Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem kryminalny, trójkąt kryminalny, typy strategii rozwiązywania problemów kryminalnych Strategie zapobiegania przestępczości ćwiczenia nr 2 Na podstawie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem kryminalny, trójkąt kryminalny, typy strategii rozwiązywania problemów kryminalnych Strategie zapobiegania przestępczości ćwiczenia nr 2 Na podstawie:"— Zapis prezentacji:

1 Problem kryminalny, trójkąt kryminalny, typy strategii rozwiązywania problemów kryminalnych Strategie zapobiegania przestępczości ćwiczenia nr 2 Na podstawie: K. Łojek, Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007

2 Model policji zorientowanej na problem, a nie reaktywnej 2 Problem zdarzenie Reakcja policji Reakcja społeczeństwa Reakcja instytucji Udział innych podmiotów/czynników w reakcji na problem

3 3 Prewencja sytuacyjna Przypomnijmy - prewencja sytuacyjna to: -„zapobieganie zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom…” -„interwencja ukierunkowana na przyczyny zdarzenia przestępnego, zmniejszająca ryzyko jego wystąpienia oraz ograniczająca ewentualne szkody, jeśli wystąpi” Prewencja sytuacyjna I stopnia koncentruje się na ogólnych uwarunkowaniach przestępczości w dowolnym, hipotetycznym miejscu jej wystąpienia Prewencja sytuacyjna II stopnia – koncentruje się na rejonach już zagrożonych Prewencja sytuacyjna III stopnia – koncentruje się na obiektach szczególnego ryzyka

4 4 Trójkąt kryminalny/trójkąt przestępstwa Przestępstwo Sprawca Miejsce/okazja Ofiara/cel ?????? ???????????????

5 5 Czynniki oddziałujące na trójkąt kryminalny/statyka Lp.Czynnik ochronny/bok trójkąta Definicja czynnika ochronnego Podmioty/przedmioty współtworzące czynnik ochronny Inne przykłady 1.Osoba nadzorująca/ sprawca Osoby znające [potencjalnego] sprawcę, mające możliwość kontrolowania, kształtowania jego zachowań… - rodzice - nauczyciele - koledzy - kuratorzy - partnerzy/ małżonkowie - pracownicy socjalni ???? 2.Menedżer/ miejsce/ sytuacja Osoby delegowane do kontrolowania zachowań ludzi w zarządzanych przez nie miejscach - administratorzy osiedli, obiektów - kierownicy placówek (szkół, zakładów pracy itp.) - organizatorzy imprez masowych ???? 3.Dostępna ochrona/ofiara /cel Osoby, zabezpieczenia techniczne służące celowej ochronie ludzi, miejsc… - ludzie obecni w danym miejscu - służby ochrony (policja itp.) - zastosowane zabezpieczenia ????

6 Cykl przestępstwa/dynamika (wg A. B. Wootton, C. L. Davey) 1.Gotowość sprawcy do popełnienia przestępstwa 2.Dostęp do zasobów umożliwiających popełnienie przestępstwa 3.Obecność sprawcy lub dostęp do określonej sytuacji 4.Fizyczne atrybuty przedmiotów, miejsc lub środowiska 5.Zachowania, działania i możliwości innych osób 6.Antycypacja ryzyka, wysiłku i zysku 7.Przestępstwo 8.Skutki 9.Wykrycie sprawcy 10.Oskarżenie sprawcy 11.Długoterminowe konsekwencje

7 7 Typy strategii zapobiegania przestępczości -Strategia kreatywna (aby żyto zagłuszyło chwasty); obejmuje działania typu: szkolenie, przekonywanie, informowanie, propaganda, przetwarzanie… -Strategia destruktywna (aby chwasty nie zagłuszyły żyta); obejmuje uniemożliwianie, wytłumianie, zagrażanie -Strategia neutralizująca (by chwasty nie przeszkadzały żytu)

8 8 Typy strategii zapobiegania przestępczości Strategie kreatywne Strategie neutralizująceStrategie destruktywne Przedmiot działań: zjawiska pozytywne Metody nierepresyjne Przedmiot działań: zjawiska negatywne Metody represyjne

9 9


Pobierz ppt "Problem kryminalny, trójkąt kryminalny, typy strategii rozwiązywania problemów kryminalnych Strategie zapobiegania przestępczości ćwiczenia nr 2 Na podstawie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google