Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów."— Zapis prezentacji:

1 OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

2 Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 2) rozmieszczenia zakładów opieki długoterminowej, 3) rozmieszczenie łóżek opieki długoterminowej, 4) działalności różnych form opieki pozaszpitalnej funkcjonujących w ramach opieki ambulatoryjnej, 5) zatrudnienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych oraz hospicjum przy szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, 6) zatrudnienia lekarzy specjalistów geriatrii, 7) zatrudnienia specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej i paliatywnej z wyższym wykształceniem, 8) zatrudnienia pielęgniarek z wykształceniem średnim, z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej i opieki paliatywnej, 9) programy polityki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami powyżej 65 r. ż.

3 Działalność oddziału geriatrycznego (4060) w 2014r. Wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniach W % Województwo lubuskie ,179,56,842,5 Szpital na Wyspie w Żarach ,179,56,842,5 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29 za rok 2014 Sporządziła: Ewa Kin tel

4 Działalność oddziału medycyny paliatywnej (5182) w 2014r. wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni Średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniach W % Województwo lubuskie ,582,319,215,7 SP ZOZ Sulęcin ,582,319,215,7 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29 za rok 2014 Sporządziła: Ewa Kin tel

5 Działalność Zakładów Pielęgnacyjno - Opiekuńczych (5160) w 2014r. wyszczególnienie Łóżka rzeczywiste stan na Średnia liczba łóżek Liczba leczonych Liczba wykorzystanych osobodni Średnie wykorzystanie łóżek Średni pobyt chorego przelotowość W dniachW % Województwo lubuskie ,494,9129,02,7 Szpital na Wyspie Żary Lubsko ,694,795,83,6 Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze ,095,1173,52,0 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel

6 Działalność Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych (5170) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan w dniu średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżka średni pobyt chorego przelotowość w dniachw % województwo lubuskie ,2123,02,7 Wielospecjalistycz ny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. spółka z o.o. ul. Walczaka 1) ,195,4132,42,6 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu spółka z o.o ,594,9126,82,7 Powiatowe Centrum Zdrowia Szpitala w Drezdenku ,987,178,84,0 Nowy Szpital w Kostrzynie ,596,3179,32,0 Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Gubin ,393,8164,12,1 1) oddział poudarowy

7 Działalność Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych (5170) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan w dniu średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżka średni pobyt chorego przelotowość w dniachw % NZOZ Szpital w Skwierzynie ,088,280,04,0 Nowy Szpital w Szprotawie ,094,8130,22,7 Nowy Szpital w Świebodzinie ,692,5123,12,7 Nowy Szpital we Wschowie ,883,2142,02,1 Szpital na Wyspie w Żarach Lubsko ,995,9117,93,0 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel

8 Działalność hospicjów stacjonarnych (5180) w 2014r. wyszczególnienie łóżka rzeczywiste stan na średnia liczba łóżek liczba leczonych liczba wykorzystanych osobodni średnie wykorzystanie łóżek średni pobyt chorego przelotowość W dniachW % Województwo lubuskie ,185,519,216,3 Nowy Szpital we Wschowie ,260,921,010,6 Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze ,198,919,718,3 Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp ,889,017,818,2 Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za rok 2014Sporządziła: Ewa Kin tel

9 Szprotawa Żagań Żary Lubsko Gubin Krosno Odrz. Słubice Sulechów Świebodzin Wschowa Drezdenko Kostrzyn n. O. Skwierzyna MiędzyrzeczSulęcin publiczne zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny niepubliczne zakłady opiekuńczo-lecznicze Gorzów Wlkp. Torzym Zielona Góra Sława Klenica Cibórz Zabór Nowy Dworek Nowa Sól Wojnowo publiczne hospicjum niepubliczne zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJ. LUBUSKIEGO niepubliczne hospicjum Strzelce Krajeńskie Goraj (stan na r.) publiczny oddział opieki paliatywnej 1

10 Rozmieszczenie łóżek opieki długoterminowej na terenie województwa lubuskiego wg stanu na

11 Wyszczególnienie Zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno - opiekuńcze, hospicjum i opieka paliatywna kod Razem, z tego: Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 5160 Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze dla dzieci 5161 Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 5170 Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze Psychiatryczne 5172 hospicjum stacjonarne 5180 opieka paliatywna 5182 województwo lubuskie r r z tego: sp zoz-y, jednostki budżetowe pozostałe podmioty lecznicze Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. spółka z o.o ) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno Kardiologiczny spółka z o.o. w Torzymiu Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital w Drezdenku Nowy Szpital w Kostrzynie Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego - szpital Gubin NZOZ Szpital w Skwierzynie ) ZOL poudarowy

