Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym."— Zapis prezentacji:

1 METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

2 80% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych ośmiu lat życia G. Dryden. J. Vos W każdym dziecku drzemie podobny potencjał jak i drogi jego rozwijania; W każdym dziecku drzemie podobny potencjał jak i drogi jego rozwijania; staje się ono inteligentne przez kontakt staje się ono inteligentne przez kontakt z otoczeniem, które może je wzmacniać z otoczeniem, które może je wzmacniać i rozwijać, a może też hamować. i rozwijać, a może też hamować. D. Lewis D. Lewis

3 METODY PRACY z DZIEĆMI sześcioletnimi  czynności nauczyciela i dzieci tak dobrane, aby osiągnąć zamierzone cele i dzieci tak dobrane, aby osiągnąć zamierzone cele

4 Metody oparte na działaniu – czynne  metoda doświadczeń  metoda kierowania działalnością dziecka  metoda zadań stawianych dziecku  metoda ćwiczeń

5 Metody oparte na obserwacji – oglądowe  obserwacja  pokaz  przykład  udostępnianie przyrody, sztuki

6 Metody oparte na słowie – słowne  Oparte na elementach kultury żywego słowa  Metody społecznego komunikowania się  Metody informacyjne

7 Metody oparte na słowie – słowne Oparte na elementach kultury żywego słowa:  opowiadanie nauczycielki, opowiadanie dzieci  recytacja wiersza przez nauczycielkę, recytacja wiersza przez dziecko, recytacja wiersza przez dziecko, recytacja przez grupę dzieci recytacja przez grupę dzieci  rozmowa (wprowadzająca, podsumowująca)

8 Metody oparte na słowie – słowne Metody społecznego komunikowania się: Metody oparte na słowie – słowne Metody społecznego komunikowania się:  pochwały  nagany  polecenia  nakazy  zakazy  umowy  tłumaczenie

9 Metody oparte na słowie – słowne Metody informacyjne:  objaśnienia  instrukcje  zagadki  rozmowy informacyjne

10 OBSERWACJA  POŚREDNIA - np. w warunkach sztucznych obrazów, modeli sztucznych obrazów, modeli  BEZPOŚREDNIA - bezpośredni kontakt  BADAWCZA – samodzielne odkrywanie nowej rzeczywistości odkrywanie nowej rzeczywistości przez badacza przez badacza  RECEPCYJNA – służąca potwierdzaniu lub obaleniu hipotezy lub obaleniu hipotezy

11 OBSERWACJA  KRÓTKOTRWAŁA - np. obserwacja zanieczyszczonego np. obserwacja zanieczyszczonego śniegu śniegu  DŁUGOTRWAŁA - np. wpływ rodzaju gleby np. wpływ rodzaju gleby na rozwój rośliny na rozwój rośliny

12 FAZY OBSERWACJI:  określenie celu obserwacji  określenie sposobu obserwacji – instrukcja  właściwe wykonywanie czynności zgodne z instrukcją  rejestrowanie wyników, spostrzeżeń (np. rysunek, fotografia, liczenie itp.) fotografia, liczenie itp.)  ustalenie wyników – precyzowanie  interpretowanie wyników i formułowanie wniosków  sprawdzanie wyników na podstawie źródeł wiedzy  formułowanie uogólnienia wniosków.

13 DOŚWIADCZENIA W FORMIE:  POKAZU  SAMODZIELNYCH DOŚWIADCZEŃ W WARUNKACH:  NATURALNYCH  ZBLIŻONYCH

14 DOŚWIADCZENIA MOGĄ MIEĆ CHARAKTER:  ILOŚCIOWY – przeliczanie  JAKOŚCIOWY – porównywanie np. wielkości, barwy

15 DOŚWIADCZENIA POWINNY MOBILIZOWAĆ DZIECKO DO MYŚLENIA DZIECKO DO MYŚLENIA Należy dziecko zachęcić do:  formułowania wniosków, wyników  pełnienia funkcji pomocniczych  samodzielnego wykonywania doświadczeń doświadczeń  samodzielnego projektowania doświadczeń.

