Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza zdolności ekonomicznej gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski Dominika Pyryt Dorota Bieleń Justyna Buczek Marta Deptuch Zespół Szkół nr 2 w Nowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza zdolności ekonomicznej gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski Dominika Pyryt Dorota Bieleń Justyna Buczek Marta Deptuch Zespół Szkół nr 2 w Nowej."— Zapis prezentacji:

1 Analiza zdolności ekonomicznej gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski Dominika Pyryt Dorota Bieleń Justyna Buczek Marta Deptuch Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie Nowa Dęba, 20 stycznia 2010 r. ►

2 Analiza SWOT, czyli zbiór: Silnych stron (Strenghts), Słabych stron (Weaknesses), Szans (Opportunities) oraz Zagrożeń (Thraets), jest to jeden z najpopularniejszych sposobów przedstawienia i posegregowania informacji o danym zagadnieniu. Choć najczęściej jest spotykana we wszelkich analizach biznesowych, nadaje się również znakomicie do przedstawienia innych treści, np. analiz i strategii rozwoju danego regionu.

3 Analiza mocnych stron gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski ● Korzystne położenie geograficzne (na terenie Puszczy Sandomierskiej) ● Korzystne położenie ekonomiczne (Specjalna Strefa Ekonomiczna) ● Wystarczająco rozwinięty przemysł (Zakłady Metalowe „Dezamet”, Spółdzielnia inwalidów „Zjednoczenie”, Zakład Produkcji Wody „Dębianka” Zakład Produkcji Leków „Sanfarm” Bombkarnia „Biliński” ) Bombkarnia „Biliński” ● Poligon (wynajmowany do ćwiczeń wojsk NATO) ● Jednostka Wojskowa (baza ćwiczeniowa wojska)Jednostka Wojskowa ● Posiadanie budynku użyteczności publicznej (Samorządowy Ośrodek Kultury) ● Dobrze rozwinięta podstawowa opieka medyczna (Placówki Służby Zdrowia) ● Rozwinięta sieć placówek oświatowych (3 Przedszkola -320 uczniów, 2 Szkoły Podstawowe-330 uczniów, 2 Gimnazja - uczniów, 2 Szkoły Ponadgimnazjalne -740 uczniów) ● Odpowiednio rozwinięta gastronomia (Restauracje, pizzerie, Hotel „Szypowski”)Hotel „Szypowski” ►

4

5

6

7 Analiza słabych stron gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski ● Niestabilny rynek pracy ● Zły stan nawierzchni dróg ● Słabo rozwinięta sieć większych sklepów ● Mało korzystna lokalizacja gminy (daleko do większych aglomeracji miejskich) ● Słabo rozwinięte życie kulturalne ● Brak programów i działalności w zakresie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży ● Niezadowalający stan infrastruktury budowlanej ● Brak typowych miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu ● Niewielka ilość ośrodków odnowy biologicznej (siłowni, klubów fitness) ►

8 Analiza szans gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski ● Rozwój zakładów pracy ● Lepsza pozycja ekonomiczna ● Szanse na dotacje z Unii Europejskiej ● Zmniejszenie bezrobocia ● Poprawa infrastruktury drogowej ● Rozwój szkolnictwa ● Rozwój turystyki, agroturystyki i usług rekreacyjnych ● Przeznaczenie większych środków finansowych na cele życia kulturalnego ● Zastosowanie nowych technologii w budownictwie ● Wykorzystanie potencjału wykształconej młodzieży ►

9 Analiza zagrożeń gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski ● Likwidacja zakładów pracy ● Wzrost bezrobocia ● Wzrost kosztów kształcenia młodzieży ● Niski poziom ekonomiczny życia mieszkańców ● Wyjazdy za granicę wykształconej młodzieży w celu poszukiwania pracy ● Spadek przyrostu naturalnego (starzenie się społeczeństwa gminy) ● Rosnące koszty budowy infrastruktury technicznej ● Spadek dotacji budżetowych w zakresie oświaty ►

10 Obserwując zebrane dane, można wysnuć wnioski, iż mimo licznych zagrożeń pojawiających się w analizie SWOT gminy Nowa Dęba istnieje również szereg szans jakie ta gmina posiada. Należy podjąć wszelkie możliwe środki by rozwój gminy w każdej dziedzinie ekonomii zmierzał w dobrym kierunku. Szansą na taki rozwój wydają się być fundusze unijne, pozwalające sfinansować szereg nowych inicjatyw i pomysłów lokalnego środowiska. ►

11 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Analiza zdolności ekonomicznej gminy Nowa Dęba – powiat tarnobrzeski Dominika Pyryt Dorota Bieleń Justyna Buczek Marta Deptuch Zespół Szkół nr 2 w Nowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google