Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22

2 Warszawa - 2008-02-222 Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych w Polsce Lata Powierzchnia w tys. ha Dynamika - rok poprzedni = 100 Plony w dt z ha Dynamika - rok poprzedni = 100 Zbiory w tys. ton Dynamika - rok poprzedni = 100 1995384100,000346100,00013 309100,000 19964531,1803941,13917 846 1,341 19974190,9253790,96215 886 0,890 19984000,9553791,00015 171 0,955 19993720,9303380,89212 564 0,828 20003330,8953941,16613 134 1,045 20013170,9523580,90911 364 0,865 20023030,9564431,23713 432 1,182 20032860,9444100,92611 739 0,874 20042971,0384281,04412 730 1,084 20052860,9634160,97211 912 0,936 20062620,9164381,05311 475 0,963 20072470,9444891,11612 100 1,054 dynamika 2007/19950,644x1,413x0,909 Źródło: Dane GUS, obliczenia własne

3 Warszawa - 2008-02-223 Wydajność bioetanolu z 1 ha uprawy (średnie plony) latarodzaj uprawy plon w tonach/ha wydajność bioetanolu w m 3 z tony biomasy z 1ha 1997-2006żyto2,320,32 - 0,370,7 - 0,9 1997-2006pszenica3,580,381,4 1997-2006jęczmień3,030,31 - 0,340,9 - 1,0 1997-2006pszenżyto3,080,371,1 1997-2016kukurydza5,620,42,2 2001-2005ziemniaki18,120,09 - 0,101,6 - 1,8 2001-2005buraki cukrowe41,10,08 - 0,093,3 - 3,7

4 Warszawa - 2008-02-224 Możliwości produkcji bioetanolu z wybranych gatunków roślin (Kuś 2002) Gatunek Plon [dt/ha] Zawartość węglowodanów [% s.m.] Produkcja etanolu [l/dt][l/ha] Żyto22,154,535773 Pszenica36,359,5381379 Pszenżyto31,256,5361123 Kukurydza60,065422520 Ziemniaki184,017,8112024 Buraki cukrowe 370,016103700

5 Warszawa - 2008-02-225 Uzysk biometanu z beztlenowej fermentacji w przeliczeniu na suchą masę organiczną (Kotowski 2005). Rodzaj surowcaProdukcja CH 4 [m 3 /t s.m.o] Kukurydza410 Burak cukrowy korzenie Liście 425 450 Ziemniaki bulwy Łęty 418 550 Słoma żytnia450 Słoma rzepakowa340 Słoma kukurydzy650 Lucerna400 Trawa łąkowa600

6 Warszawa - 2008-02-226 Surowce wykorzystywane do produkcji spirytusu surowego w latach 2004 - 2006 Rodzaj surowca zboża melasaziemniakiowoceinne średni udział bioetanolu wytworzonego z poszczególnych surowców w latach 2004-200778,5%14,9%3,2%0,04%3,4%

7 Warszawa - 2008-02-227 Narodowy Cel Wskaźnikowy Rok 2007 - 2,3 %; Rok 2008 – 3,45 %; Rok 2009 – 4,60 %; Rok 2010 – 5,75 %; Rok 2011 – 6,20 %; Rok 2012 – 6,65 %; Rok 2013 – 7,10 %; Rok 2014 – 7,55 %. Obligatoryjny udział procentowy biokomponentów w rynku paliw ciekłych liczony wg wartości opałowej paliw źródło: Uchwały RM ustalające NCW na lata 2008 -2013 oraz wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014

8 Warszawa - 2008-02-228 Prognoza zapotrzebowania na biokomponenty w latach 2007- 2020 Narodowy Cel Wskaźnikowy rok 2 0072 0082 0092 0102 0112 0122 0132 020 x % wart. opał. 2,303,454,605,756,206,657,1010,00 NCW% / V 3,685,527,369,219,9310,6511,3716,01 benzynytys. ton 3 9803 9203 8603 800 benzynatys. m3 5 2725 1925 1135 033 zapotrz. na bioetanoltys. m3 194, 12286, 77376, 54463, 31499, 57535, 83572, 08805, 75 NCW % opałowy 2,303,454,605,756,206,657,1010,00 NCW% / V 2,443,664,886,106,587,067,5310,61 ONtys. ton 7 8308 2208 6308 980 ONtys. m3 9 2669 72810 21310 627 zapotrz. na estry - ogółemtys. m3 226,17356,16498,56648,46699,21749,96800,711 127,76 ONtys. m3 5 720 zapotrz. na estry – transportm3 139,61209,42279,23349,04376,35403,67430,98607,02 -NCW dla roku 2007 – na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki; - NCW dla lat 2008 – 2013 – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów; -NCW dla roku 2020 – pakiet energetyczny UE; - zużycie benzyn i oleju napędowego na podstawie prognozy branży paliwowej do 2010 roku z założeniem utrzymania w latach następnych zużycia paliw ropopochodnych na niezmienionym poziomie. - zużycie ON w transporcie na niezmienionym poziomie w analizowanym okresie czasu.

