Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

2 Projekt – wg UE definicja Co to jest projekt? Projektem nazywamy przedsięwzięcie, które posiada następujące cechy: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania jest ograniczone w czasie (ma określony początek i koniec), oraz posiada określony budżet i zasoby ma wyjątkowy charakter

3 Projekt – wg UE Cel projektu Służy realizacji określonego celu Projekt ma swój początek i koniec = stanowi pewną zamkniętą całość Nie realizujemy go tylko dla samej realizacji Projekt jest zawsze częścią większego planu (programu)

4 Projekt – wg UE działania Posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania Realizacja projektu wymaga podejmowania określonych działań Niektóre z nich są ze sobą powiązane w ten sposób, że podjęcie jednego wymaga zakończenia innego Są też działania, które można prowadzić równolegle Im więcej powiązanych działań tym bardziej złożony i trudniejszy jest projekt

5 Projekt – wg UE Czas, budżet, zasoby Jest ograniczone w czasie oraz posiada określony budżet i zasoby Każdy projekt ma jasno określony początek i koniec Narzędziem które pomaga pilnować czasu trwania projektu jest harmonogram Każdy projekt ma przypisany określony budżet i zasoby (ludzkie, materiałowe), które określają jego ramy

6 Projekt – wg UE Wyjątkowy charakter Ma wyjątkowy charakter Projekt jest przedsięwzięciem którego nie realizujemy codziennie Jest przedsięwzięciem dużym, o określonym stopniu trudności i zwykle nie jest przedsięwzięciem powtarzalnym Nawet kiedy kupujemy kolejny sprzęt medyczny to inne są uwarunkowania – inna jest zachorowalność, inna grupa potencjalnych pacjentów, inne możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w regionie

7 Projekt – wg UE Metodologia UE Zalecenia Komisji Europejskiej Jak przygotować projekt aby spełniał europejskie standardy? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania dokumentacji aplikacyjnej?

8 Projekt – wg UE Metodologia UE Cykl projektu wg UE * Manual Project Cycle Management European Commission – EuropeAid Co-operation Office, 2001.

9 Projekt – wg UE Metodologia - programowanie Programowanie – planowanie Stanowi ono punkt wyjścia w procesie realizacji projektu. Jest to etap, na którym w oparciu o analizę zagrożeń i możliwości identyfikuje się ogólne grupy projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na danym obszarze, np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jest to bardzo istotny etap. Niestety, bardzo często pomijany w praktyce samorządowej. Programowanie dokonywane jest przede wszystkim w oparciu o analizy priorytetów społeczności lokalnej oraz informacje zawarte, między innymi, w takich dokumentach, jak strategie rozwoju.

10 Projekt – wg UE Metodologia - identyfikacja Identyfikacja projektu Przegląd zgłoszonych propozycji. Selekcja projektów według przyjętych kryteriów oceny i wskazanie projektów dla których powinny zostać sporządzone dokładniejsze studia, potwierdzające celowość ich realizacji. Etap ten powinien dać m.in. odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście konieczny jest zakup RTG czy wystarczy modernizacja do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. To właśnie na tym etapie określamy zakres projektu, czyli wszystkie działania, które muszą zostać zrealizowane po to, aby osiągnąć zakładane cele.

11 Projekt – wg UE Metodologia - formułowanie Formułowanie – planowanie projektu Projekty, które zostały zidentyfikowane w poprzednim etapie, są szczegółowo analizowane pod kątem efektywności ich realizacji (szczególnie technicznej i finansowej). W formułowaniu konkretnych projektów bierze udział szerokie grono osób, instytucji i organizacji, które będą ich późniejszymi beneficjentami.

12 Projekt – wg UE Metodologia – montaż finansowy Finansowanie – montaż Przedłożone wnioski są weryfikowane przez programy i fundusze pomocowe. Następnie podejmowana jest ostateczna decyzja dotycząca zakresu współfinansowania projektu ze strony instytucji udzielających wsparcia finansowego. W dalszej kolejności podpisywane są stosowne umowy oraz sporządzany jest końcowy montaż finansowy projektu.

13 Projekt – wg UE Metodologia - wdrażanie Wdrożenie Jest to etap, który polega na uruchomieniu wszystkich procedur, w wyniku których projekt zostanie zakończony. Wyróżniamy tu, między innymi, następujące czynności: wyłonienie wykonawcy projektu nadzór nad wykonaniem oddanie obiektu do użytkowania. W trakcie wdrażania projektu prowadzony jest ciągły jego monitoring, mający na celu zakończenie wszystkich działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

14 Projekt – wg UE Metodologia – ocena, wnioski Ocena projektu Porównujemy tutaj zgodność otrzymanych rezultatów z założeniami przyjętymi na etapie programowania i identyfikacji oraz osiągalność przewidywanych celów bezpośrednich i ogólnych projektu. Etap ten bardzo często prowadzi także do identyfikacji nowych projektów

15 Projekt – wg UE Zasada monitoringu ZAPAMIĘTAJ ! Zawsze istnieją różnice między planem a przebiegiem realizacji Nie chodzi o to aby ich uniknąć, ale aby pozostawały pod stałą kontrolą

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Robert Strużkiewicz r.struzkiewicz@bcgpolska.pl BCG Polska – biuro w Warszawie: ul. Gwiaździsta 5a/51, 01-651 Warszawa tel./ fax: (22) 864 84 89


Pobierz ppt "Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google