Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demografia ruch naturalny ludności. Potencjał demograficzny: najistotniejsze wskaźniki Napływ ludzi: urodzenia, imigranci Odpływ ludzi: śmiertelność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demografia ruch naturalny ludności. Potencjał demograficzny: najistotniejsze wskaźniki Napływ ludzi: urodzenia, imigranci Odpływ ludzi: śmiertelność,"— Zapis prezentacji:

1 Demografia ruch naturalny ludności

2 Potencjał demograficzny: najistotniejsze wskaźniki Napływ ludzi: urodzenia, imigranci Odpływ ludzi: śmiertelność, migracje zewnętrzne Struktura wieku (zasoby pracy) stopa urodzeń imigracja długość życia migracje

3 Kluczowe zachowania demograficzne... Dla stopy urodzeń: - stopa zawierania małżeństw - wolne związki (konkubinat) - urodzenia pozamałżeńskie - wiek zawierania małżeństw - wiek urodzenia 1-szego dziecka Im niższa stopa zawierania małżeństw, wyższy wiek zawierania małżeństw, wyższy wiek urodzenia 1- szego dziecka, tym z reguły niższy wskaźnik urodzeń

4 Zmiany demograficzne w Polsce Mniej małżeństw Małżeństwa zawierane później Wzrost oczekiwanej długości życia Spadek stopy urodzeń (od 2005 tendencja wzrostowa) Spadek stopy śmiertelności

5 Małżeństwa

6 Wskaźniki demograficzne – małżeństwa (1) Związki partnerskie: –Liczba zawieranych małżeństw Pierwszych czy kolejnych? Jeśli jest wysoka stopa rozwodów i kolejno zawieranych małżeństw, to liczba małżeństw może być zwodniczo wysoka! W ogóle, czy osobno przez kobiety i mężczyzn? To mężczyźni częściej zawierają kolejne związki małżeńskie, więc liczba małżeństw zawieranych przez K i M jest różna Czy odnosić do całej populacji, czy jedynie do osób w wieku umożliwiającym zawarcie małżeństwa (ale co z małżeństwami za zgodą sądu?) Czy do całej populacji, czy konkretnej płci? –Jak uchwycić liczbę związków kohabitacyjnych? Nie są rejestrowane… W sondażach nie wszyscy się przyznają

7 Wskaźniki demograficzne – małżeństwa (2) Rozwiązanie małżeństwa –Przez śmierć –Przez rozwód/separację

8 Źródło: Rocznik Demograficzny 2007 Liczba zawieranych małżeństw spadała (obecnie już nie) Liczba małżeństw zawartych przez mężczyzn w latach 1980-2006 w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 15+

9 Źródło: Rocznik Demograficzny 2007 Liczba zawieranych małżeństw spadała (obecnie już nie) Liczba małżeństw zawartych przez kobiety w latach 1980-2006 w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 15+

10 Małżeństwa zawarte - ogółem

11 Rozwody

12 Małżeństwa zawarte (-) rozwiązane

13 Kohabitacja w Europie 2001 Spadek stopy małżeństw nie jest kompensowany przez kohabitację

14 Wiek zawierania małżeństw Im później, tym mniej dzieci…

15 Pojawia się trend odraczania małżeństwa... Średni wiek wstępowania w pierwszy związek małżeński w latach 1990-2005 Źródło: Rocznik Demograficzny 2007

16 Przeciętny wiek zawierania pierwszego małżeństwa - mężczyźni... choć nadal pobieramy się wcześniej niż w starej Europie Źródło: Eurostat

17 ... choć nadal pobieramy się wcześniej niż w starej Europie – cd Przeciętny wiek zawierania pierwszego małżeństwa - kobiety

18 Pytania Dlaczego rzadziej się pobieramy, i przybywa singli? Dlaczego pobieramy się później? Jakie ma to konsekwencje społeczne, ekonomiczne?

