Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PLANOWAĆ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE? Autorzy: Katarzyna Michalik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PLANOWAĆ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE? Autorzy: Katarzyna Michalik."— Zapis prezentacji:

1 JAK PLANOWAĆ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE? Autorzy: Katarzyna Michalik

2 CZYLI POZNANIE POTRZEB

3 Podstawowe potrzeby człowieka samorealizacja sukces akceptacja Integracja bezpieczeństwo diagnoza DZIAŁNIE PEDAGOGICZNE MOTYWACJA CEL

4 Program to uporządkowany układ czynności zorientowanych na określone cele i odpowiadające im zadania, mających charakter ramowego planu, stale ulegających modernizacji

5 - WSTĘP Z OGÓLNĄ INFORMACJĄ ( AUTOR, ADRESAT, KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA - CELE NAUCZANIA - OGÓLNE I SZEGÓŁOWE, - MATERIAŁ NAUCZANIA, - WYMAGANIA PROGRAMOWE, - OBUDOWA DYDAKTYCZNA, - WARUNKI WDRAŻANIA PROGRAMU, - INFORMACJA O EWALUACJI PROGRAMU

6 1. Opracowanie programu. 2. Pozytywna opinia nauczyciela mianowanego posiadającego wyższe wykształcenie z dziedziny zgodnej z zakresem treść, które obejmuje program. 3. Program musi uwzględniać podstawę programową. 4. Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły 5. Jasne procedury osiągania celów, ewaluacja.

7 Ewaluac ja - badanie metod kształcenia pomiar Osąd - jak to wyszło decyzja

8 CO MIERZYĆ? - UMIEJĘTNOŚCI -WIADOMOŚCI Czym mierzyć? Narzędzia pomiaru dydaktycznego- ankieta, test, obserwacja, wytwór dziecka, analiza, wywiad, kwestionariusz Kiedy mierzyć ? - na początku, - w trakcie kształcenia, - na zakończenie

9 OSĄD ANALIZA WYNIKÓW POMIARU WERYFIKACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

10 ZMIANA W ZAKRESIE STRUKTURYZACJI TREŚCI KSZTŁCENIA, - STRUKTURYZACJI TREŚCI KSZTŁCENIA, -DOBORU METOD KSZTŁCENIA, -DOBORU FORM ORGANIZACYJNYCH, - WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

11 - innowacja przedmiotowa, - eksperyment, - reforma oświatowa

12 PRZEKSZTAŁCENIE POSZERZENIE UZUPEŁNIENIE ZASTAPIENIE ELIMINACJA DOSTOSOWANIE WZMOCNIENIE INTEGRACJA

13 Innowacja kształceniowa- dotyczy wszystkich programowych metodycznych i organizacyjnych zmian w zakresie dydaktyki Innowacja wychowawcza- obejmuje zmiany w zakresie pedagogicznych oddziaływań wychowawczych

14 Innowacja opiekuńcza- dotyczy wszelkich zmian podejmowanych w zakresie celów, metod, treści. Innowacja terapeutyczno- zdrowotna- obejmuje dziłania opiekuńcze i wychowawcze.

15 Jak pracować metodą projektu? PROJEKT TO METODA NAUCZANIA, KTÓRA POLEGA NA REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA WEDŁUG OPRACOWANYCH ZAŁOŻEŃ PROJEKT TO METODA NAUCZANIA, KTÓRA POLEGA NA REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA WEDŁUG OPRACOWANYCH ZAŁOŻEŃ.

16 Wybór tematu i określenie celu Zbieranie i opracowanie informacji Prezentacja projektu

17 MA OKREŚLONE CELE I METODY PRACY ORAZ TERMINY RELIZACJI, - MA OKREŚLONE CELE I METODY PRACY ORAZ TERMINY RELIZACJI, - WYZANCZONE SĄ OSOBY ZA JEGO REALIZACJĘ, - ZNANNE SĄ KRYTEIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRACY, - UCZNIOWIE MOGĄ PRACOWAĆ INDYWIDUALNIE ORAZ W GRUPACH, - REZULTATY PRACY PRZEZENTOWANE SĄ PUBLICZNIE.

18 OSOBOWE- opracowanie autorskie ZESPOŁOWE- opracowanie grupowe ZEWNĘTRZNE(INDYWIDUALNE)- korzystanie z dorobku innej osoby

19 ZEWNĘTRZNE ( ZESPOŁOWE)- korzystanie z dorobku zespołu autorów. ZEWNĘTRZNE(FORMALNO- INSTYTUCJONALNE)- korzystanie z opracowań powstałych w określonych instytuacjach


Pobierz ppt "JAK PLANOWAĆ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE? Autorzy: Katarzyna Michalik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google