali. Po zakończeniu części drugiej weryfikuje zgodność opisu na kopercie z jej zawartością poprzez sprawdzenie zeszytów zadań – upewnia się czy wszystkie karty odpowiedzi zostały oderwane i spakowane do koperty. Zabezpiecza zeszyty zadań przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów. 2. Porządkuje zwrotne koperty z materiałami egzaminacyjnymi. Następnie numeruje wszystkie koperty, stosując oddzielną numerację dla każdego symbolu arkusza. 3. Po zakończeniu drugiej części wypełnia w systemie OBIEG i drukuje w dwóch egzemplarzach Protokół zbiorczy. W protokole obowiązkowo wpisuje wszystkich uczniów nieobecnych na każdej części sprawdzianu oraz uczniów, którym przerwano i/lub unieważniono daną część sprawdzianu. Wpisuje w uwagach wszelkie zdarzenia losowe lub niezgodności z procedurami. 15

16 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (PZE) 4. Przekazuje do Punktu Odbioru Prac: a) koperty z pracami z pierwszej części, koperty z materiałami egzaminacyjnymi z drugiej części sprawdzianu 16 Materiały egzaminacyjne język angielski Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza SA-1-162 Liczba prac - 3 Liczba kart odpowiedzi - 5 Kody uczniów A02-A05, A07, B08, B09, B12 Nr sali 1 1 z 5 Prace język polski i matematyka Kod szkoły 126102-00S01 Symbol arkusza SP-1-162 Liczba prac- 8 Kody uczniów A02-A05, A07, B08, B09, B12 Nr sali 1 1 z 3

17 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (PZE) b) papierową, niezaklejoną kopertę z napisem „Dokumentacja” i opisaną kodem szkoły, w której są: protokół zbiorczy przebiegu sprawdzianu, wydrukowany z systemu OBIEG wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej kopie zaświadczeń o tytule laureata decyzje o przerwaniu i unieważnieniu danej części sprawdzianu jeśli taka sytuacja zaistnieje (załącznik 11.), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów arkusze egzaminacyjne uczniów, którzy przerwali daną część sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych oryginał arkusza obserwacji kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora 17

18 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (PZE) c) papierową niezaklejoną kopertę z opisem „Niewykorzystane materiały egzaminacyjne”, i kodem szkoły, w której są: niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, w tym arkusze, które były wykorzystane do odczytania tekstu liczącego po 250 słów lub więcej wadliwe arkusze egzaminacyjne wadliwe płyty CD niewykorzystane zwrotne koperty UWAGA: Wadliwe materiały egzaminacyjne należy opisać kodem szkoły. Materiały egzaminacyjne będą przyjmowane w Punktach Odbioru Prac w godzinach: (lista POP na stronie www.oke.krakow.pl). od 13.30 do 16.30

19 Najczęściej zadawane pytania 1.Co zrobić w przypadku gdy zabraknie foliowej koperty zwrotnej lub gdy zostanie ona uszkodzona w danej sali? W razie braku koperty lub jej uszkodzeniu należy wykorzystać kopertę papierową. Zaleca się przekazać każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego koperty papierowe. 2. Czy nie ma Protokołów sprawdzania? Nie ma Protokołów sprawdzania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na: - zaznaczenie uprawnień na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, - właściwe opisanie zwrotnych kopert z materiałami egzaminacyjnymi. 3.Czy należy odcinać róg koperty? Nie odcina się rogu koperty. 4. Czy jeżeli w dwóch salach obok siebie pisze kilku uczniów z tym samym symbolem arkusza, to czy można po zakończeniu sprawdzianu połączyć prace tych uczniów do jednej koperty? Nie można. Materiały egzaminacyjne zdających muszą być zapakowane do koperty w tej sali, w której odbywał się sprawdzian. Koperty z materiałami egzaminacyjnymi muszą być bezwarunkowo zaklejone w sali, w której pisali zdający. 19

