Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zs nr 1 w Katowicach- projekt edukacyjny- ''Woda wodzie nierówna''- opracował: Filip Pozor (Do prezentacji jeszcze kilka dokumentów- kontakt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zs nr 1 w Katowicach- projekt edukacyjny- ''Woda wodzie nierówna''- opracował: Filip Pozor (Do prezentacji jeszcze kilka dokumentów- kontakt"— Zapis prezentacji:

1 Woda wodzie nierównaWoda wodzie nierówna

2 Woda- tlenek wodoru

3 Wzór sumaryczny Wzór strukturalny H2OH2OO H H Jest produktem spalania wodoru w tlenie 2 H 2 + O 2 2 H 2 O

4 Bez smaku i zapachu; Gęstość 1 gm/cm 3 ; (t= 4 *C) Ciecz; Bezbarwna; Temperatura wrzenia 100 0 C (pod normalnym ciśnieniem); Temperatura krzepnięcia 0 0 C; Zamarzając zwiększa o 9,3% swoją objętość; Gęstość lodu jest mniejsza o gęstości wody o ok. 0,09 g/cm 3 ; Ma bardzo niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne. Właściwości fizyczne wody

5 Woda w przyrodzie

6 Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją w przyrodzie. Występuje nieomal wszędzie pod różnymi postaciami jako woda naturalna. Woda naturalna nie jest substancją chemicznie czystą, lecz mieszaną, ponieważ zawiera substancje pochodzące z: Powietrza, Gleb, Podłoża skalnego, Muł, Szczątki obumarłych roślin, zwierząt, I inne.

7 Postacie występowania wody.

8 CIECZ sublimacja skraplanie parowanie topnienie Krzepnięcie (zamrażanie) LÓD PARA desublimacja

9 Woda w przyrodzie Woda w stałym stanie skupienia Woda atmosfery czna jako składnik powietrza Woda pochłonięta przez substancje Woda krystalizac -yjna w minerałach Woda jako składnik organiz- mów Woda morska Woda z rzek i jezior Wody mineralne Wody gruntowe i podziene

10 Woda wodzie nierówna

11 WODA WODOCIĄGOWA WODA DESTYLOWANA WODA MINERALNA WODA MORSKA WODA TWARDA WODA CIĘŻKA

12 Główne zanieczyszczenia wód.

13

14 Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń wód

15

16 Skutki zanieczyszczenia wód dla środowiska

17

18 Woda w procesach fizycznych i chemicznych

19 SO 2 + H 2 OH 2 SO 3 SO 3 + H 2 OH 2 SO 4 NO x + H 2 OHNO 3 CO 2 + H 2 OH 2 CO 3 Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas węglowy gaz + woda kwas (tlenki: siarki, azotu, w ę gla) Kwaśne opady Te reakcje stanowią ogólny schemat powstawania kwaśnych zanieczyszczeń powietrza

20 Wapnowanie jezior

21 CaO + H 2 OCa 2+ + 2OH - H + + OH - H2OH2O

22 Procesy uzdatniania wody.

23

24 Klasy czystości wód

25 Klasa I Klasa II Klasa III

26

27 Słowa Arystotelesa: We sztstkich mądrze zorganizowanych państwach, przy braku czystej wody i trudnościach w jej dostarczeniu, nieodzowne jest, by oddzzielić wodę pitną od tej, której używa się do innych celów.


Pobierz ppt "Zs nr 1 w Katowicach- projekt edukacyjny- ''Woda wodzie nierówna''- opracował: Filip Pozor (Do prezentacji jeszcze kilka dokumentów- kontakt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google