Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania Założenia przyszłego okresu programowania Polityka Spójności Nowoczesna polityka inwestycyjna UE Główne elementy pakietu legislacyjnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Inowrocław, r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Najważniejsze wydarzenia roku czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na okres : Budżet z perspektywy „Europy 2020”. Główne cechy przyszłych programów to: – uproszczenie realizacji polityki; – polityka oparta na wynikach; – większe wykorzystanie zasady warunkowości. 6 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń polityki spójności na lata Przedstawienie propozycji nowego pakietu legislacyjnego rozpoczęło formalne negocjacje nad przyszłością polityki spójności w Radzie Unii Europejskiej

3 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Struktura budżetu polityki spójności : Spadek budżetu polityki spójności o 5,3% w stosunku do perspektywy z 354,8 mld euro do 336 mld euro, w tym: 1.Regiony celu konwergencji – 162,6 mld euro (48,4%) 2.Regiony przejściowe – 39 mld euro 3.Regiony celu konkurencyjności – 53,1 mld euro 4.Współpraca terytorialna – 11,7 mld euro 5.Fundusz Spójności – 68,7 mld euro, w tym 10 mld euro na instrument Łącząc Europę 6.Regiony ultraperyferyjne i o niskiej gęstości zaludnienia – 0,9 mld euro Regiony przejściowe – nowa kategoria (75-90% PKB per capita średniej UE) Obniżenie maksymalnego pułapu zdolności absorbcyjnych do 2,5% prognozowanego DNB kraju biorcy Minimalny udział EFS (25% w regionach konwergencji 40% dla regionów przejściowych, 52% dla regionów celu konkurencji) Europejska Rezerwa Wykonania – 5% alokacji; rezerwa na poziomie unijnym - nagroda za realizację celów Strategii Europa 2020 Propozycja K E ws. Wieloletnich ram finansowych UE na lata Polityka Spójności 3

4 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Nowe elementy w Polityce Spójności Warunkowość: 1.warunkowość makro (Pakt Stabilności i Wzrostu; powiązana z systemem nowego zarządzania gospodarczego) 2.warunkowość ex-ante (warunki do spełnienia przed otrzymaniem środków) 3.warunkowość ex-post (rozliczenie końcowe – może być zawieszenie lub anulacja płatności; rezerwa wykonania) Zwiększenie roli instrumentów finansowych kosztem dotacji (np. poręczenia, mikropożyczki, obligacje projektowe) Programowanie strategiczne: 1.Wspólne Ramy Strategiczne (fundusze polityki spójności + fundusz wsparcia obszarów wiejskich + fundusz rybacki) 2.Kontrakt Partnerski (KE-PC; zobowiązania dla szczebla krajowego i regionalnego; cele powiązane z Europą 2020 i NPR; wskaźniki; warunki; strategiczne inwestycje) 3.Zintegrowane programowanie – programy wielofunduszowe Koncentracja tematyczna: 1.Realizacja celów strategicznych Europa Ograniczona liczba priorytetów 3.Regiony przejściowe i regiony celu konkurencyjności – efektywność energetyczna i energia odnawialna (min. 20%); podnoszenie konkurencyjności MŚP; innowacje 4.Regiony celu konwergencji – szerszy wachlarz priorytetów 4

5 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO

6

7

8

9

10 Wkład Produkty Rezultaty Oddziaływanie Cele globalne Cele szczegółowe Cele operacyjne Cele programu Programy operacyjne Potrzeby Priorytety tematyczn e Zamierzone Rezultaty  Wybrane wskaźniki zmiany Monitoring i ewaluacja Programowanie Strategia Inne czynniki Rzeczywiste rezultaty  Zmiana wartości wskaźników Wpływ funduszy Polityka Przydzielone ZASOBY (definiowane poprzez kategorie wydatków) Oszacowane PRODUKTY (zawierające wspólne wskaźniki) Rzeczywiste ZASOBY (raportowanie o wydatkach poprzez kategorie) Osiągnięte PRODUKTY (zawierające wspólne wskaźniki) Logika do 2013 rokuLogika 2014+

11 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google