19 Dzieci

20 Urodzenia Współczynnik dzietności (reprodukcji): –Brutto: liczba dzieci przypadających na 1 kobietę w wieku reprodukcyjnym; wskaźnik określany jako Total Fertility Rate –Netto: liczba córek przypadających na 1 kobietę w wieku reprodukcyjnym –Stopa urodzeń pozamałżeńskich Przyrost naturalny: –Stosunek liczby zgonów do liczby urodzin –Uwaga: nie musi być równy dynamice populacji (migracje)

21 Urodzenia i TFR

22 Współczynniki dzietności miasto - wieś Źródło: GUS

23 TFR Polska - Europa

24 … wciąż coraz później decydujemy się na urodzenie pierwszego dziecka 19701975199520002006198019851990 Średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko w latach 1970-2002 Źródło: GUS

25 Wiek matki i TFR

26 Coraz więcej dzieci rodzi się poza małżeństwem Źródło: Michał Boni, Perspektywa strategiczna – Polska 2030

27 Urodzenia pozamałżeńskie – Polska i Europa

28 TFR a (nie)równość płci

29 Ruch naturalny

30 Migracje

31 Napływ i odpływ

32 Prognoza GUS z roku 2002…

33 Struktura ludności Polski w roku 2002 i 2030 (prognoza) Źródło: GUS

34 Starsze pokolenia Trendy w zakresie długości życia

35 Żyjemy coraz dłużej... Przeciętna długość trwania życia w momencie urodzenia Źródło: GUS

36

37

38 Choć nadal krócej niż inni... Źródło: M. Johann; Eurostat Przeciętne trwanie życia ludzkiego w Polsce i UE - kobiety UWAGA: dane z lat 1989- 2000 dla UE15, z roku 2006 UE27 Przeciętne trwanie życia ludzkiego w Polsce i UE - mężczyźni

39 Jesteśmy coraz starsi Mediana wieku populacji Polski w latach 1994-2006...i w latach 2002-2030 Źródło: GUS

40 Maleje obciążenie demograficzne dziećmi Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku przedprodukcyjnym

41 Zaczyna wzrastać obciążenie starszymi Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym

42 A tak będzie wyglądało w roku 2030 Współczynniki obciążenia demograficznego ludnością w wieku przed – i po - poprodukcyjnym

43

44

45

46

47 Obciążenie demograficzne, a zabezpieczenia społeczne

48 Dlaczego obciążenie demograficzne? Zagrożenie chorobą i bezrobociem linia ubóstwa Budowanie rodziny, jeden dochód, dzieci na utrzymaniu Kilka dochodów, dzieci odchowane Pracujące dzieci odchodzą z domu, obniżenie dochodów z wiekiem starość Źródło: Tone Cole: Whose Welfare, str. 67 - tłumaczenie własne Ubóstwo w cyklu życia

49 Po co nam przymusowa składka na ZUS? Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Benio, 1999, str. 196 i Cole, 1990, str. 67 Potrzeby i możliwości ich zaspakajania w cyklu życia młodość nadwyżka deficyt starośćdzieciństwo deficyt Potrzeby = wydatki Możliwości zarobkowe = dochody dojrzałość II młodość

50 Ryzyko społeczne i dylematy rozdawnictwa versus zagrożenia niespójnością -20% okres trwania ryzyka Dochód rzeczywisty Wydatki hipotetyczne Wydatki rzeczywiste Skutki zajścia ryzyka społecznego Dochód hipotetyczny

51

52

53

54 Presje i facylitatory wzrost konkurencyjności na rynku pracy (mobilność, kształcenie ustawiczne, dyspozycyjność) wydłużanie się czasu kształcenia i stabilizacji na rynku pracy wzrost kosztów małżeństwa i dziecka niedorozwój sektora usług (odciążających od prac domowych) niedostatek polityk sprzyjających rodzinie (elastyczność zatrudnienia, praca z domu, świadczenia i urlopy macierzyńskie itp.) postępy medycyny – możliwość odłożenia reprodukcji nowe ideologie rodziny (partnerstwo, przestrzeń emocjonalna, single zamiast starych panien itp.); spadek społecznej presji na zawieranie małżeństw i posiadanie dzieci; od wspólnego pchania wózka do rozwijającej miłości nowe wzory socjalizacyjne (dziecko w centrum rodziny); dziecko jako dzieło (i wyzwanie) racjonalizacja i urefleksyjnienie

55 Czy kryzys rodziny? Efekty makro: spadek populacji, obciążenie demograficzne, konieczność importu migrantów, w tym importu opieki (nad starszymi); problemy polityczne z akulturacją migrantów Efekty mikro: jakie są skutki socjalizacji w małych rodzinach (bez rodzeństwa), w niepełnych rodzinach, w rodzinach złożonych? Jakie są skutki oddzielenia domu od życia społecznego?


Pobierz ppt "Demografia ruch naturalny ludności. Potencjał demograficzny: najistotniejsze wskaźniki Napływ ludzi: urodzenia, imigranci Odpływ ludzi: śmiertelność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google