Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 –

2 Warszawa Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych w Polsce Lata Powierzchnia w tys. ha Dynamika - rok poprzedni = 100 Plony w dt z ha Dynamika - rok poprzedni = 100 Zbiory w tys. ton Dynamika - rok poprzedni = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,054 dynamika 2007/19950,644x1,413x0,909 Źródło: Dane GUS, obliczenia własne

3 Warszawa Wydajność bioetanolu z 1 ha uprawy (średnie plony) latarodzaj uprawy plon w tonach/ha wydajność bioetanolu w m 3 z tony biomasy z 1ha żyto2,320,32 - 0,370,7 - 0, pszenica3,580,381, jęczmień3,030,31 - 0,340,9 - 1, pszenżyto3,080,371, kukurydza5,620,42, ziemniaki18,120,09 - 0,101,6 - 1, buraki cukrowe41,10,08 - 0,093,3 - 3,7

4 Warszawa Możliwości produkcji bioetanolu z wybranych gatunków roślin (Kuś 2002) Gatunek Plon [dt/ha] Zawartość węglowodanów [% s.m.] Produkcja etanolu [l/dt][l/ha] Żyto22,154, Pszenica36,359, Pszenżyto31,256, Kukurydza60, Ziemniaki184,017, Buraki cukrowe 370,

5 Warszawa Uzysk biometanu z beztlenowej fermentacji w przeliczeniu na suchą masę organiczną (Kotowski 2005). Rodzaj surowcaProdukcja CH 4 [m 3 /t s.m.o] Kukurydza410 Burak cukrowy korzenie Liście Ziemniaki bulwy Łęty Słoma żytnia450 Słoma rzepakowa340 Słoma kukurydzy650 Lucerna400 Trawa łąkowa600

6 Warszawa Surowce wykorzystywane do produkcji spirytusu surowego w latach Rodzaj surowca zboża melasaziemniakiowoceinne średni udział bioetanolu wytworzonego z poszczególnych surowców w latach ,5%14,9%3,2%0,04%3,4%

7 Warszawa Narodowy Cel Wskaźnikowy Rok ,3 %; Rok 2008 – 3,45 %; Rok 2009 – 4,60 %; Rok 2010 – 5,75 %; Rok 2011 – 6,20 %; Rok 2012 – 6,65 %; Rok 2013 – 7,10 %; Rok 2014 – 7,55 %. Obligatoryjny udział procentowy biokomponentów w rynku paliw ciekłych liczony wg wartości opałowej paliw źródło: Uchwały RM ustalające NCW na lata oraz wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata

8 Warszawa Prognoza zapotrzebowania na biokomponenty w latach Narodowy Cel Wskaźnikowy rok x % wart. opał. 2,303,454,605,756,206,657,1010,00 NCW% / V 3,685,527,369,219,9310,6511,3716,01 benzynytys. ton benzynatys. m zapotrz. na bioetanoltys. m3 194, 12286, 77376, 54463, 31499, 57535, 83572, 08805, 75 NCW % opałowy 2,303,454,605,756,206,657,1010,00 NCW% / V 2,443,664,886,106,587,067,5310,61 ONtys. ton ONtys. m zapotrz. na estry - ogółemtys. m3 226,17356,16498,56648,46699,21749,96800, ,76 ONtys. m zapotrz. na estry – transportm3 139,61209,42279,23349,04376,35403,67430,98607,02 -NCW dla roku 2007 – na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki; - NCW dla lat 2008 – 2013 – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów; -NCW dla roku 2020 – pakiet energetyczny UE; - zużycie benzyn i oleju napędowego na podstawie prognozy branży paliwowej do 2010 roku z założeniem utrzymania w latach następnych zużycia paliw ropopochodnych na niezmienionym poziomie. - zużycie ON w transporcie na niezmienionym poziomie w analizowanym okresie czasu.

9 Warszawa Prognoza zapotrzebowania na surowce rolnicze

10 Warszawa Prognoza zapotrzebowania na zboże do wytwarzania bioetanolu

11 Warszawa Prognoza zapotrzebowania na okopowe do wytwarzania bioetanolu

12 Warszawa Zbiory rzepaku i rzepiku na przestrzeni lat Źródło: Publikacje GUS, dane MRiRW oraz obliczenia własne

13 Warszawa Biokomponenty w paliwach transportowych w latach rok zużycie w transporcie ( w tys. ton) udział % liczony wg wartości opałowej oraz (2006 i wg objętości) benzynyONbioetanolestry ,02 343,040,600,00 0, ,02 562,052,400,00 0, ,02 940,065,300,00 0, ,03 606,060,100,00 0, ,04 303,038,300,00 0, ,05 075,042,8017,10 0, *4 048,06 042,084,3044,900, vv4 048,06 042,084,3044,901,25/ 1,97/ 0, I kwartał ( vv )1 025,11 886,015,677,400,78/ 1,45/ 0, II kwartał ( vv )962,51 288,614,983,530,81/ 1,47/ 0, III kwartał ( vv )1 025,11 827,716,373,860,70/ 1,51/ 0, razem III kw. ( vv )3 012,75 002,347,014,8 0,76/ 1,48/ 0, prognoza* ( vv )4 016,96 669,762,6919,72 0,76/ 1,48/ 0,28 - wartości szacunkowe; (przy założeniu gęstości: benzyna - 747kg/m 3 ; bioetanol - 789kg/m 3 ; ON - 832kg/m 3 ; ester -= 875 kg/m3 ; Źródło: Raport dla Komisji Europejskiej za 2006 r. oraz Raporty Prezesa URE + obliczenia własne; - 1,25 udział biokomponentów w całości paliw transportowych; - 1,97 udział bioetanolu w benzynach; - 0,71 udział estrów w ON;

14 Warszawa Alkohol etylowy CN nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej ważniejsze kraje EKSPORT z Polski I-X 2006r. I-X 2007r. Kraj Wartość [tys EUR] Wolumen [tys. litrów] Kraj Wartość [tys EUR] Wolumen [tys. litrów] OGÓŁEM OGÓŁEM Niderlandy Niemcy Niemcy Litwa Litwa Belgia Belgia USA Wielka Brytania431819Meksyk USA17297Japonia14257 Japonia9536Austria Estonia87144Słowacja88116 Austria7666Słowenia2029 Meksyk5581Kanada114

15 Warszawa Alkohol etylowy CN nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej ważniejsze kraje IMPORT do Polski I-X 2006r. I-X 2007r. Kraj Wartoś ć [tys EUR] Wolume n [tys. litrów] Kraj Wartość [tys EUR] Wolume n [tys. litrów] OGÓŁEM OGÓŁEM Niemcy Niderlandy Włochy Niemcy Niderlandy634999Szwecja Belgia423641Belgia Węgry231373Dania Dania189300Wielka Brytania3658 Litwa76156Francja111 Francja2531 UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami

16 Warszawa DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kazimierz Żmuda - MRiRW


Pobierz ppt "Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google