20 Najczęściej zadawane pytania 5. Jak PZE po zakończeniu drugiej części sprawdzianu może sprawdzić, czy w kopercie są karty odpowiedzi wszystkich uczniów, jeżeli koperta jest zaklejona? Należy sprawdzić każdy zeszyt zadań i upewnić się czy nie została w nim karta odpowiedzi ucznia. 6. Co zrobić w przypadku, gdy karta odpowiedzi pozostała nieoderwana od zeszytu zadań, a koperta jest zaklejona? Jeżeli powyższa sytuacja miała miejsce w sali, w której odbywała się druga część sprawdzianu, członkowie ZN w obecności ucznia otwierają kopertę i przepakowują materiały egzaminacyjne do nowej koperty. Koniecznie należy opisać sytuację w Protokole przebiegu sprawdzianu w sali oraz w Protokole zbiorczym w uwagach. Jeżeli karta odpowiedzi została znaleziona podczas sprawdzania przez PZE kompletności materiałów z danej sali należy opisać nową kopertę (foliową lub papierową) i włożyć do niej zaklejoną kopertę z materiałami egzaminacyjnymi oraz znalezioną kartę odpowiedzi. Koniecznie należy opisać sytuację w Protokole przebiegu sprawdzianu w sali oraz w Protokole zbiorczym. 7. Co zrobić z pracą ucznia, który nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę, pomimo tego, że nie ma uprawnienia do nieprzenoszenia odpowiedzi? Zamalować na zeszycie zadań i karcie ucznia pole z uprawnieniem do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę i odnotować w Protokole przebiegu sprawdzianu w sali oraz w Protokole zbiorczym w uwagach, że dany uczeń nie zdążył przenieść odpowiedzi. 20

21 Najczęściej zadawane pytania 8. Jeżeli uczeń nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, czy członek ZN musi zrobić to za niego? W żadnym wypadku nie wolno robić tego członkom ZN. Należy zamalować pole z uprawnieniem do nieprzenoszenia odpowiedzi na zeszycie zadań i karcie. Odpowiedzi ucznia na kartę przeniesie egzaminator. 9. Gdzie zapakować arkusz nauczyciela wspomagającego ucznia w pisaniu i/lub czytaniu? Arkusz nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu należy zapakować do koperty razem z pracą ucznia. Opisać kopertę: liczba prac - 1 oraz Arkusz nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. 10. Gdzie zapakować rezerwowy arkusz, który był wykorzystany przez członka zespołu nadzorującego do odczytania tekstu liczącego po 250 słów lub więcej na pierwszej części sprawdzianu? Ten arkusz należy zapakować do koperty „Niewykorzystane materiały egzaminacyjne”. 21

22 Najczęściej zadawane pytania 11. Jak w Protokole zbiorczym rozliczyć arkusz nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu? Arkusz nauczyciela wspomagającego należy rozliczyć w kolumnie Łączna liczba arkuszy nie do oceny. 12. Czy pisać na kopercie literę D, jeżeli są w niej prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się? Nie należy opisywać koperty literą D. 13. Czy numeracja zwrotnych kopert z kartami (S-1) i kopert z pracami (S-1) z drugiej części sprawdzianu jest osobna czy łączna? Numeracja kopert z symbolem arkusza S-1 jest łączna, niezależenie od tego, jakie materiały egzaminacyjne są w nich spakowane. 22

23 Najczęściej zadawane pytania 14. Jak wypełnić tabelę Rozliczenie kopert w Protokole zbiorczym? W tabeli należy rozliczyć tylko zwrotne koperty foliowe, dostarczone w przesyłce z materiałami egzaminacyjnymi (przykład dla 10 kopert) 23 Obowiązkowe rozliczenie z bezpiecznych kopert Liczba otrzymanych kopert zwrotnych Liczba niewykorzystanych kopert zwrotnych Liczba uszkodzonych kopert zwrotnych Liczba kopert zwrotnych przekazanych do OKE TAK Wpisać ogólną liczbę kopert, które zostały dostarczone w przesyłce z materiałami egzaminacyjnymi – 10 Wpisać liczbę kopert, które zostały niewykorzystane – 2 Wpisać liczbę kopert, które zostały uszkodzone – 0 Wpisać ogólną liczbę kopert, które zostały dostarczone w przesyłce z materiałami egzaminacyjnymi – 10

24 Opracowanie: Julia Mazur Pracownia Organizacji Egzaminów OKE w Krakowie 12 68-32-156 24


Pobierz ppt "Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym w roku szkolnym 2015/2016 Prezentacja z animacją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google