Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA DEMOGRAFICZNASYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PROGNOZA NA LATA 2014-2050PROGNOZA NA LATA 2014-2050 Zielona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA DEMOGRAFICZNASYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PROGNOZA NA LATA 2014-2050PROGNOZA NA LATA 2014-2050 Zielona."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA DEMOGRAFICZNASYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PROGNOZA NA LATA PROGNOZA NA LATA Zielona Góra, 15 czerwca 2015 r. Krystyna Motyl – z-ca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Wyzwania dla lubuskiego rynku pracy

2 Prognoza dzietności Prognoza umieralności i trwania życia Prognoza migracji wewnętrznych i zewnętrznych o wyznaczenie współczynnika dzietności i średniego wieku rodzenia o kierunki zmian obserwowane w krajach Europy Zachodniej, z uwzględnieniem zmniejszania się dystansu dzielącego Polskę od średniej z tych krajów o przeciętne trwanie życia według płci dla miast i wsi o dalszy spadek umieralności niemowląt o migracje wewnętrzne na pobyt stały o migracje zagraniczne na pobyt stały

3 Prognoza ruchu naturalnego ludności województwa lubuskiego a) Dane rzeczywiste a

4 KobietyMężczyźni aa a Prognoza ludności województwa lubuskiego

5 Prognoza ludności w 2050 r. według województw (2013=100) a) Dane rzeczywiste

6 Prognoza ludności w 2050 r. według powiatów (2013=100) a) Dane rzeczywiste

7 Prognoza ludności województwa lubuskiego według biologicznych grup wieku Biologiczne grupy wieku 0 – 14 lat lat i więcej Współczynnik starości demograficznej - relacja liczby ludności w wieku 65 lat i więcej do ogólnej liczny ludności lata a) Dane rzeczywiste a a a a aa a a a aa aa a a 33

8 Granica wieku poprodukcyjnego (emerytalnego) Płeć Dolna granica wieku poprodukcyjnego (górna dla produkcyjnego) przyjęta dla roku Mężczyźni65,2565,7567,0 Kobiety60,2560,7562,064,567,0 Tradycyjne granice dla ekonomicznych grup wieku: - wiek przedprodukcyjny lat - wiek produkcyjny /64 lata w tym wiek produkcyjny mobilny wiek poprodukcyjny - 60/65 lat i więcej Ekonomiczne grupy wieku według przesuwanej granicy wieku: - wiek przedprodukcyjny lat - wiek produkcyjny - od 18 lat do wieku emerytalnego w tym wiek produkcyjny mobilny wiek poprodukcyjny - powyżej wieku emerytalnego

9 a) Dane rzeczywiste Prognoza ludności województwa lubuskiego według funkcjonalnych grup wieku Funkcjonalne grupy wieku przedprodukcyjny produkcyjny mobilny produkcyjny niemobilny poprodukcyjny lata a a a a aa a a a aa aa a a

10 a) Dane rzeczywiste Prognoza ludności województwa lubuskiego w wieku produkcyjnym w 2050 r.

11 a) Dane rzeczywiste Współczynnik obciążenia demograficznego w województwie lubuskim w latach 2013 i 2050 Współczynnik obciążenia demograficznego -ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

12 Prognoza ludności według funkcjonalnych grup wieku (2013=100) mobilny niemobilny produkcyjny 46,138,531,132,479,755,864,425,3 Ludność w wieku produkcyjnym w tysiącach w 2013 r. 661,023,437,236,562,753,075, = 100

13 Prognoza demograficzna


Pobierz ppt "SYTUACJA DEMOGRAFICZNASYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PROGNOZA NA LATA 2014-2050PROGNOZA NA LATA 2014-2050 Zielona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google