Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Cykl spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji mieszkańców na terenach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Cykl spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji mieszkańców na terenach."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Cykl spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji mieszkańców na terenach wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego oraz spotkań konsultacyjno – informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania

2 14-15 czerwca 2007 roku W naszym województwie gościły Lokalne Grupy Działania z województwa dolnośląskiego. Celem wizyty było poznanie najlepszych praktyk aktywizacji lokalnych środowisk wiejskich realizowanych w kujawsko-pomorskim oraz wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem projektów realizowanych na obszarach wiejskich obu województw.

3 14 czerwca 2007 roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprezentowała gościom swoje dotychczasowe działania, plany na przyszłość oraz zapoznała uczestników wizyty z projektami zrealizowanymi w ramach Powiatowego Programu Odnowy Wsi w Powiecie Nakielskim

4 15 czerwca 2007 roku - Płużnica Spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z regionu dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Wieczno”, w czasie którego dyskutowano o doświadczeniach i problemach związanych z wdrażaniem podejścia leader oraz nad przyszłością Lokalnych Grup Działania.

5 24 sierpnia 2007 r. Odolion powiat aleksandrowski szkolenie poświęcone unijnemu wsparciu dla obszarów wiejskich na lata 2007-13. organizowane wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

6 Rozmawialiśmy na temat: możliwości pozyskania środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mówiliśmy o doświadczeniach związanych z wdrażaniem pilotażowego programu Leader Plus. Podczas spotkania przedstawiono wyniki wojewódzkiego konkursu grantowego „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – Granty – Lider”.

7 25 października 2007 roku w Tucholi Szkolenie organizowane wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”

8 Zagadnienia omawiane na spotkaniu dotyczyły w szczególności możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów dla LGD w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów dla LGD w ramach PO Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

9 Tleń – cykl szkoleń 28-20 września 2007 r. Omawiane tematy : Działania Osi III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, realizowane poprzez Oś IV – Leader Zmiany przepisów regulujących działalność LGD w okresie programowania 2007-2013 Proces Przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju i wniosków o ich dofinansowanie Ilość uczestników: 20

10 19-20 października 2007 r – Tleń Warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej : Tworzenie grupy i budowanie gotowości do pracy Umiejętności skutecznego komunikowania się i podstawy PR w kontekście informowania społeczności lokalnych o PROW 2007-2013 Metody i techniki aktywizowania społeczności i grup interesów w celu skutecznego wdrażania Osi IV Leader Podstawy planowania i zarządzania projektem w ramach Osi IV Leader

11 16-17 listopada 2007 r. – Tleń Warsztaty z zakresu: Praca z ludźmi w kontekście funkcjonowania Lokalnych Grup Działania Sztuka wystąpień publicznych i dostosowanie przekazu do odbiorców Trening Umiejętności komunikacyjnych w informowaniu społeczności lokalnych

12 14 grudnia 2007 r. Przysiek Dziękuję za uwagę: Elżbieta Siemiątkowska Departament Polityki Regionalnej Wydział Zarządzania PROW Tel. 56 656 11 75 e.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Cykl spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji mieszkańców na terenach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google