Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia – co to takiego? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia – co to takiego? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia."— Zapis prezentacji:

1

2 Energia – co to takiego? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia jest wielkością addytywną. Energię we wzorach fizycznych zapisuje się najczęściej za pomocą symbolu E.

3 Źródła energii Woda Wiatr Słońce Źródła geotermalne Odpady Biomasa
Odnawialnej: Nieodnawialnej: Woda Wiatr Słońce Źródła geotermalne Odpady Biomasa Węgiel kamienny Węgiel brunatny Uran Torf Ropa naftowa Gaz ziemny

4 Energia wodna Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń.

5 Energia wiatrowa Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Jej historia zaczyna się ponad 2500 lat temu. Obecne turbiny wiatrowe przekształcają prędkość przepływu powietrza na energię elektryczną za pośrednictwem wiatraków z długimi najczęściej trzema łopatami.

6 Energia słoneczna Energia cieplna pochodząca z promieniowania słonecznego dociera do nas nie tylko wtedy gdy słońce świeci pełnym blaskiem, ale również przy ciemnym zachmurzonym niebie. Energia ta jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł uzyskiwania energii. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona. By wytworzyć z niej energię elektryczną buduje się elektrownie i ogniwa fotowoltaiczne.

7 Energia geotermalna Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna.

8 Energia z odpadów Energia uzyskiwana z odpadów jest nie tylko cennym źródłem energii odnawialnej, ale także niezwykle przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci. Metan, który się tam wytwarza może być paliwem dla generatorów do produkcji czystej energii.

9 Biomasa Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu.

10 Energia z węgla kamiennego
Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym, zalegającym na różnych głębokościach , ma zróżnicowaną strukturę i różną wartość kaloryczną, co rzutuje na koszty jego wydobycia i opłacalność eksploatacji. 60% światowego wydobycia węgla spalanych jest w elektrowniach, 25% przetwarzanych w koksowniach, a 15% zużywają pozostałe gałęzie przemysłu oraz ludność.

11 Energia z węgla brunatnego
Węgiel brunatny jest paliwem kopalnym. Jego wartość kaloryczna jest niższa od wartości węgla kamiennego, a eksploatacja odbywa się przeważnie metodą odkrywkową, która bardzo niszczy środowisko naturalne. Stosowany jest on głównie jako opał. Stanowi także surowiec do chemicznych procesów wytlewania, uwodorniania i zgazowania węgla, stosowany także w ogrodnictwie.

12 Energia jądrowa To energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.

13 Energia z torfu Torf to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Torf znajduje zastosowanie w medycynie, w rolnictwie i ogrodnictwie. Obecnie na niewielką skalę służy również jako opał w postaci torfu opałowego lub półkoksu torfowego.

14 Energia z ropy naftowej
Ropa naftowa jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego stosowanym do otrzymywania m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych. Surowiec ten jest wykorzystywany m.in.: w przemyśle, transporcie i innych gałęziach gospodarki. Dzięki ropie naftowej mógł nastąpić szybki rozwój cywilizacji.

15 Energia z gazu ziemnego
Gaz ziemny, jako jedyne źródło energii w sposób naturalny nadaje się do wszystkich zastosowań w Twoim domu. Jest on paliwem kopalnym, które powstało w wyniku powolnego, trwającego miliony lat rozkładu materii biologicznej. Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny i składa się w około 90% z metanu.

16 Produkcja energii na świecie

17 Zużycie energii w krajach UE

18 Dziękujemy za uwagę! Prezentacje wykonali: Marta Winkiel Damian Dziąg
Hubert Misio Wiktor Hejchman


Pobierz ppt "Energia – co to takiego? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google