Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeróbka paliw kopalnych -Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, -Piroliza węgla kamiennego, -Piroliza metanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeróbka paliw kopalnych -Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, -Piroliza węgla kamiennego, -Piroliza metanu."— Zapis prezentacji:

1 Przeróbka paliw kopalnych -Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, -Piroliza węgla kamiennego, -Piroliza metanu

2 Destylacja frakcjonowana ropy naftowej  Ropa naftowa jest mieszaniną jednorodną węglowodorów różniących się temp. wrzenia  Poszczególne frakcje ropy rozdziela się w kolumnach destylacyjnych  Surowa ropa naftowa przed destylacją poddawana jest:  wstępnemu oczyszczeniu w procesie sedymentacji i filtracji  odsiarczeniu – usunięcie związków siarki  destylacja - wstępnie oczyszczona i odsiarczona ropa naftowa poddawana jest destylacji przez podgrzanie do temp ok. 400 o C.  gazowe (pary) produkty destylacji ulegają skropleniu na tzw. półkach kolumny destylacyjnej, na których temp. są niższe od temp. wrzenia określonych węglowodorów: temp. wrzenia heksanu (C 6 H 14 ) wynosi 68,7 o C pary heksanu ulegną skropleniu na półce o temp. niższej od 68,7 o C

3 Schemat kolumny destylacyjnej

4 Produkty destylacji frakcjonowanej ProduktyLiczba at. węglaTemperatury skraplania Zastosowanie produktu Mazut> 17> 350 o COlej opałowy i dalsza przeróbka Oleje napędowe15 - 18280 – 350 o CPaliwo do silników wysokoprężnych Nafty9 – 16180 – 280 o CPaliwo do silników odrzutowych i rozpuszczalniki Benzyny5 – 1240 – 180 o CPaliwo do silników iskrowych i rozpuszczalniki Gaz rafineryjny1- 4< 40 o CPaliwo LPG, butle turystyczne i domowe

5 Mazut i produkty jego przerobu  Mazut – oleista ciecz barwy ciemnobrunatnej – czarnej, stosowana jako olej opałowy  Mazut poddaje dalszej destylacji w wyniku przerobu otrzymuje się następujące produkty:  Oleje silnikowe (smarowe),  Wazelina – środki kosmetyczne (natłuszczające) i smary,  Parafiny – medycyna (okłady rozgrzewające), produkcja świec i zniczy,  Smoły, lepki i asfalty – budownictwo (izolacje przeciwwodne, produkcja papy, nawierzchnie dróg).

6 Przeróbka węgla kamiennego – piroliza  Piroliza (sucha destylacja, pirogenizacja, koksowanie) węgla kamiennego – ogrzewanie bez dostępu powietrza do temp. ok 1000 o C  Produkty pirolizy:  Gaz koksowniczy – mieszanina H 2, CH 4, N 2, CO: stosowany jako gaz opałowym surowiec do syntez chemicznych  Koks – zawiera 96-97% węgla pierwiastkowego: stosowany w przemyśle hutniczym jako reduktor, stałe paliwo, produkcja karbidu (CaC 2 ), otrzymywanie gazu syntetyzowego (H 2 + CO), ten z kolei jest surowcem do otrzymywanie benzyn syntetycznych

7 Przeróbka węgla kamiennego – piroliza  Produkty pirolizy cd:  Smoła pogazowa: surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych, barwników, rozpuszczalników,  Woda pogazowa – mieszania NH 3, H 2 O oraz soli amonowych: surowiec do otrzymywania amoniaku i nawozów sztucznych - (siarczanu(VI) amonu: (NH 4 ) 2 SO 4

8 Zagazowanie węgla kamiennego i piroliza metanu  Zagazowanie węgla kamiennego – ogrzewanie węgla z tlenem i przegrzaną parą wodną, w trakcie procesu zachodzą poniższe procesy chemiczne: C + H 2 O  CO + H 2 C + 2 H 2  CH 4 C + CO 2  2 CO 2 C + O 2  2 CO  Piroliza metanu – rozkład metanu w temp. 1400 – 1600 o C bez dostępu tlenu, proces przebiega wg. równania: 2 CH 4  CH ≡ CH + 3H 2 ( acetylen – etyn i wodór) Acetylen stosowany jest jako gaz do spawania i cięcia metali, w tlenie spalając się daje temp. ok. 3000 o C. Produktem zagazowania jest gaz syntezowy, który jest surowcem do otrzymywania benzyn syntetycznych i metanolu


Pobierz ppt "Przeróbka paliw kopalnych -Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, -Piroliza węgla kamiennego, -Piroliza metanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google