Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Aleksandra Malarz dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Aleksandra Malarz dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Aleksandra Malarz dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji Ministerstwo Środowiska 3 września 2015 r.

2 geneza opracowania Wytycznych, przebieg prac nad Wytycznymi, główne elementy programów ochrony środowiska. Agenda Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 2

3 GENEZA OPRACOWANIA WYTYCZNYCH

4 Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska jednym z filarów prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce są wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska (POŚ). POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania samorządowego systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. 4 Geneza opracowania Wytycznych:

5 Zalecenia pokontrolne NIK: „[…] niezbędne jest zdaniem NIK podjęcie działań przez Ministra Środowiska w celu określenia minimalnej zawartości programów ochrony środowiska, procedury ich opracowania i aktualizowania”. Potrzeba zgłaszana przez urzędy marszałkowskie: Wytyczne to narzędzie, które służy 1.określeniu sposobu opracowywania POŚ, 2.ujednoliceniu formy i struktury POŚ, 3.określeniu zakresu informacji zawartych w POŚ. 5 Geneza opracowania Wytycznych:

6 PRZEBIEG PRAC NAD WYTYCZNYMI

7 Ministerstwo Środowiska dążyło do opracowania takich wytycznych, które będą przede wszystkim wsparciem dla samorządów. W proces opracowania Wytycznych włączone zostały województwa oraz stowarzyszenia powiatów, gmin i miast. Od początku chciano, aby Wytyczne były przykładem dobrej współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Każdorazowo, samorządy otrzymywały informację zwrotną, w jaki sposób ich uwagi zostały rozpatrzone. Ogólny schemat konsultowania Wytycznych otrzymał pozytywną ocenę Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 7 Przebieg prac nad Wytycznymi:

8 1.założenia do Wytycznych przedmiotem dyskusji Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 2.opracowanie pierwszego projektu, 3.pierwsze konsultacje wewnątrzresortowe, 4.opinia Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 5.drugie konsultacje wewnątrzresortowe, 6.konsultacje z województwami, powiatami i gminami, 8 Przebieg prac nad Wytycznymi:

9 3 sierpnia 2015: spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami urzędów marszałkowskich Współorganizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Spotkanie miało charakter roboczy. W jego trakcie wspólnie wypracowano brzmienie wielu istotnych zapisów Wytycznych. 9 Przebieg prac nad Wytycznymi:

10 1.trzecie konsultacje wewnątrzresortowe, 2.zatwierdzenie przez Ministra Środowiska. 10 Przebieg prac nad Wytycznymi:

11 GŁÓWNE ELEMENTY POŚ

12 1.ocena stanu środowiska, 2.cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 3.system realizacji programu ochrony środowiska. 12 Główne elementy POŚ:

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Aleksandra Malarz Departament Strategii i Komunikacji Wrocław, 3 września 2015 r.


Pobierz ppt "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Aleksandra Malarz dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google