16 FORMY PRACY Z DZIEĆMI sześcioletnimi rozplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci

17 Zajęcia i zabawy dowolne  zabawy ruchowe  zabawy tematyczne  Zabawy dydaktyczne  Zabawy manipulacyjne  zabawy konstrukcyjne  zabawy badawcze  rysowanie  sprzątanie  podlewanie roślin

18 Zajęcia zaplanowane przez nauczyciela codzienne zajęcia organizowane przez nauczyciela  zajęcia z całą grupą, np. ruchowe, umuzykalniające np. ruchowe, umuzykalniające  zajęcia zespołowe, np. zajęcia plastyczne, techniczne  zajęcia indywidualne, np. zajęcia wyrównawcze

19 Zajęcia zaplanowane prez nauczyciela  Zajęcia z dominacją działalności umysłowej  Zajęcia z dominacją działalności ruchowej działalności ruchowej  Zajęcia z dominacją działalności artystycznej

20  zajęcia z mowy ojczystej  zajęcia z kształtowania pojęć matematycznych  zajęcia z kształtowania pojęć przyrodniczych  zajęcia z kształtowania pojęć społecznych Zajęcia z dominacją działalności umysłowej

21 Zajęcia z dominacją działalności ruchowej  zestaw ćwiczeń porannych  zestaw gimnastyczny  zestaw zabaw ruchowych w terenie  zestaw zabaw ruchowych ze śpiewem

22 Zajęcia z dominacją działalności artystycznej  zajęcia umuzykalniające  zajęcia plastyczne  zajęcia konstrukcyjno-techniczne  drama dziecięca, happening

23 Sytuacje okolicznościowe i czynności samoobsługowe  kontakty okolicznościowe  odpowiedzi na pytania  wycieczki  spacery  uroczystości  prace społeczno-użyteczne -dyżury -dyżury -prace porządkowe -prace porządkowe  rozwiązywanie konfliktów

24 ZASADY PRACY PEDAGOGICZNEJ Z DZIEĆMI sześcioletnimi -normy prawidłowego kierowania rozwojem dziecka  zaspokajania potrzeb dziecka  aktywności  indywidualizacji  organizowania życia społecznego

25 Metody…  DZIECIĘCA MATEMATYKA E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ  TECHNIKI C. FREINETA  PEDAGOGIKA M. MONTESSORI  ZABAWA W CZYTANIE G. DOMANA  METODA DOBREGO STARTU  NATURALNA NAUKA CZYTANIA  WPROWADZENIE W ŚWIAT PISMA I. MAJCHRZAK  NAUKA CZYTANIA ROCŁAWSKIEGO  METODY AKTYWIZUJĄCE w tym np. METODA PROJEKTÓW

26 Ponadto  PEDAGOGIKA ZABAWY  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA  RUCH ROZWIJAJĄCY W. SHERBORNE  METODY TWÓRCZE ORFFA, KNIESSÓW, LABANA  ZABAWY FUNDAMENTELNE  METODA OŚRODKÓW PRACY  TECHNIKI RELAKSACYJNE  MUZYKOTERAPIA, ARTETERAPIA, BIBLIOTERAPIA, CHOREOTERAPIA…  Innowacje i programy autorskie

27 Obszary edukacji technicznej społeczno-moralnej komunikacyjnej muzycznej przyrodniczej w zakresie mowy i myślenia i myślenia ruchowej zdrowotnej w zakresie przygotowania przygotowania do pisania do pisania i czytania i czytania kulturowo–estetycznej matematycznej

28 Podstawowe cechy procesu edukacyjnego dzieci sześcioletnich:  zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka  dominacja aktywności zabawowej  priorytet metod czynnościowych, opartych na własnej aktywności dzieci  występowanie ciągu sytuacji wychowawczo -dydaktycznych  dwupodmiotowość (dziecko-nauczyciel)  nauczyciel występuje jako organizator, współtwórca, kreator organizator, współtwórca, kreator SYTUACJI EDUKACYJNYCH. SYTUACJI EDUKACYJNYCH.

29 AKTYWNOŚĆ DZIECI…

30 METODY i FORMY pracy z dzieckiem sześcioletnim Dziękujemy za uwagę Na podstawie opracowania Krystyny Karpińskiej


Pobierz ppt "METODY i FORMY pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google