Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeróbka paliw kopalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeróbka paliw kopalnych"— Zapis prezentacji:

1 Przeróbka paliw kopalnych
Destylacja frakcjonowana ropy naftowej, Piroliza węgla kamiennego, Piroliza metanu

2 Destylacja frakcjonowana ropy naftowej
Ropa naftowa jest mieszaniną jednorodną węglowodorów różniących się temp. wrzenia Poszczególne frakcje ropy rozdziela się w kolumnach destylacyjnych Surowa ropa naftowa przed destylacją poddawana jest: wstępnemu oczyszczeniu w procesie sedymentacji i filtracji odsiarczeniu – usunięcie związków siarki destylacja - wstępnie oczyszczona i odsiarczona ropa naftowa poddawana jest destylacji przez podgrzanie do temp ok. 400oC. gazowe (pary) produkty destylacji ulegają skropleniu na tzw. półkach kolumny destylacyjnej, na których temp. są niższe od temp. wrzenia określonych węglowodorów: temp. wrzenia heksanu (C6H14) wynosi 68,7oC pary heksanu ulegną skropleniu na półce o temp. niższej od 68,7oC

3 Schemat kolumny destylacyjnej

4 Produkty destylacji frakcjonowanej
Liczba at. węgla Temperatury skraplania Zastosowanie produktu Mazut > 17 > 350oC Olej opałowy i dalsza przeróbka Oleje napędowe 280 – 350oC Paliwo do silników wysokoprężnych Nafty 9 – 16 180 – 280oC Paliwo do silników odrzutowych i rozpuszczalniki Benzyny 5 – 12 40 – 180oC Paliwo do silników iskrowych i rozpuszczalniki Gaz rafineryjny 1- 4 < 40oC Paliwo LPG, butle turystyczne i domowe

5 Mazut i produkty jego przerobu
Mazut – oleista ciecz barwy ciemnobrunatnej – czarnej, stosowana jako olej opałowy Mazut poddaje dalszej destylacji w wyniku przerobu otrzymuje się następujące produkty: Oleje silnikowe (smarowe), Wazelina – środki kosmetyczne (natłuszczające) i smary, Parafiny – medycyna (okłady rozgrzewające), produkcja świec i zniczy, Smoły, lepki i asfalty – budownictwo (izolacje przeciwwodne, produkcja papy, nawierzchnie dróg).

6 Przeróbka węgla kamiennego – piroliza
Piroliza (sucha destylacja, pirogenizacja, koksowanie) węgla kamiennego – ogrzewanie bez dostępu powietrza do temp. ok 1000oC Produkty pirolizy: Gaz koksowniczy – mieszanina H2, CH4, N2, CO: stosowany jako gaz opałowym surowiec do syntez chemicznych Koks – zawiera 96-97% węgla pierwiastkowego: stosowany w przemyśle hutniczym jako reduktor, stałe paliwo, produkcja karbidu (CaC2), otrzymywanie gazu syntetyzowego (H2 + CO), ten z kolei jest surowcem do otrzymywanie benzyn syntetycznych

7 Przeróbka węgla kamiennego – piroliza
Produkty pirolizy cd: Smoła pogazowa: surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych, barwników, rozpuszczalników, Woda pogazowa – mieszania NH3, H2O oraz soli amonowych: surowiec do otrzymywania amoniaku i nawozów sztucznych - (siarczanu(VI) amonu: (NH4)2SO4

8 Zagazowanie węgla kamiennego i piroliza metanu
Zagazowanie węgla kamiennego – ogrzewanie węgla z tlenem i przegrzaną parą wodną, w trakcie procesu zachodzą poniższe procesy chemiczne: C + H2O  CO + H2 C + 2 H2  CH4 C + CO2  2 CO 2 C + O2  2 CO Piroliza metanu – rozkład metanu w temp – 1600oC bez dostępu tlenu, proces przebiega wg. równania: 2 CH4  CH ≡ CH + 3H2 ( acetylen – etyn i wodór) Acetylen stosowany jest jako gaz do spawania i cięcia metali , w tlenie spalając się daje temp. ok. 3000oC. Produktem zagazowania jest gaz syntezowy, który jest surowcem do otrzymywania benzyn syntetycznych i metanolu


Pobierz ppt "Przeróbka paliw kopalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google