Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów."— Zapis prezentacji:

1 OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

2 Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 2) rozmieszczenia zakładów opieki długoterminowej, 3) rozmieszczenie łóżek opieki długoterminowej, 4) działalności różnych form opieki pozaszpitalnej funkcjonujących w ramach opieki ambulatoryjnej, 5) zatrudnienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych oraz hospicjum przy szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, 6) zatrudnienia lekarzy specjalistów geriatrii, 7) zatrudnienia specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej i paliatywnej z wyższym wykształceniem, 8) zatrudnienia pielęgniarek z wykształceniem średnim, z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej i opieki paliatywnej, 9) programy polityki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami powyżej 65 r. ż.

3 Działalność oddziału geriatrycznego (4060) w 2014r. Wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na 31.12. Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniach W % Województwo lubuskie 25 10637252290,179,56,842,5 Szpital na Wyspie w Żarach 25 10637252290,179,56,842,5 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29 za rok 2014 Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115 356

4 Działalność oddziału medycyny paliatywnej (5182) w 2014r. wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na 31.12. Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni Średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniach W % Województwo lubuskie 15 2354507300,582,319,215,7 SP ZOZ Sulęcin15 2354507300,582,319,215,7 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29 za rok 2014 Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115 356

5 Działalność Zakładów Pielęgnacyjno - Opiekuńczych (5160) w 2014r. wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na 31.12. Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni Średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniachW % Województwo lubuskie54 14518 707346,494,9129,02,7 Szpital na Wyspie Żary Lubsko23 837 949345,694,795,83,6 Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze 31 6210 758347,095,1173,52,0 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115 356

6 Działalność Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych (5170) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan w dniu 31.12. średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżka średni pobyt chorego przelotowość w dniachw % województwo lubuskie356 97411984033692,2123,02,7 Wielospecjalistycz ny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. spółka z o.o. ul. Walczaka 1) 35 9212184348,195,4132,42,6 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu spółka z o.o. 30 8210394346,594,9126,82,7 Powiatowe Centrum Zdrowia Szpitala w Drezdenku 30 1219538317,987,178,84,0 Nowy Szpital w Kostrzynie50 9817576351,596,3179,32,0 Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Gubin35 7311980342,393,8164,12,1 1) oddział poudarowy

7 Działalność Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych (5170) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan w dniu 31.12. średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżka średni pobyt chorego przelotowość w dniachw % NZOZ Szpital w Skwierzynie36 14511593322,088,280,04,0 Nowy Szpital w Szprotawie35 9312111346,094,8130,22,7 Nowy Szpital w Świebodzinie35 9611817337,692,5123,12,7 Nowy Szpital we Wschowie40 8512150303,883,2142,02,1 Szpital na Wyspie w Żarach Lubsko30 8910497349,995,9117,93,0 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115 356

8 Działalność hospicjów stacjonarnych (5180) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan na 31.12. średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżek średni pobyt chorego przelotowość W dniachW % Województwo lubuskie38 61811 861312,185,519,216,3 Nowy Szpital we Wschowie10 1062 222222,260,921,010,6 Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 15 2755 417361,198,919,718,3 Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 13 2374 222324,889,017,818,2 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115 356

9 Szprotawa Żagań Żary Lubsko Gubin Krosno Odrz. Słubice Sulechów Świebodzin Wschowa Drezdenko Kostrzyn n. O. Skwierzyna MiędzyrzeczSulęcin publiczne zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny niepubliczne zakłady opiekuńczo-lecznicze Gorzów Wlkp. Torzym Zielona Góra Sława Klenica Cibórz Zabór Nowy Dworek Nowa Sól Wojnowo publiczne hospicjum niepubliczne zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJ. LUBUSKIEGO niepubliczne hospicjum 1 2 2 Strzelce Krajeńskie Goraj (stan na 31.12.2014r.) 10 2 1 publiczny oddział opieki paliatywnej 1

10 Rozmieszczenie łóżek opieki długoterminowej na terenie województwa lubuskiego wg stanu na 31-12-2014

11 Wyszczególnienie Zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno - opiekuńcze, hospicjum i opieka paliatywna kod 5160 - 5360 Razem, z tego: Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 5160 Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze dla dzieci 5161 Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 5170 Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze Psychiatryczne 5172 hospicjum stacjonarne 5180 opieka paliatywna 5182 województwo lubuskie 31.12.2013r. 99854235653215 31.12.2014r. 99654035653323- z tego: sp zoz-y, jednostki budżetowe 432000402-- pozostałe podmioty lecznicze 564540356131-- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. spółka z o.o. 166--35 1) 131-- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno Kardiologiczny spółka z o.o. w Torzymiu 30-- --- Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital w Drezdenku 30-- --- Nowy Szpital w Kostrzynie 50-- --- Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego - szpital Gubin 35-- --- NZOZ Szpital w Skwierzynie 36-- --- 1) ZOL poudarowy

