Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje paliw kopalnianych. Przeróbka ropy naftowej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje paliw kopalnianych. Przeróbka ropy naftowej,"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje paliw kopalnianych. Przeróbka ropy naftowej,
i węgla kamiennego.

2 Paliwa Kopalniane ! W powszechnym użyciu, jeżeli chodzi o gospodarki światowe, są paliwa kopalne. Pod tym pojęciem kryją się powstałe ze związków organicznych (z reguły charakteryzujących się długim łańcuchem chemicznym) pochodne substancje na skutek działania różnego rodzaju procesów fizycznych i chemicznych pod powierzchnią ziemi. Na skutek działania takich czynników jak brak dostępu powietrza atmosferycznego i wysokie ciśnienie wywołane naciskiem warstw skalnych lub też działaniem gazów powstały pokłady takich złóż jak torf, gaz ziemny, węgiel kamienny oraz brunatny, ropa naftowa, torf i klatraty metanu.

3 Rodzaje Paliw Kopalnianych.
* Gaz ziemny * Węgiel Kamienny * Węgiel brunatny * Ropa Naftowa * Torf * Klatrat metanu

4 Gaz Ziemny ! Gaz ziemny(błękitne paliwo) – jeden z rodzajów paliwa kopalnego, który zawiera w swoim składzie chemicznym ponad 90 procent metanu. Pozostałe składniki to butan, etan, propan, inne związki organiczne oraz mineralne. Złoża gazu ziemnego występują samodzielnie lub w towarzystwie ropy naftowej. Wydobywany gaz ziemny nie posiada zapachu (jest bezwonny, dla celów wykorzystywania go w sieci nadawany jest mu zapach). Paliwo to cechuje się mniejszą o 30% emisją CO2 podczas spalania w stosunku do ropy naftowej.

5 Węgiel Kamienny ! Węgiel kamienny – nieodnawialne paliwo kopalne pochodzenia roślinnego występujące w postaci stałej, które w swoim składzie chemicznym zawiera ponad 70% węgla (maksymalnie do 95% pierwiastkowego węgla). Jego wartość opałowa waha się w przedziale 16,7-29,3 MJ/kg (czysty pierwiastek węgla posiada wartość opałową na poziomie nieco przekraczającym 33 MJ/kg). Ostateczna jest wartość zależy od składu chemicznego (wilgotność, ilość siarki i popiołu).

6 Węgiel Brunatny Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

7 Ropa Naftowa Ropa Naftowa – nieodnawialne paliwo kopalne, będące mieszaniną różnych węglowodorów (98% ropy stanowią związki węglowodorowe). Skład chemiczny ropy to przede wszystkim niemetale (azot, siarka, tlen), niewielkie ilości związków chemicznych oraz metali. Ropa naftowa wykorzystywana jest na masową skalę na potrzeby przemysłu chemicznego, obecnie jest również jednym z najważniejszych surowców energetycznych.

8 Torf Torf – jeden z rodzajów paliwa kopalnego, występujący jako skała osadowa pochodzenia roślinnego. Zawiera w sowim składzie chemicznym mniej niż 60% pierwiastkowego węgla. Torf to efekt niepełnego rozkładu szczątków roślinnych i jest nasycony w różnym stopniu (w zależności od miejsca jego występowania) związkami mineralnymi. W jego skład wchodzi również warstwa próchnicza o nazwie humus

9 Klatrat Metanu Klatrat metanu – substancja występująca w postaci białej bezwonnej masy krystalicznej, która składa się z wody i metanu. Gęstość klatratu metanu to około 900 kg/m3 (nieznacznie lżejszy od wody). Inne nazwy związku: hydrat metanu, metanowy lód, wodzian metanu.

