Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI Łódź, 21 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI Łódź, 21 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI Łódź, 21 listopada 2011 r.

2 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Ludność ogółem 737,1 tys. (stan w dniu 31 XII 2010) w tym kobiety 402,4 tys.

3 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Przyrost naturalny W ciągu roku 2010

4 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Ludność według wieku i płci Stan w dniu 31 XII 2010

5 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Ludność według funkcjonalnych grup wieku Stan w dniu 31 XII 2010

6 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Udział ludności w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności Stan w dniu 31 XII 2010

7 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Kobiety na 100 mężczyzn Stan w dniu 31 XII 2010

8 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Współczynnik feminizacji wśród ludności powyżej 60 lat Stan w dniu 31 XII 2010

9 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Przeciętne dalsze trwanie życia dla osób powyżej 60 lat Stan w dniu 31 XII 2010

10 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 50 lat i więcej w województwie łódzkim Stan w dniu 31 XII 2010

11 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Migracje na pobyt stały osób starszych (60 lat i więcej) W ciągu roku 2010 Migracje wewnętrzne Migracje zagraniczne napływ odpływ 1153 osób (9,5% napływu ogółem) 1475 osób (10,8% odpływu ogółem) imigracja emigracja 18 osób (9,4% imigracji ogółem) 20 osób (6,7% emigracji ogółem)

12 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Emeryci i świadczenia emerytalne brutto w województwie łódzkim W ciągu roku 2010 pozarolniczy system ubezpieczeń społecznych a rolnictwo indywidualne b Przeciętna liczba emerytów 384,1 tys. Przeciętna miesięczna emerytura 1581,99 zł Przeciętna liczba emerytów 97,0 tys. Przeciętna miesięczna emerytura 967,41 zł

13 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku na rok 2035

14 Uwarunkowania demograficzne Łodzi Zmiany liczby ludności na przestrzeni lat 2011 – 2035 w % Rok 2011 Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań 15,2 13,8 15,4 14,6 15,3 63,7 65,1 65,5 65,2 21,1 22,5 19,5 19,9 19,5 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Rok 2035 Warszawa Łódź Kraków Wrocław Poznań 15,3 12,6 15,0 14,7 14,4 59,5 56,1 59,8 59,9 25,2 31,3 25,2 25,5 25,7 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.stat.gov.pl/lodz/obr OBR_LDZ@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lodz sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl


Pobierz ppt "UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ŁODZI Łódź, 21 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google