Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata

2 Projekt – wg UE Co to jest projekt? definicja
Projektem nazywamy przedsięwzięcie, które posiada następujące cechy: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania jest ograniczone w czasie (ma określony początek i koniec), oraz posiada określony budżet i zasoby ma wyjątkowy charakter

3 Projekt – wg UE Służy realizacji określonego celu Cel projektu
Projekt ma swój początek i koniec = stanowi pewną zamkniętą całość Nie realizujemy go tylko dla samej realizacji Projekt jest zawsze częścią większego planu (programu)

4 Projekt – wg UE Posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane
działania Posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania Realizacja projektu wymaga podejmowania określonych działań Niektóre z nich są ze sobą powiązane w ten sposób, że podjęcie jednego wymaga zakończenia innego Są też działania, które można prowadzić równolegle Im więcej powiązanych działań tym bardziej złożony i trudniejszy jest projekt

5 Projekt – wg UE Jest ograniczone w czasie oraz posiada określony
Czas, budżet, zasoby Jest ograniczone w czasie oraz posiada określony budżet i zasoby Każdy projekt ma jasno określony początek i koniec Narzędziem które pomaga pilnować czasu trwania projektu jest harmonogram Każdy projekt ma przypisany określony budżet i zasoby (ludzkie, materiałowe), które określają jego ramy

6 Projekt – wg UE Ma wyjątkowy charakter Wyjątkowy charakter
Projekt jest przedsięwzięciem którego nie realizujemy codziennie Jest przedsięwzięciem dużym, o określonym stopniu trudności i zwykle nie jest przedsięwzięciem powtarzalnym Nawet kiedy kupujemy kolejny sprzęt medyczny to inne są uwarunkowania – inna jest zachorowalność, inna grupa potencjalnych pacjentów, inne możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych w regionie

7 Projekt – wg UE Zalecenia Komisji Europejskiej Metodologia UE
Jak przygotować projekt aby spełniał europejskie standardy? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania dokumentacji aplikacyjnej?

8 Projekt – wg UE Cykl projektu wg UE* Metodologia UE
„Manual Project Cycle Management” European Commission – EuropeAid Co-operation Office, 2001.

9 Projekt – wg UE Programowanie – planowanie Metodologia - programowanie
Stanowi ono punkt wyjścia w procesie realizacji projektu. Jest to etap, na którym w oparciu o analizę zagrożeń i możliwości identyfikuje się ogólne grupy projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na danym obszarze, np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jest to bardzo istotny etap. Niestety, bardzo często pomijany w praktyce samorządowej. Programowanie dokonywane jest przede wszystkim w oparciu o analizy priorytetów społeczności lokalnej oraz informacje zawarte, między innymi, w takich dokumentach, jak strategie rozwoju.

10 Projekt – wg UE Identyfikacja projektu Metodologia - identyfikacja
Przegląd zgłoszonych propozycji. Selekcja projektów według przyjętych kryteriów oceny i wskazanie projektów dla których powinny zostać sporządzone dokładniejsze studia, potwierdzające celowość ich realizacji. Etap ten powinien dać m.in. odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście konieczny jest zakup RTG czy wystarczy modernizacja do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. To właśnie na tym etapie określamy zakres projektu, czyli wszystkie działania, które muszą zostać zrealizowane po to, aby osiągnąć zakładane cele.

11 Projekt – wg UE Formułowanie – planowanie projektu
Metodologia - formułowanie Formułowanie – planowanie projektu Projekty, które zostały zidentyfikowane w poprzednim etapie, są szczegółowo analizowane pod kątem efektywności ich realizacji (szczególnie technicznej i finansowej). W formułowaniu konkretnych projektów bierze udział szerokie grono osób, instytucji i organizacji, które będą ich późniejszymi beneficjentami.

12 Projekt – wg UE Finansowanie – montaż Metodologia – montaż finansowy
Przedłożone wnioski są weryfikowane przez programy i fundusze pomocowe. Następnie podejmowana jest ostateczna decyzja dotycząca zakresu współfinansowania projektu ze strony instytucji udzielających wsparcia finansowego. W dalszej kolejności podpisywane są stosowne umowy oraz sporządzany jest końcowy montaż finansowy projektu.

13 Projekt – wg UE Wdrożenie Metodologia - wdrażanie
Jest to etap, który polega na uruchomieniu wszystkich procedur, w wyniku których projekt zostanie zakończony. Wyróżniamy tu, między innymi, następujące czynności: wyłonienie wykonawcy projektu nadzór nad wykonaniem oddanie obiektu do użytkowania. W trakcie wdrażania projektu prowadzony jest ciągły jego monitoring, mający na celu zakończenie wszystkich działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

14 Projekt – wg UE Ocena projektu Metodologia – ocena, wnioski
Porównujemy tutaj zgodność otrzymanych rezultatów z założeniami przyjętymi na etapie programowania i identyfikacji oraz osiągalność przewidywanych celów bezpośrednich i ogólnych projektu. Etap ten bardzo często prowadzi także do identyfikacji nowych projektów

15 Projekt – wg UE ZAPAMIĘTAJ ! Zawsze istnieją różnice między planem
Zasada monitoringu ZAPAMIĘTAJ ! Zawsze istnieją różnice między planem a przebiegiem realizacji Nie chodzi o to aby ich uniknąć, ale aby pozostawały pod stałą kontrolą

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BCG Polska – biuro w Warszawie:
Robert Strużkiewicz BCG Polska – biuro w Warszawie: ul. Gwiaździsta 5a/51, Warszawa tel./ fax: (22)


Pobierz ppt "Planowanie projektów Regionalny Program Operacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google