Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI"— Zapis prezentacji:

1 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI
Łódź, 21 listopada 2011 r.

2 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Ludność ogółem ,1 tys. (stan w dniu 31 XII 2010) w tym kobiety ,4 tys.

3 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Przyrost naturalny W ciągu roku 2010

4 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Ludność według wieku i płci
Stan w dniu 31 XII 2010

5 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Ludność według funkcjonalnych grup wieku Stan w dniu 31 XII 2010

6 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Udział ludności w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności Stan w dniu 31 XII 2010

7 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Kobiety na 100 mężczyzn Stan w dniu 31 XII 2010

8 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Współczynnik feminizacji wśród ludności powyżej 60 lat Stan w dniu 31 XII 2010

9 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Przeciętne dalsze trwanie życia dla osób powyżej 60 lat Stan w dniu 31 XII 2010

10 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 50 lat i więcej w województwie łódzkim Stan w dniu 31 XII 2010

11 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Migracje na pobyt stały osób starszych (60 lat i więcej) W ciągu roku 2010 Migracje wewnętrzne napływ odpływ 1153 osób (9,5% napływu ogółem) 1475 osób (10,8% odpływu ogółem) Migracje zagraniczne imigracja emigracja 18 osób (9,4% imigracji ogółem) 20 osób (6,7% emigracji ogółem)

12 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Emeryci i świadczenia emerytalne brutto w województwie łódzkim W ciągu roku 2010 pozarolniczy system ubezpieczeń społecznycha Przeciętna liczba emerytów 384,1 tys. Przeciętna miesięczna emerytura 1581,99 zł rolnictwo indywidualneb Przeciętna liczba emerytów 97,0 tys. Przeciętna miesięczna emerytura 967,41 zł

13 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku na rok 2035

14 Uwarunkowania demograficzne Łodzi
Zmiany liczby ludności na przestrzeni lat 2011 – 2035 w % Rok 2011 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań 15,2 13,8 15,4 14,6 15,3 63,7 65,1 65,5 65,2 21,1 22,5 19,5 19,9 Rok 2035 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań 15,3 12,6 15,0 14,7 14,4 59,5 56,1 59,8 59,9 25,2 31,3 25,5 25,7

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.stat.gov.pl/lodz sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl


Pobierz ppt "UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google