Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych Dariusz Gawlik Wałbrzych, r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

2 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Usługi i e-usługi społeczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

3 Usługi społeczne – ochrona zdrowia
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – ochrona zdrowia Instrumenty zarządzania realizacją usług z zakresu ochrony zdrowia tj.: standardy, polityka społeczna, kształtowanie rynku usługodawców są poza zasięgiem administracji lokalnej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy współfinansuje te usługi. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Jakie są problemy związane z realizacją tych usług? (limity liczby pacjentów i/lub zabiegów). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

4 Usługi społeczne – oświata i wychowanie oraz edukacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – oświata i wychowanie oraz edukacja Możliwości administracji lokalnej i regionalnej w zakresie kształtowania standardów realizacji tych usług, kreowania polityki społecznej, czy kształtowania rynku usługodawców są ograniczone (przede wszystkim mogą dotyczyć współudziału finansowego w zapewnieniu infrastruktury koniecznej do ich realizacji). [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Jakie są problemy związane z realizacją tych usług? (dostępność komunikacyjna, lokalowa, jakość kształcenia, itp.). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

5 Usługi społeczne – kultura
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – kultura Administracja samorządowa dysponuje dużą swobodą w zakresie kształtowania standardów realizacji tej usługi, ma również możliwość działań strategicznych w tym obszarze (jeżeli posiada odpowiednie środki lub potrafi zapewnić finansowanie zewnętrzne). Z wyjątkiem kin, czy teatrów trudno mówić w tej dziedzinie o kształtowaniu rynku usług. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Czy jesteśmy zadowoleni z oferty kulturalnej? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

6 Usługi społeczne – kultura fizyczna, rekreacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – kultura fizyczna, rekreacja Kultura fizyczna, rekreacja - administracja samorządowa dysponuje dużą swobodą w zakresie kształtowania standardów realizacji tych usług, ma możliwość działań strategicznych w tym obszarze (jeżeli posiada odpowiednie środki lub potrafi zapewnić finansowanie zewnętrzne). Ze względu na charakter tych usług, ich świadczenie często powierza się podmiotom rynkowym. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Czy poziom infrastruktury tych usług jest zadowalający? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

7 Usługi społeczne – pomoc i opieka społeczna
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – pomoc i opieka społeczna Standardy świadczenia usługi określają przepisy prawa, będące odzwierciedleniem polityki społecznej państwa. Administracja samorządowa dysponuję rozległą autonomią w określaniu programów szkoleniowych dla bezrobotnych oraz w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi (jest to specyficzny odpowiednik kształtowania rynku usług). [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości? (starzenie społeczeństwa, niski wskaźnik urodzin), jak to może się przełożyć na realizację usług pomocy i opieki społecznej? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

8 Usługi społeczne – mieszkalnictwo
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne – mieszkalnictwo Administracja samorządowa nie może swobodnie kształtować standardów realizacji tej usługi (przepisy budowlane), czy też kształtować polityki społecznej w tym zakresie (brak odpowiednich środków). Ze względu na charakter tej usługi jej realizacja przez podmioty rynkowe jest w pełni możliwa i powszechnie stosowana. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Jakie są bariery kształtowania tych usług? Jak samorząd lokalny może wspierać realizację tych usług? (planowanie przestrzenne, budowa infrastruktury technicznej). Jakie trendy są zauważalne w Polsce, w związku z tymi usługami? (budownictwo na obszarach podmiejskich). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

9 Usługi społeczne - bezpieczeństwo publiczne
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi społeczne - bezpieczeństwo publiczne Biorąc pod uwagę zdefiniowaną misję standardy świadczenia tej usługi kształtują przepisy prawa, one też odzwierciedlają politykę społeczną. Trudno mówić o rynku usług w tej dziedzinie. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Od czego zależy bezpieczeństwo publiczne? (zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne). Czy jesteśmy zadowoleni z bezpieczeństwa publicznego?, co nam najbardziej przeszkadza? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

10 Cele, rodzaje, charakterystyka technicznych usług publicznych
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cele, rodzaje, charakterystyka technicznych usług publicznych Wałbrzych, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

11 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Usługi techniczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

12 Usługi techniczne - transport: usługi i infrastruktura
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi techniczne - transport: usługi i infrastruktura Kształtowanie standardów regulują przepisy. Ze względu na publiczną własność infrastruktury trudno mówić o rynku oferującym infrastrukturę jako produkt. Działa natomiast stosunkowo dobrze rozwinięty rynek usług budowlanych. W zakresie przewozów istnieje dość duża swoboda kształtowania polityki społecznej, standardów usługi i kreowania rynku usługodawców. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Co jest barierą w realizacji usług transportowych, w szczególności w obszarze aglomeracji? Czy jesteśmy zadowoleni ze stanu infrastruktury i jakości usług komunikacyjnych? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Usługi techniczne - gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Możliwości kształtowania przez administrację lokalną standardów realizacji tej usługi i polityki społecznej w tym zakresie są znaczące (ograniczone jedynie przepisami sanitarnymi i regulacjami prawnymi z dziedziny ochrony środowiska). Nieco inaczej wygląda sprawa kształtowania rynku usługodawców. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Co jest cechą charakterystyczną dla tych usług? (monopol). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

14 Usługi techniczne – gospodarka odpadami
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi techniczne – gospodarka odpadami Gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku - kształtowanie przez władze lokalne i regionalne standardów realizacji usługi, polityki społecznej oraz rynku usługodawców w tym zakresie jest w pełni możliwe. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Co decyduje o jakości tych usług? (terminowość, innowacyjność wykorzystania surowców wtórnych) Co nam przeszkadza? Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

15 Usługi techniczne - cmentarnictwo
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi techniczne - cmentarnictwo Problemy występują w dużych miastach (brak terenów pod cmentarze). Możliwości działania administracji lokalnej w kształtowaniu standardów i polityki społecznej w tym obszarze są istotne. Praktycznie nie istnieje rynek usługodawców oferujących miejsca pochówku. Sytuacja ta zmienia się wraz z akceptacją społeczną kremacji, ale zjawisko to nie występuje na terenach wiejskich. Powszechne są lokalne rynki usług związanych z cmentarnictwem (np. produkcja nagrobków). [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Usługi techniczne - zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo) Administracja lokalna nie tylko może, ale ma wręcz obowiązek określania standardów realizacji usługi i kreowania polityki społecznej w tym obszarze. Natomiast nie ma ona większych możliwości kreowania rynku usług - mają one charakter monopolu. Poszczególni dostawcy energii (nośników energii) mogą jednak konkurować między sobą. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

17 Usługi techniczne - zieleń publiczna
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi techniczne - zieleń publiczna Administracja lokalna ma pełną swobodę kształtowania standardów i określania zasad realizacji tej usługi. Nie ma natomiast możliwości stworzenia rynku usługodawców oferujących jako produkt zieleń publiczną. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.


Pobierz ppt "Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google