12 Wyszczególnienie Zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno - opiekuńcze, hospicjum i opieka paliatywna kod Razem, z tego: Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 5160 Zakłady/Oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze dla dzieci 5161 Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 5170 Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze Psychiatryczne 5172 hospicjum stacjonarne 5180 opieka paliatywna 5182 SP ZOZ Sulęcin Nowy Szpital w Szprotawie Nowy Szpital w Świebodzinie Nowy Szpital we Wschowie Szpital na Wyspie w Żarach SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz Woj. Szpital Spec. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ Cibórz Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp Ośrodek Integracji Społecznej ZPO w Zielonej Górze LICZBA ODDZIAŁÓW x różnica ( ) Klasyfikacja oddziałów według rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U ) z dnia 28 maja 2012r. Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania Mz-29A za lata Sporządziła: Ewa Kin tel

13

14 Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej funkcjonujących w ramach opieki ambulatoryjnej na terenie województwa lubuskiego w 2014 roku Rodzaj ośrodka Miejsca (stan na 31.XII) Objęci opiekąOsobodni Oddziały dzienne ogólne Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130, 2131) X Długoterminowa opieki domowa ( )X Rehabilitacja domowa (2146, 2147)X-- Hospicja domowe (2180, 2181)X Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182, 2183) X-- Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200, 2201) --- Geriatryczny zespół opieki domowej (2202, 2203) --- Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300, 2301)X Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej (2302, 2303) X Ośrodek rehabilitacji pulmunologicznej (2304, 2305) --- Opracowanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-11 za rok 2014, sporządziła Niesłuchowska Ewelina

15 Zatrudnienie w zol i zpo oraz hospicjum przy szpitalach ogólnych i psychiatrycznych na terenie woj. lubuskiego (wg stanu na r.) Wyszczególnienie udzielający świadczeń ogółem (w osobach) Ogółem658 w tym: lekarze48 w tym: psychiatrzy13 pielęgniarki325 w tym ze specjalizacją psychiatryczną5 psycholodzy21 pedagodzy2 rehabilitanci6 Sporządziła: Ewa Kin tel Opracowwanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-29A za 2014r.

16 C. D. Wyszczególnienie udzielający świadczeń ogółem (w osobach) fizjoterapeuci33 terapeuci zajęciowi28 logopedzi10 opiekunowie79 specjaliści terapii uzależnień0 instruktorzy terapii uzależnień0 pracownicy socjalni3 salowe94 osoby pracujące na zasadach wolontariatu 88 Opracowwanie WZ LUW na podstawie sprawozdania MZ-29A za 2014r. Sporządziła: Ewa Kin tel

17 Dane dotyczące lekarzy specjalistów geriatrii na podstawie sprawozdania Mz - 89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień r. Lekarze specjaliści geriatrii Specjaliści geriatrii* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem” 3 lekarzy razem x21 * - Każdy lekarz specjalista wykazany został tylko w jednej specjalności raz, wg podstawowego miejsca zatrudnienia. Osoby posiadające więcej niż jedną specjalizację wykazano w specjalności wyższego stopnia, a w przypadku osób posiadających więcej niż jedną specjalizację tego samego stopnia – wykazano te osoby w specjalności odpowiadającej podstawowemu miejscu pracy. Sporządziła: Ewa Kin tel

18 Dane dotyczące specjalistów pielęgniarstwa opieki długoterminowej z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień r. Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej razem* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem”

19 Dane dotyczące specjalistów pielęgniarstwa opieki paliatywnej z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień r. Specjaliści pielęgniarstwa opieki paliatywnej Specjaliści pielęgniarstwa opieki długoterminowej razem* specjaliści I stopnia specjaliści II stopnia specjalność uzyskana „nowym trybem” 4--4

20 Nie posiadamy specjalistów pielęgniarstwa geriatrycznego z wyższym wykształceniem na podstawie sprawozdania Mz-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z terenu woj. lubuskiego wg stanu na dzień r. Sporządziła: Ewa Kin, inspektor w Wydziale Zdrowia LUW

21 Zatrudnienie pielęgniarek z wykształceniem średnim z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w zakresie opieki długoterminowej i opieki paliatywnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie woj. lubuskiego w 2014r. Wyszczególnienie Pracujący w osobach (stan w dniu ) Ogółem w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy Z kol. 1 pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy razem z kol. 2 zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pielęgniarki ze średnim wykształceniem medycznym ogółem w tym: z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie: opieki długoterminowej opieki paliatywnej z ukończoną specjalizacją z zakresu: opieki długoterminowej opieki paliatywnej 4434 Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 za 2014r.Sporządziła: Agnieszka Bartoszewska - tel

22 . Programy polityki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami w wieku powyżej 65 r.ż w woj. lubuskim W 2015r. na terenie województwa lubuskiego Gmina Ko żuchów realizowała program polityki zdrowotnej – „Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życiu”, a także Żary o statusie miejskim – „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”. Na 2016r. Gmina Ko żuchów zaplanowała do realizacji program polityki zdrowotnej – „Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życiu”


Pobierz ppt "OPIEKA GERIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Spis treści 1) działalności oddziałów geriatrycznego i medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, zakładów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google