Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Elżbieta Amulewicz Doradca EURES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Elżbieta Amulewicz Doradca EURES."— Zapis prezentacji:

1 1 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Elżbieta Amulewicz Doradca EURES

2 2 EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia) Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii

3 3 - Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego - Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15.10.1968 w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej - Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia 22.10.1993 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 – ustanawiająca sieć EURES - Decyzja Komisji nr 5239/02 z dnia 23.12.2002 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc pracy i podań o pracę C (2002) 5236 (2003/8/EC) - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Podstawy prawne EURES

4 4 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy.

5 5 Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

6 6 Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie:  poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim,  pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

7 7 Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURES wyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES Znak EURES

8 8 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia jest to sieć otwierająca dostęp do europejskiego rynku pracy, za której pośrednictwem można: bezpłatnie rozpowszechnić ofertę pracy w całej Europie, przeglądać online CV tysięcy kandydatów, uzyskać porady ekspertów oraz pomoc w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska specjalistyczne, wymagające rzadkich kwalifikacji lub niepopularne uzyskać informacje o sytuacji na europejskich rynkach pracy.

9 9 EURES http://eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski portal mobilności zawodowej oraz współpracująca z nim sieć specjalistycznych doradców http://eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

10 10 ROLA EURES EURES- powstał w 1993 r. w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się pracowników. Obecnie EURES jest postrzegany jako: silny instrument pozwalający załatwić wszystko w jednym miejscu, ułatwiający mobilność pracowników i ich rodzin, unikalna służba Wspólnoty. Sieć EURES tworzy 750 wykwalifikowanych doradców (Polska 34)

11 11 c.d. Doradcy EURES posiadają do dyspozycji portal internetowy, o dużej mocy, który umożliwia dostęp do 1 mln wolnych miejsc pracy- www.eures.europa.eu Od 2006 r. wszystkie wakaty z publicznych służb zatrudnienia UE/EOG są dostępne na portalu EURES w 25 językach.

12 12 Krajowa strona internetowa EURES

13 13

14 14 Portal EURES Komisji Europejskiej

15 15 Dla pracodawców

16 16 Adres: www.eures.europa.euwww.eures.europa.eu Większość informacji na portalu jest zamieszczona w 25 językach EU Oddzielne działy dla poszukujących pracy i pracodawców Funkcja „Mój EURES” pozwala na dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb użytkownika Help desk – kontakt mailowy w 25 językach, telefoniczny w 3 językach (angielskim, niemieckim i francuskim)

17 17 Po zalogowaniu pracodawcy mogą: Przeglądać CV zarejestrowanych na portalu osób poszukujących pracy Stworzyć i zachować różnorodne profile wyszukiwania na przyszłość Kontaktować się z poszukującymi pracy Pracodawcy, którzy chcą zarejestrować się na portalu otrzymają potwierdzenie weryfikacji ich tożsamości mailem tego samego dnia

18 18 Oferty pracy EURES W Polsce wprowadzanie ofert pracy do bazy EURES odbywa się za pomocą powiatowych urzędów pracy. Powiatowi asystenci EURES wprowadzają ofertę do bazy EURES oraz w razie potrzeby kontaktują się z doradcą EURES.

19 19 OBYWATELE PAŃSTW UE/EOG NA POLSKIM RYNKU PRACY (WYBRANE KRAJE-STAN NA KONIEC 2006) LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PRACĘ  Austria-34  Dania-48  Francja-294  Holandia-61  Niemcy-281 ŁĄCZNIE W 2006 R. WYDANO 810 POZWOLEŃ (ROK 2004-3659,2005-1613)

20 20 LICZBA POZWOLEŃ NA ZATRUDNIENIE, WYDANYCH PRZEZ WOJEWODĘ WARMINSKO-MAZURSKIEGO W:  ROKU 2006- 56  ROKU 2007(PÓŁROCZE)- 29 ZMIANA PRZEPISOW W SPRAWIE SEZONOWEGO ZATRUDNIENIA OBYWATELI BIALORUSI, ROSJI I UKRAINY Z dniem 20 lipca b.r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 120 z 2007 r. poz.824). Oznacza to, że wobec obywateli państw graniczących z Polską nie będzie odtąd stosowana kosztowna i długotrwała procedura, związana z uzyskiwaniem pozwoleń na zatrudnienie. Rozwiązanie to ma pomóc : obywatelom Białorusi, Rosji i Ukrainy w podejmowaniu pracy w Polsce, dwukrotnie w ciągu roku na trzymiesięczne okresy(obecnie, nieprzerwanie na 6 m-cy) we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno w oparciu o umowę o pracę na czas określony, jak i umowy cywilno-prawne, polskim pracodawcom w zaspokojeniu potrzeb kadrowych, szczególnie w sektorach o wyjątkowym zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych, np., w budownictwie i rolnictwie.

21 21 W CIĄGU 5 MIESIĘCY 2007 R. POWIATOWE URZĘDY PRACY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZAREJESTROWAŁY 143 OŚWIADCZENIA PRACODAWCÓW BRANŻE – BUDOWNICTWO-59 OSÓB, PRZEMYSŁ-24, ROLNICTWO I POKREWNE – 13, PRODUKCJA-11 KRAJ POCHODZENIA CUDZOZIEMCA- BIAŁORUŚ-26, ROSJA-10, UKRAINA-107 WIEK PRACOWNIKA-PONIŻEJ 26 LAT- 24 OSOBY, MIĘDZY 26-40 LAT-84, MIĘDZY 41-65LAT-35, POWYŻEJ 65-0

22 22 c.d. Plany MPiPS wobec pozostałych obywateli „krajów trzecich”. Rządowy Program „Powrót” Strona internetowa www.polacy.gov.plwww.polacy.gov.pl www.powroty.gov.pl Karta Polaka

23 23 Sieć EURES w Polsce Doradcy EURES Wojewódzkie Urzędy Pracy Asystenci EURES Wojewódzkie Urzędy Pracy Powiatowe Urzędy Pracy

24 24 Dziękuję za uwagę Elżbieta Amulewicz Doradca EURES Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie e.amulewicz@up.gov.pl Tel. 089 522 79 80


Pobierz ppt "1 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia Elżbieta Amulewicz Doradca EURES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google