9 Warszawa - 2008-02-229 Prognoza zapotrzebowania na surowce rolnicze

10 Warszawa - 2008-02-2210 Prognoza zapotrzebowania na zboże do wytwarzania bioetanolu

11 Warszawa - 2008-02-2211 Prognoza zapotrzebowania na okopowe do wytwarzania bioetanolu

12 Warszawa - 2008-02-2212 Zbiory rzepaku i rzepiku na przestrzeni lat Źródło: Publikacje GUS, dane MRiRW oraz obliczenia własne

13 Warszawa - 2008-02-2213 Biokomponenty w paliwach transportowych w latach 2000 - 2007 rok zużycie w transporcie ( w tys. ton) 2000 -2006 udział % liczony wg wartości opałowej oraz (2006 i 2007 - wg objętości) benzynyONbioetanolestry 2 0004 841,02 343,040,600,00 0,35 2 0014 484,02 562,052,400,00 0,46 2 0024 109,02 940,065,300,00 0,57 2 0033 941,03 606,060,100,00 0,49 2 0044 011,04 303,038,300,00 0,29 2 0053 915,05 075,042,8017,10 0,47 2006*4 048,06 042,084,3044,900,92 2006 - vv4 048,06 042,084,3044,901,25/ 1,97/ 0,71 2007 - I kwartał ( vv )1 025,11 886,015,677,400,78/ 1,45/ 0,37 2007 - II kwartał ( vv )962,51 288,614,983,530,81/ 1,47/ 0,26 2007- III kwartał ( vv )1 025,11 827,716,373,860,70/ 1,51/ 0,20 2007 - razem III kw. ( vv )3 012,75 002,347,014,8 0,76/ 1,48/ 0,28 2007 - prognoza* ( vv )4 016,96 669,762,6919,72 0,76/ 1,48/ 0,28 - wartości szacunkowe; (przy założeniu gęstości: benzyna - 747kg/m 3 ; bioetanol - 789kg/m 3 ; ON - 832kg/m 3 ; ester -= 875 kg/m3 ; Źródło: Raport dla Komisji Europejskiej za 2006 r. oraz Raporty Prezesa URE + obliczenia własne; - 1,25 udział biokomponentów w całości paliw transportowych; - 1,97 udział bioetanolu w benzynach; - 0,71 udział estrów w ON;

14 Warszawa - 2008-02-2214 Alkohol etylowy CN 22071000 nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej ważniejsze kraje EKSPORT z Polski I-X 2006r. I-X 2007r. Kraj Wartość [tys EUR] Wolumen [tys. litrów] Kraj Wartość [tys EUR] Wolumen [tys. litrów] OGÓŁEM 26 92051 427 OGÓŁEM 5 5598 826 Niderlandy11 29822 081Niemcy2 0803 671 Niemcy10 71720 907Litwa1 3711 912 Litwa2 2804 019Belgia1 3192 466 Belgia1 6863 171USA215162 Wielka Brytania431819Meksyk177264 USA17297Japonia14257 Japonia9536Austria128141 Estonia87144Słowacja88116 Austria7666Słowenia2029 Meksyk5581Kanada114

15 Warszawa - 2008-02-2215 Alkohol etylowy CN 22071000 nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej ważniejsze kraje IMPORT do Polski I-X 2006r. I-X 2007r. Kraj Wartoś ć [tys EUR] Wolume n [tys. litrów] Kraj Wartość [tys EUR] Wolume n [tys. litrów] OGÓŁEM 6 2109 978 OGÓŁEM 22 10435 874 Niemcy3 2695 261Niderlandy8 53014 833 Włochy1 3622 216Niemcy6 68310 375 Niderlandy634999Szwecja4 6777 587 Belgia423641Belgia1 7472 480 Węgry231373Dania421541 Dania189300Wielka Brytania3658 Litwa76156Francja111 Francja2531 UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami

16 Warszawa - 2008-02-2216 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kazimierz Żmuda - MRiRW (kazimierz.zmuda@minrol.gov.pl)


Pobierz ppt "Warszawa - 2008-02-221 Rynek energii odnawialnej – w tym biokomponenty i biopaliwa prognozy dla producentów buraka cukrowego Warszawa 2008 – 02 - 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google