Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część IV.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część IV."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część IV

2 2 Program konferencji Część I Przygotowanie sesji egzaminacyjnej 2008/2009 Egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych E-learning na platformie edukacyjnej OKE Część II i III Wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia jakości kształcenia Część IV Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie do kierowania rozwojem szkoły

3 Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie do kierowania rozwojem szkoły

4 EWD, czyli odrobina historii Od 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach uczniów Rok 2005 umożliwił „scalenie” dwóch wyników dla ucznia kończącego gimnazjum –Wyniku sprawdzianu w 2002 r. oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego w 2005 r. –Pierwsze próby liczenia EWD na przykładzie powiatu oświęcimskiego (prace dr M.K. Szmigel i A. Rappe)

5 Prace nad EWD obecnie W ramach PO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych trwają Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Projekt obejmuje lata 2007-2013 Kierownikiem projektu jest dr Roman Dolata Pośród członków zespołu jest trzech pracowników OKE w Krakowie

6 6 Informacje o EWD Kalkulator EWD (2005, 2006, 2007) www.ewd.edu.pl Warsztaty EWD dla konsultantów, metodyków, dyrektorów (2007 i 2008) Tematyka EWD na konferencjach PTDE od 2005 r. Szereg publikacji w biuletynach i wydaniach książkowych CKE Tematyka obecna na spotkaniach z dyrektorami Dostępne informacje na stronie www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl Wyniki EWD szkół (OKE w Krakowie) w październiku (system OBIEG)

7 7 Edukacyjna wartość dodana jako jedna z miar jakości nauczania Poziom końcowy osiągnięć szkolnych Zasoby na wejściu Jakość nauczania Dydaktyczno- wychowawcza praca szkoły Edukacyjna wartość dodana jest przyrostem wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego Przykładowa lista zasobów danych: indywidualne – osiągnięcia szkolne, kapitał kulturowy, ekonomiczny i społeczny grupowe – osiągnięcia szkolne rówieśników, ich kapitał kulturowy, ekonomiczny, społeczny instytucjonalne – nakłady finansowe, infrastruktura

8 8 Dwa typy wskaźników edukacyjnej wartości dodanej Wskaźniki bezwzględne, wymagają pomiaru osiągnięć szkolnych na różnych etapach kształcenia za pomocą tych samych skal pomiarowych, nie jest to możliwe w Polsce Wskaźniki względne – przyjmujemy, że wynik na egzaminie „niższym” jest miarą potencjału i na jego podstawie prognozujemy wynik na etapie „wyższym”

9 9 Obecnie stosowana w Polsce metoda liczenia EWD dla gimnazjów Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym Obliczamy resztę, czyli różnicę między wynikiem faktycznym a przewidywanym i wartości zmiennych kontrolnych Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły Szacujemy przedział ufności dla EWD

10 10 Jak interpretować wartość reszty? Na wartość reszty wpływają różne czynniki, np..: –motywacyjne – wzrost motywacji w trakcie egzaminu gimnazjalnego w porównaniu ze sprawdzianem –środowiskowe – poprawa sytuacji materialnej rodziny, pozwala na większe inwestycje w edukację dziecka –biologiczne – zmienne tempo dojrzewania i rozwoju umysłowego, –sytuacyjne czy losowe – np. samopoczucie w trakcie egzaminu.

11 11 W polskiej metodzie szacowania EWD zastosowano Dodatkową informację o uczniu (zmienne kontrolne) –płeć –dysleksja Uśrednienie reszt –do średniej Określenie wiarygodności statystycznej –przedział ufności dla średniej (przedział, w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się EWD) Prezentację wyników EWD w skalach: –staninowa –centylowa

12 12 Część humanistyczna Zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i surowego wyniku egzaminu części humanistycznej (2007 r.) Zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i EWD części humanistycznej (2007 r.) Część matematyczno- przyrodnicza Wynik egzaminu Wartość EWD Dwie miary jakości kształcenia Linia wyniku przewidywanego

13 13 Dwie miary jakości kształcenia dla województw, powiatów, gmin, szkół Surowe wyniki egzaminacyjne Wyniki EWD Z własności EWD wynika, że średnia dla wszystkich uczniów w kraju wynosi „zero” EWD jest miarą względną Grupując wyniki EWD dla uczniów musimy pamiętać, że część z nich będzie miała reszty dodatnie oraz część będzie miała reszty ujemne EWD dla szkoły jest wyrażona w jednostkach egzaminacyjnych (punktach)

14 14 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część humanistyczna

15 15 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część matematyczno-przyrodnicza

16 16 Próba monitorowania pracy szkół ID EWD 2005EWD 2006EWD 2007 Trzy letnie EWD 2005-2007 Liczba uczniów* HUMMATHUMMATHUMMATHUMMAT 11,93-1,83,72-0,143,991,433,55-0,09334 20,36-1,7-0,01-1,82,370,040,94-1,09185 3-1,88-4,18-1,92-1,151,09-1,59-1,24-2,4954 40,366,10,282,273,522,821,503,8138 53,124,150,871,272,45-1,972,310,9739 62,525,192,990,640,77-0,892,301,1973 72,96-1,89-1,8-1,170,29-0,230,16-0,9949 8-0,35-0,12-0,8-1,433,70,680,650,0086 Co oznaczają te wartości? Jak je interpretować?

