Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda wodzie nierówna ‹#›.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda wodzie nierówna ‹#›."— Zapis prezentacji:

1 Woda wodzie nierówna ‹#›

2 Woda- tlenek wodoru

3 Wzór strukturalny Wzór sumaryczny H H2O O H Jest produktem spalania wodoru w tlenie 2 H2 + O H2O

4 Właściwości fizyczne wody
Ciecz; Bezbarwna; Temperatura wrzenia 100 0C (pod normalnym ciśnieniem); Temperatura krzepnięcia 0 0C; Zamarzając zwiększa o 9,3% swoją objętość; Gęstość lodu jest mniejsza o gęstości wody o ok. 0,09 g/cm3 ; Ma bardzo niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne. Właściwości fizyczne wody Bez smaku i zapachu; Gęstość 1 gm/cm3; (t= 4 *C)

5 Woda w przyrodzie

6 Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją w przyrodzie
Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją w przyrodzie. Występuje nieomal wszędzie pod różnymi postaciami jako woda naturalna. Woda naturalna nie jest substancją chemicznie czystą, lecz mieszaną, ponieważ zawiera substancje pochodzące z: Powietrza, Gleb, Podłoża skalnego, Muł, Szczątki obumarłych roślin, zwierząt, I inne.

7 Postacie występowania wody.

8 PARA skraplanie desublimacja parowanie sublimacja Krzepnięcie (zamrażanie) topnienie LÓD CIECZ

9 Woda w przyrodzie Woda w stałym stanie skupienia
Woda atmosferyc zna jako składnik powietrza Woda pochłonięta przez substancje Woda krystalizac- yjna w minerałach Woda jako składnik organiz- mów Woda morska Woda z rzek i jezior Wody mineralne Wody gruntowe i podziene

10 Woda wodzie nierówna

11 WODA MORSKA WODA MINERALNA WODA WODOCIĄGOWA WODA CIĘŻKA WODA TWARDA WODA DESTYLOWANA

12 Główne zanieczyszczenia wód.

13

14 Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń wód

15

16 Skutki zanieczyszczenia wód dla środowiska

17

18 Woda w procesach fizycznych i chemicznych

19 Kwaśne opady Te reakcje stanowią ogólny schemat powstawania kwaśnych zanieczyszczeń powietrza gaz + woda kwas (tlenki: siarki, azotu, węgla) SO2 + H2O H2SO3 Kwas siarkowy (IV) SO3 + H2O H2SO4 Kwas siarkowy (VI) NOx + H2O HNO3 Kwas azotowy (V) CO2 + H2O H2CO3 Kwas węglowy

20 Wapnowanie jezior

21 CaO + H2O Ca2+ + 2OH- H+ + OH- H2O

22 Procesy uzdatniania wody.

23

24 Klasy czystości wód

25 Klasa I Klasa II Klasa III

26

27 We sztstkich mądrze zorganizowanych państwach, przy braku czystej wody
Słowa Arystotelesa: We sztstkich mądrze zorganizowanych państwach, przy braku czystej wody i trudnościach w jej dostarczeniu, nieodzowne jest, by oddzzielić wodę pitną od tej, której używa się do innych celów.


Pobierz ppt "Woda wodzie nierówna ‹#›."

Podobne prezentacje


Reklamy Google