Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 1 Doświadczenia polskich instytucji we wdrażaniu projektów dofinansowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 1 Doświadczenia polskich instytucji we wdrażaniu projektów dofinansowanych."— Zapis prezentacji:

1 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 1 Doświadczenia polskich instytucji we wdrażaniu projektów dofinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie wybranych przykładów Władza Wdrażająca Programy Europejskie 20 kwietnia 2011 r.

2 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 2 2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne W trzech naborach przyjęto 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14 383 220 €. Ostateczny termin zakończenia realizacji projektów upływa w dniu 30 kwietnia br. (z wyjątkiem 3 przedłużonych projektów oraz 1 programu).

3 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW WG WOJEWÓDZTW (3 NABORY) PRIORYTET 2.9 7,99 € 0 0 2 2 0 2 2 6 1 6 0 12 3 0 2

4 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Zakres projektów w Priorytecie 2.9 NMF: Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej i pobudzenie inicjatyw społecznych, Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych, Promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji, Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej, Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG, mające na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 4

5 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Wdrażane projekty zostały podzielone przez WWPE na 3 obszary tematyczne: Turystykę (7 projektów) Transfer wiedzy (14 projektów) Współpracę (8 projektów) 5

6 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Przykłady projektów z obszaru „turystyka” (7) 6

7 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Projekt PL0415 „Kultura? Tak! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza” 7 Beneficjent: Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury (Zakopane) Przyznany grant: 307 097 euro Całkowity koszt projektu: 361 291 euro

8 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Projekt PL0415 „Kultura? Tak! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza” Jednym z trwałych rezultatów projektu jest utworzenie galerii sztuki ludowej w Krakowie (Galeria ETNIKA) Prezentuje ona stałą wystawę malarstwa na szkle, rzeźbę w drewnie i haft artystyczny; Odpowiada za przygotowywanie różnych imprez kulturalnych np. plenerowych wystaw sztuki ludowej Organizuje konkursy dla młodych plastyków pt. "Etnika - inspiracje" na prace w 3 kategoriach: malarstwo, rzeźba, mały przedmiot użytkowy Promuje twórczość ludową w Krakowie i na rynku turystycznym 8

9 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Przykładowe imprezy zorganizowane w ramach Projekt u PL0415 „Kultura? Tak! Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju lokalnego Podtatrza” Plener Kowalstwa Artystycznego Został zorganizowany 2 maja 2010 r. na Placu pod Gubałówką. Celem imprezy była promocja kuźni jako warsztatu pracy artystów-kowali 9 5-8 sierpnia 2010 r. (prezentacja produktów regionalnych m.in. z Polski, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Grecji, Niemiec, Turcji, Cypru i Słowacji, prezentacja warsztatu artystycznego twórców ludowych, pokazy kulinarne).

10 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Przykłady projektów z „obszaru transferu wiedzy” (14) 10

11 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne PROJEKT PL0223 „System wymiany informacji o stanie ekosystemu Zalewu Wiślanego w ramach polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej” 11 Beneficjent: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni Przyznany grant: 250 000 euro Całkowity koszt projektu: 294 118 euro

12 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 12 Ocena istniejącego systemu monitoringu i wymiany informacji w polskich i rosyjskich regionach Podpisano porozumienia z partnerem norweskim (NIVA) (określające zasady współpracy i rozliczania się z prac wykonanych na rzecz projektu). Opracowano raporty strony polskiej i rosyjskiej dotyczące: - badań monitoringowych prowadzonych na Zalewie Wiślanym w przeszłości i obecnie, - modeli jakości wody wykorzystywanych w przeszłości i obecnie, - baz danych istniejących w przeszłości i aktualnie wykorzystywanych / zasilanych. Przygotowywano i negocjowano porozumienia pomiędzy IMGW a partnerami rosyjskimi dotyczące współpracy m.in. w zakresie wymiany danych o stanie środowiska Zalewu Wiślanego, w czasie trwania ramach projektu oraz po jego zakończeniu. Organizacja narad i warsztatów w Polsce i Rosji (Kaliningrad) Zorganizowano 3 narady projektu (2 w Kaliningradzie, 1 w Polsce) oraz 1 warsztaty szkoleniowe (w Polsce). PROJEKT PL0223 – SerVis FORCE

