Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnozowanie i analizowanie problemów kryminalnych występujących w środowisku lokalnym oraz ich rozwiązywanie Ćwiczenia 3 P_U01: …student potrafi analizować.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnozowanie i analizowanie problemów kryminalnych występujących w środowisku lokalnym oraz ich rozwiązywanie Ćwiczenia 3 P_U01: …student potrafi analizować."— Zapis prezentacji:

1 Diagnozowanie i analizowanie problemów kryminalnych występujących w środowisku lokalnym oraz ich rozwiązywanie Ćwiczenia 3 P_U01: …student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej P_U04: … student potrafi zaproponować rozwiązanie problemu kryminalnego, odnosząc się do wybranego elementu trójkąta kryminalnego i uwzględniając regulacje z zakresu prawa publicznego

2 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych Cykl Deminga (PDCA), od: -P (plan, planowanie) -D (do, działanie) -C (check, kontrola) -A (actualisation, poprawa, korekta) To schemat zarazem ogólny, i podkreślający cykliczność czynności, konieczność weryfikacji i korygowania/doskonalenia działań. Innymi słowy – to cykl poprawy!

3 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych Cechy wspólne stosowanych na świecie (SARA, CAPRA, 5 – I, ProCTOR) sposobów rozwiązywania problemów kryminalnych: 1.Lider (określenie, kto nim będzie, wybór: samorządowiec, policjant?) 2.Identyfikowanie problemu -może to robić dzielnicowy, mogą inne osoby/zespoły; ważne, by identyfikować odczucia; statystyki posiada policja – one też mogą stanowić (i powinny) przedmiot analizy, ale o odczuciach nie wolno zapominać -można to robić rozmawiając z mieszkańcami, przedstawicielami władzy wykonawczej, radnymi, organizując badania ankietowe, przeglądając fora internetowe)

4 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych 3.Ustalenie klienta, do którego adresowane jest działanie zapobiegawcze; a.klient bezpośredni (np. autor graffiti) b.klient pośredni (mieszkańcy) c.zasada Vilfredo Pareto (20% przyczyn daje 80% skutków; trzeba zidentyfikować przyczyny, a będziemy mieli 4/5 problemu z głowy; no – prawie 4/5) 4.Analiza kryminalna (trójkąt kryminalny) 5.Analiza operacyjna (taktyczna); służy działaniom natychmiastowym 6.Analiza strategiczna – służy realizacji celów dalekosiężnych

5 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych Jakie znamy metody analizowania? 1.SWOT (analiza/porównanie: strenghts – mocnych stron, weaknesses – słabych stron, opportunities – sposobności, możliwości działań, threats – zagrożeń) 2. Burza mózgów ; jej etapy to: przygotowanie ; etap pomysłowości; etap ekspercki ; rangowanie pomysłów 3.Metoda Kaoru Ishikawy (rybiej/rybich ości 5xM+E) od M (man/men – człowiek/ludzie) M (material – surowiec, składniki) M (machine – narzędzia, instrumentarium) M (method – metody działań) M (management – zarządzanie, kierownictwo) E (environment – otoczenie, środowisko)

6 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych Zasada formułowania celów działań w rozwiązywaniu problemów kryminalnych – to ważne, bo pozwala formułować cele realistyczne, weryfikować ich osiągnięcie SMART od S (specyfic – uszczegółowione) M (measurable – mierzalne) A (achievable – osiągalne) R (result – oriented, tj. nastawione na rezultat) T (time – bound, tj. określone w czasie)

7 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych Metoda CAPS – 5 kroków – rozwiązywania problemów kryminalnych (od Chicago Alternative Policing Strategy, tj. Chicagowska Alternatywna Strategia Policyjna) I.Określenie problemów i ustalenie kolejności ich rozwiązywania Zasada podstawowa tego kroku to wybór najważniejszego problemu, bo wtedy jest szansa, że mieszkańcy zechcą się zaangażować w jego rozwiązanie II.Analiza przyczyn zjawiska uznanego przez społeczność lokalną za niepożądane Stosujemy 7 złotych pytań kryminalistycznych: co, gdzie, kiedy, jak, czym, dlaczego, kto? W metodzie CAPS analizę prowadzi się z wykorzystaniem trójkąta kryminalnego, zastanawiając, co zrobić, aby utrudnić lub uniemożliwić popełnienie przestępstwa; ważne, aby wskazać maksymalną liczbę możliwych przyczyn (można dzielić się na grupy odpowiedzialne za inny bok trójkąta)

8 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów kryminalnych III.Ustalenie strategii działania Strategia powinna określać, co należy zrobić, aby uniemożliwić powstanie/powstawanie (odradzanie się) problemu kryminalnego. Strategia powinna być ukierunkowana na wszystkie boki trójkąta i: -musi być zgodna z prawem -powinna określać stan do osiągnięcia (miary tego stanu; co będzie sukcesem, a co porażką) -powinna przewidywać czas realizacji tego, co założone -powinna też wskazać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. IV.Realizacja V.Ocena – to etap tyleż końcowy, co permanentny, gdyż powinien zawsze występować. Może też stanowić punkt wyjścia do identyfikacji, analizy i podjęcia próby rozwiązania kolejnego problemu!


Pobierz ppt "Diagnozowanie i analizowanie problemów kryminalnych występujących w środowisku lokalnym oraz ich rozwiązywanie Ćwiczenia 3 P_U01: …student potrafi analizować."

Podobne prezentacje


Reklamy Google