Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prewencji KWP w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prewencji KWP w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
BEZDOMNI, SAMOTNI I BEZRADNI ZIMĄ Wydział Prewencji KWP w Krakowie

2 Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, samotnych i bezradnych. Niskie temperatury oraz trudne warunki atmosferyczne (opady i wiatr) mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

3 Statystyka Każdego roku, w okresie zimowym, odnotowuje się przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych wskutek wyziębienia organizmu. W okresie zima 2010/2011 na terenie województwa małopolskiego odnotowano ogółem 30 zgonów osób wskutek wychłodzenia organizmu (26 mężczyzn), w 12 przypadkach pośrednią przyczyną było upojenie alkoholowe. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

4 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
Działania małopolskiej Policji w okresie zimowym 2011/2012 ukierunkowane są na: Prowadzenie przez wszystkie służby policyjne rozpoznania zjawiska osób bezdomnych, samotnych, a także bezradnych, które wymagają szczególnego zainteresowania i pomocy. Ścisłą współpracę z instytucjami zajmującymi się tą problematyką w zakresie wymiany informacji, prowadzenia działalności edukacyjno - informacyjnej oraz wypracowania wspólnych kierunków działań. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

5 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
W ramach działań służb patrolowo – obchodowych objęcie szczególnym nadzorem miejsc przebywania osób bezdomnych (sprawdzanie w trakcie służby -zwłaszcza nocnej - dworców oraz przystanków komunikacji zbiorowej, kontrolowanie ciągów kanalizacyjnych i węzłów ciepłowniczych, w których mogą gromadzić się bezdomni, informowanie ich o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Zwracanie uwagi na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu oraz podejmowanie ewentualnych interwencji mających na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień). Wydział Prewencji KWP w Krakowie

6 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
Funkcjonariusze Policji częściej patrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Szczególnym nadzorem objęte są miejsca, w których mogą nocować takie osoby. W zadaniach do służby policjantów pionu prewencji, w szczególności zwraca się uwagę na działania mające na celu stałą kontrolę nad miejscami tj. pustostany, ogródki działkowe, prowizoryczne szałasy oraz tereny, w których bezdomni próbują przetrwać mroźną zimową noc, w warunkach szczególnie niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do udzielania informacji osobom bezdomnym o najbliższych noclegowniach, Ośrodkach Pomocy Społecznych oraz innych placówkach oferujących pomoc w tym zakresie. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

7 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
Nie bądź obojętny!!! Zwracamy się do Państwa z apelem, aby nie ignorować sytuacji osób zagrożonych zamarznięciem. Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

8 Wydział Prewencji KWP w Krakowie
TELEFONY ALARMOWE 112 Numer alarmowy z telefonu komórkowego 997 POLICJA 998 STRAŻ POŻARNA 999 POGOTOWIE RATUNKOWE 986 STRAŻ MIEJSKA Wydział Prewencji KWP w Krakowie


Pobierz ppt "Wydział Prewencji KWP w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google