17 17 Przedział ufności EWD dla szkół o numerze: 2, 3, 7, 9 różni się istotnie od 0 EWD dla szkół: 1, 4, 5, 6, 8 i 10 są statystycznie różne od 0

18 18 Duże zróżnicowanie wyników na wejściu w szkole Problem: różna efektywność pracy z uczniami o różnym potencjale Linia regresji – dzieli wyniki na dodatnie i ujemne Granice przedziałów punktowych dla wyników niskich i uczniów o średnim potencjale

19 19 Wykorzystanie danych na temat wyników egzaminów: nauka w służbie sztuki? Zestawienie wyników zostanie zamieszczone w serwisie OBIEG w zakładce Materiały

20 20 Pojęcia, które należy znać, aby odczytać komunikat o EWD Edukacyjna wartość dodana „Wyniki surowe” (w punktach, procentach) Skala standardowej dziewiątki i jej stopnie – staniny Skala centylowa i jej stopnie – centyle Wynik „na wejściu” i „wyjściu” Wynik szkoły na wejściu odpowiada 5 staninowi, czyli wynosi …. Wynik szkoły po egzaminie gimnazjalnym to 7 i 8 stanin, czyli …. Centyl 56 oznacza, że …… Procent połączonych (scalonych) wyników to (jakich?) Przedział ufności (dlaczego wyniki podawane są wraz z tą informacją?) Wynik 3 letniego EWD w części humanistycznej równe 1,37 oznacza... Wynik 3 letniego EWD dla części matematyczno-przyrodniczej 2,56 oznacza, że …

21 21 Komunikowanie EWD Skala standardowej dziewiątki Skala centylowa 14%najniższy 1 do 4 27%bardzo niski 5 do 12 312%niski 13 do 23 417%niżej średni 24 do 39 520%średni 40 do 60 617%wyżej średni 61 do 78 712%wysoki 79 do 89 87% bardzo wysoki 90 do 96 94%najwyższy 97 i >

22 22 Tabela zależności dla szkół wyników średnich egzaminu i wskaźników EWD EWD Wyniki surowe w skali standardowej dziewiątki 123456789 9 8CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 Gimnazja A, B, C, D, E, F, G, H, I

23 23 Jakie bodźce mogą skłonić szkoły do wykorzystania wskaźników EWD? EWD Wyniki „surowe” w skali standardowej dziewiątki 123456789 9 8CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły „nieefektywne” „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami Szkoły, które „spoczęły na laurach”

24 24 123456789 9 00015311 4 8 0013518 110 7 0225152223123 6 127133830940 5 037202631930 4 0412162614100 3 159562000 2 047600000 1 443000000 Wynik części humanistycznej EWD części humanistycznej Województwo podkarpackie „ Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły, które „spoczęły na laurach” Szkoły „nieefektywne”

25 25 123456789 9 024485822 8 03471791141 7 066 2513102 6 06 2033201230 5 05131526 1040 4 156172214800 3 236722510 2 016270100 1 511300100 Wynik części matematyczno- przyrodniczej EWD części matematyczno- przyrodniczej Województwo podkarpackie „ Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły, które „spoczęły na laurach” Szkoły „nieefektywne”

26 26 Przed zespołem pracującym w ramach projektu: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) stoi ważne zadanie związane z monitorowaniem wprowadzania EWD w Polsce. Podczas badań pilotażowych (OKE w Krakowie) zasięgaliśmy opinii na temat: jasności informacji, użyteczności i czytelności informacji, potrzeby wsparcia w zakresie interpretacji w tym ustalania przyczyn uzyskanych rezultatów.

27 27 Podsumowanie EWD dla organu prowadzącego EWD dla wizytatora EWD dla dyrektora szkoły  porównywalność szkół  ocena efektywności  identyfikacja szkół do wsparcia  porównywalność klas  ocena efektywności  ocena pracy nauczyciela EWD a dydaktyka? EWD dla nauczyciela? porównywalność, rozliczalność

28 28 www.ewd.edu.pl

29 29 Pytania, wątpliwości prosimy kierować do WBiA tel. 12 6181204 e-mail rappe@oke.krakow.pl


Pobierz ppt "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część IV."

Podobne prezentacje


Reklamy Google