10 Przeróbka Ropy Naftowej!
Ropą naftową nazywamy mieszanine węglowodorów (alkanów, cykloalkanów, arenów),kwasów karboksylowych, fenoli, tioalkoholi, pochodnych tiofenu, azotowych związków heterocyklicznych, żywic, zwiazków metaloorganicznych. Ropa ma barwe brązową lub czarną odznacza się silnym specyficznym zapachem. Skład ropy jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia. Największe złoża ropy naftowej zwanej też olejem skalnym występują w basenie Zatoki Perskiej ok.67% wszystkich rezerw ,głównie w prowincji AL.-Hasa w Arabii Saudyhskiej.

11 Z Ropy Naftowej możemy otrzymać : Z Ropy Naftowej Możemy otrzymać ;
* Paliwa- gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, olej, olej napędowy, olej opałowy. * Oleje Smarowe- (mineralne) * Gacz parafinowy – otrzymuje się z niego parafinę * Asfalt i koks naftowy * Smary stałe Aby otrzymać te składniki rope trzeba przerobić. Podstawowymi metodami przeróbki ropy jest.

12 Destylacja frakcyjna (destylacja) : która polega na rozdzieleniu i oczyszczaniu ciekłych związków chemicznych, wykorzystująca fakt, że wrząca mieszanina ciekła wysyła pare o innym składzie aniżeli skład mieszaniny ciekłej. Po skropleniu pary otrzymuje się szereg frakcji destylatu o innym składzie niż skład cieczy poddanej destylacji. Destylację prowadzi się w instalacjach tzw. rurowo-wieżowych (gł. aparatami są piece rurowe i kolumny destylacyjne), zwane Wieżami. Odwodnioną ropę naft. poddaje się stabilizacji (oddzielenie najlżejszych, gazowych węglowodorów), ogrzewa w piecu (do temp. 350C) i wprowadza do kolumny des zdzielenie na: benzynę, naftę, olej napędowy (odprowadzane po ochłodzeniu do zbiorników magazynowych) oraz mazut; mazut — po ogrzaniu — wprowadza sie do kolumny destylacyjnej próżniowej, z której odbiera się destylaty olejowe i gudron. W celu uzyskania produktów handl. otrzymane frakcje poddaje się procesom uszlachetniającym, np. benzynę — odsiarczaniu, reformingowi, frakcje olejowe — rafinacji (np. odparafinowaniu, odasfaltowaniu).

13 Rafinacji, oczyszczanie i uszlachetnianie substancji naturalnych lub produktów przemysłowych (np. benzyny, stali) w celu nadania im odpowiednich właściwości. Rafinację przeprowadza się metodami fizycznymi (np. destylacja, ekstrakcja), chemicznymi (działając odpowiednimi chemikaliami, np. zasadami, kwasami) lub stosując na przemian obie te metody. Ekstrakcji selektywnymi rozpuszczalnikami: , metoda rozdziału składników roztworu, w której wykorzystuje się różnicę w rozpuszczalności związków chemicznych w dwóch nie mieszających się cieczach - np. wodzie i rozpuszczalniku organicznym. Ekstrakcja może służyć wydzieleniu oznaczanego składnika lub usunięciu składnika przeszkadzającego. Ekstrakcję jedno- lub kilkukrotną przeprowadza się w rozdzielaczach, ekstrakcję ciągłą - w przeciwprądzie w kolumnach ekstrakcyjnych. Krystalizacji: proces tworzenia się i wzrostu kryształu z cieczy przechłodzonej, roztworu przesyconego lub przesyconej pary (fazy gazowej). Aby jednak rozpoczęła się krystalizacja, muszą najpierw powstać bardzo małe zalążki nowej fazy (zarodki krystalizacji, nukleacja), albo należy je do krystalizatora wprowadzić (zaszczep krystalizacji).

14 Źródła ; * www.Futurenergy.pl * www.Bryk.pl * www.Ściąga.pl
* * www. Google.pl

15 Prezentacje Przygotował Krzysztof Siutkowski Klasa: 2L/C


Pobierz ppt "Rodzaje paliw kopalnianych. Przeróbka ropy naftowej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google