12 Wyszczególnienie Zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno - opiekuńcze, hospicjum i opieka paliatywna kod 5160 - 5360 Razem, z tego: Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 5160 Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze dla dzieci 5161 Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 5170 Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze Psychiatryczne 5172 hospicjum stacjonarne 5180 opieka paliatywna 5182 SP ZOZ Sulęcin 15----- Nowy Szpital w Szprotawie 35-- --- Nowy Szpital w Świebodzinie 35-- --- Nowy Szpital we Wschowie 50--40-10- Szpital na Wyspie w Żarach 5323-30--- SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz 152--- -- Woj. Szpital Spec. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ Cibórz 250--- -- Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 15---- - Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 13---- - Ośrodek Integracji Społecznej ZPO w Zielonej Górze 31 ----- LICZBA ODDZIAŁÓW x2010331 różnica (2014 - 2013) -20 010 Klasyfikacja oddziałów według rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 12. 594 ) z dnia 28 maja 2012r. Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za lata 2013-2014 Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7115-356

13

14 Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej funkcjonujących w ramach opieki ambulatoryjnej na terenie województwa lubuskiego w 2014 roku Rodzaj ośrodka Miejsca (stan na 31.XII) Objęci opiekąOsobodni Oddziały dzienne ogólne Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130, 2131) X286 759 Długoterminowa opieki domowa (2140 - 2143)X1 258321 063 Rehabilitacja domowa (2146, 2147)X-- Hospicja domowe (2180, 2181)X2 049175 413 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182, 2183) X-- Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200, 2201) --- Geriatryczny zespół opieki domowej (2202, 2203) --- Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300, 2301)X2 65560 839 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302, 2303) X571 045 Ośrodek rehabilitacji pulmunologicznej (2304, 2305) --- Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-11 za rok 2014, sporządziła Niesłuchowska Ewelina 95 711-53- 97

15 Zatrudnienie w zol i zpo oraz hospicjum przy szpitalach ogólnych i psychiatrycznych na terenie woj. lubuskiego (wg stanu na 31.12.2014r.) Wyszczególnienie udzielający świadczeń ogółem (w osobach) Ogółem658 w tym: lekarze48 w tym: psychiatrzy13 pielęgniarki325 w tym ze specjalizacją psychiatryczną5 psycholodzy21 pedagodzy2 rehabilitanci6 Sporządziła: Ewa Kin tel 95 7115 356 Opracowwanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-29A za 2014r.

16 C. D. Wyszczególnienie udzielający świadczeń ogółem (w osobach) fizjoterapeuci33 terapeuci zajęciowi28 logopedzi10 opiekunowie79 specjaliści terapii uzależnień0 instruktorzy terapii uzależnień0 pracownicy socjalni3 salowe94 osoby pracujące na zasadach wolontariatu 88 Opracowwanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-29A za 2014r. Sporządziła: Ewa Kin tel 95 7115 356

17 Dane dotyczące lekarzy specjalistów geriatrii na podstawie sprawozdania Mz - 89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. Lekarze specjaliści geriatrii Specjaliści geriatrii* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem” 3 lekarzy razem x21 * - Każdy lekarz specjalista wykazany został tylko w jednej specjalności raz, wg podstawowego miejsca zatrudnienia. Osoby posiadające więcej niż jedną specjalizację wykazano w specjalności wyższego stopnia, a w przypadku osób posiadających więcej niż jedną specjalizację tego samego stopnia – wykazano te osoby w specjalności odpowiadającej podstawowemu miejscu pracy. Sporządziła: Ewa Kin tel. 95 7 115-356

18 Dane dotyczące specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej razem* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem” 202-18

19 Dane dotyczące specjalistów pielęgniarstwa opieki paliatywnej z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. Specjaliści pielęgniarstwa opieki paliatywnej Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej razem* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem” 4--4

20 Nie posiadamy specjalistów pielęgniarstwa geriatrycznego z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień 31.12.2014r. Sporządziła: Ewa Kin, inspektor w Wydziale Zdrowia LUW

21 Zatrudnienie pielęgniarek z wykształceniem średnim z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej i opieki paliatywnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie woj. lubuskiego w 2014r. Wyszczególnienie Pracujący w osobach (stan w dniu 31. 12.) Ogółem w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy Z kol. 1 pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy razem z kol. 2 zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pielęgniarki ze średnim wykształceniem medycznym ogółem 4 2922 8832 7453 597 w tym: z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie: opieki długoterminowej 21899 117 opieki paliatywnej 97615861 z ukończoną specjalizacją z zakresu: opieki długoterminowej 72414046 opieki paliatywnej 4434 Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 za 2014r.Sporządziła: Agnieszka Bartoszewska - tel. 95 7 115 347

22 . Programy polityki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami w wieku powyżej 65 r.ż w woj. lubuskim W 2015r. na terenie województwa lubuskiego Gmina Ko żuchów realizowała program polityki zdrowotnej – „Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życiu”, a także Żary o statusie miejskim – „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”. Na 2016r. Gmina Ko żuchów zaplanowała do realizacji program polityki zdrowotnej – „Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życiu”


Pobierz ppt "OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google