Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W powszechnym użyciu, jeżeli chodzi o gospodarki światowe, są paliwa kopalne. Pod tym pojęciem kryją się powstałe ze związków organicznych (z reguły charakteryzujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W powszechnym użyciu, jeżeli chodzi o gospodarki światowe, są paliwa kopalne. Pod tym pojęciem kryją się powstałe ze związków organicznych (z reguły charakteryzujących."— Zapis prezentacji:

1

2 W powszechnym użyciu, jeżeli chodzi o gospodarki światowe, są paliwa kopalne. Pod tym pojęciem kryją się powstałe ze związków organicznych (z reguły charakteryzujących się długim łańcuchem chemicznym) pochodne substancje na skutek działania różnego rodzaju procesów fizycznych i chemicznych pod powierzchnią ziemi. Na skutek działania takich czynników jak brak dostępu powietrza atmosferycznego i wysokie ciśnienie wywołane naciskiem warstw skalnych lub też działaniem gazów powstały pokłady takich złóż jak torf, gaz ziemny, węgiel kamienny oraz brunatny, ropa naftowa, torf i klatraty metanu.

3

4 Gaz ziemny (błękitne paliwo) – jeden z rodzajów paliwa kopalnego, który zawiera w swoim składzie chemicznym ponad 90 procent metanu. Pozostałe składniki to butan, etan, propan, inne związki organiczne oraz mineralne. Złoża gazu ziemnego występują samodzielnie lub w towarzystwie ropy naftowej. Wydobywany gaz ziemny nie posiada zapachu (jest bezwonny, dla celów wykorzystywania go w sieci nadawany jest mu zapach). Paliwo to cechuje się mniejszą o 30% emisją CO2 podczas spalania w stosunku do ropy naftowej.

5

6

7 Ropa Naftowa – nieodnawialne paliwo kopalne, będące mieszaniną różnych węglowodorów (98% ropy stanowią związki węglowodorowe). Skład chemiczny ropy to przede wszystkim niemetale (azot, siarka, tlen), niewielkie ilości związków chemicznych oraz metali. Ropa naftowa wykorzystywana jest na masową skalę na potrzeby przemysłu chemicznego, obecnie jest również jednym z najważniejszych surowców energetycznych.

8

9

10

11 Paliwa gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, olej, olej napędowy, olej opałowy. * Paliwa - gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, olej, olej napędowy, olej opałowy. Oleje Smarowe- (mineralne) * Oleje Smarowe- (mineralne) Gacz parafinowy – otrzymuje się z niego parafinę * Gacz parafinowy – otrzymuje się z niego parafinę Asfalt i koks naftowy * Asfalt i koks naftowy Smary stałe * Smary stałe Aby otrzymać te składniki rope trzeba przerobić. Podstawowymi metodami przeróbki ropy jest.

12 Destylacja frakcyjna (destylacja) : która polega na rozdzieleniu i oczyszczaniu ciekłych związków chemicznych, wykorzystująca fakt, że wrząca mieszanina ciekła wysyła pare o innym składzie aniżeli skład mieszaniny ciekłej. Po skropleniu pary otrzymuje się szereg frakcji destylatu o innym składzie niż skład cieczy poddanej destylacji. Destylację prowadzi się w instalacjach tzw. rurowo-wieżowych (gł. aparatami są piece rurowe i kolumny destylacyjne), zwane Wieżami. Odwodnioną ropę naft. poddaje się stabilizacji (oddzielenie najlżejszych, gazowych węglowodorów), ogrzewa w piecu (do temp. 350C) i wprowadza do kolumny des zdzielenie na: benzynę, naftę, olej napędowy (odprowadzane po ochłodzeniu do zbiorników magazynowych) oraz mazut; mazut po ogrzaniu wprowadza sie do kolumny destylacyjnej próżniowej, z której odbiera się destylaty olejowe i gudron. W celu uzyskania produktów handl. otrzymane frakcje poddaje się procesom uszlachetniającym, np. benzynę odsiarczaniu, reformingowi, frakcje olejowe rafinacji (np. odparafinowaniu, odasfaltowaniu).

13

14

15


Pobierz ppt "W powszechnym użyciu, jeżeli chodzi o gospodarki światowe, są paliwa kopalne. Pod tym pojęciem kryją się powstałe ze związków organicznych (z reguły charakteryzujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google