13 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Opracowanie planu wspólnego monitoringu i wspólnej bazy danych dla partnerów polskich i rosyjskich Opracowano plan wspólnych rejsów monitoringowych po obu stronach Zalewu Wiślanego i wykonano rejs zgodnie z założonym planem – wykonano pomiary i pobrano próbki do analiz w laboratorium lądowym, zgodnie z uzgodnioną metodyką. Wykonano zaplanowane analizy laboratoryjne: hydrochemiczne, chemiczne oraz oznaczenia biologiczne z wykorzystaniem wspólnych uzgodnionych metodyk. 13 Przeprowadzenie szkoleń dla polskich i rosyjskich ekspertów W ramach warsztatów przeprowadzono dwa szkolenia dotyczące: - wspólnej metodyki badań monitoringowych, - korzystania z bazy danych środowiskowych ENSIS. PROJEKT PL0223 – SerVis FORCE

14 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Przykłady projektów z obszaru „współpraca” (8) 14

15 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 15 Projekt PL0220 „Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych” Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Przyznany grant: 2 012 178 euro Całkowity koszt projektu: 2 049 479 euro Projekt o charakterze programu Uczestnicy jednego z pod-projektów z 1. konkursu

16 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne -3 konkursy podprojektów: otrzymano 166 wniosków, z czego dofinansowanie zyskały 84 podprojekty -do końca 2010 przeprowadzono 30 szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów podprojektów -zakontraktowano pełną kwotę dostępną w ramach programu (1 907 491,25 €) 16 Rezultaty Programu PL0220 Komitet Sterujący FMGTM

17 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne W 84 zrealizowanych projektach udział wzięli partnerzy z 17 państw Wśród 50 projektów dwustronnych znalazły się: 22 polsko-rosyjskie, 11 polsko-niemieckich, 3 polsko–litewskie, 3 polsko-duńskie, 2 polsko-włoskie, 2 polsko-francuskie, 2 polsko-holenderskie i 2 polsko-ukraińskie, Po 1 – polsko-szwedzki, polsko-czeski, polsko-angielski 29 projektów wielostronnych (więcej niż 2 kraje) 17

18 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 18 Najczęściej wymieniane zalety: Szeroki wachlarz beneficjentów (m. in. administracja publiczna, jst, ngo, uczelnie wyższe), Możliwość realizowania różnych, często odmiennych działań w ramach jednego projektu, Brak ograniczenia „komponentu inwestycyjnego” (m. in. na zakup niezbędnego sprzętu) pod warunkiem, że zakupy są związane z realizacją projektu, Możliwość współpracy z partnerami z Polski oraz krajów UE i EFTA (najwięcej partnerów pochodziło z Ukrainy, Niemiec i Norwegii), Najważniejsze wnioski i opinie beneficjentów realizujących projekty

19 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Najczęściej wymieniane zalety: Trwałe rezultaty, które będą widoczne po zakończeniu realizacji projektów np. platforma do konsultacji społecznych, wortal dla przedsiębiorców, Możliwość realizowania projektów, które nie mogą być wdrażane w ramach innych funduszy, Nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą być użyteczne w następnych projektach, Elastyczność i odrębne (od funduszy UE) normy prawne, Brak maksymalnej kwoty dofinansowania, Ogólnopolski zasięg. 19 Najważniejsze wnioski i opinie beneficjentów realizujących projekty

20 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne Folder „Polityka regionalna i działania transgraniczne” 20 Folder „Polityka regionalna i działania transgraniczne” został przygotowany przez WWPE i obejmuje wszystkie projekty realizowane w ramach Priorytetu 2.9 NMF i MF EOG Publikacja zawiera krótki opis Mechanizmów Finansowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Priorytetu 2.9 (cele, typy beneficjentów, lokalizacja projektów, partnerstwa, zakładane rezultaty) Projekty są podzielone na 3 obszary tematyczne i zawierają podstawowe informacje na temat każdego projektu (cele, główne działania, partnerzy, okres realizacji i krótki komentarz osoby związanej z wdrażaniem projektu) Folder w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie WWPE (www.wwpe.gov.pl)

21 Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 21 Instytucja Wspomagająca Władza Wdrażająca Programy Europejskie Zespół ds. Rozwoju Regionalnego/Sekcja ds. Priorytetu Polityka Regionalna NMF www.wwpe.gov.pl Instytucja Pośrednicząca Priorytetu 2.9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej www.eog.gov.pl www.wwpe.gov.pl www.eog.gov.pl


Pobierz ppt "Norweski Mechanizm Finansowy Polityka regionalna i działania transgraniczne 1 Doświadczenia polskich instytucji we wdrażaniu projektów dofinansowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google