Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1 CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania

2 Zrównoważony Rozwój Transportu Polityka Mieszkaniowa Poznania Strategia Gospodarki Odpadami Strategia Gospodarowania Przestrzenią

3 Wyzwania: Dostosowanie się do Dyrektyw UE Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) Poprawa standardów Transportu Publicznego Optymalizacja Układu Drogowego Integracja transportu w Aglomeracji w tym efektywne zarządzanie transportem Zrównoważony Rozwój Transportu

4 Wyzwania: Dostosowanie się do Dyrektyw UE Przygotowanie i udostępnianie gruntów pod budowę Wspieranie budownictwa w systemie TBS Poprawa strategii zarządzania istniejącym zasobem lokalowym Polityka Mieszkaniowa

5 Wyzwania Dostosowanie się do Dyrektyw UE Selektywna zbiórka odpadów Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku Stworzenie baz technicznych dla przetwarzania odpadów Zrównoważony system gospodarki odpadami w Poznaniu i w Aglomeracji Strategia Gospodarki Odpadami

6 Wyzwania Dostosowanie się do Dyrektyw UE Wyprzedzające uzbrajanie terenów (wod-kan, ciepło, pozyskiwanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, etc.) Tworzenie przyjaznego środowiska m.in. poprzez efektywne gospodarowanie wodami opadowymi Pozyskiwanie środków zewnętrznych (w rozumieniu napływu kapitału) Strategia Gospodarowania Przestrzenią

7 Cele Strategiczne CEL I. Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej (KONKURENCYJNA GOSPODARKA), CEL II. Poprawa jakości życia w zakresie organizacji przestrzeni, budownictwa, przemieszczania się i różnorodnych form spędzania wolnego czasu (JAKOŚĆ ŻYCIA), CEL III. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka nauki i edukacji (AKADEMICKI POZNAŃ), CEL IV. Stworzenie spójnej i silnej metropolii. (STOLICA REGIONU).

8 W ramach priorytetu transport: Nazwa programu: Funkcjonalny Transport Inteligentny i ekologiczny Transport Szybki transport publiczny Poznań w trzech ramach.

9 W ramach priorytetu gospodarka komunalna: Nazwa programu: Czysty Poznań Zrównoważony system gospodarki odpadami Ekologiczne dostarczanie wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie wodami opadowymi.

10 W ramach priorytetu mieszkalnictwo: Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Komunalne zasoby mieszkaniowe wykorzystywane adekwatnie do potrzeb i możliwości mieszkańców oraz przygotowanie i udostępnianie gruntów pod zabudowę mieszkaniową Wspieranie budownictwa komunalnego systemem TBS Program Rewitalizacji Miasta.


Pobierz ppt "CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google